Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در گلوله‌باری نگهبانان سرپرست وزارت داخله سه سرباز ارتش زخمی شدند

یک منبع حکومتی که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید که سه تن از سربازان ارتش در گلوله‌باری نگهبانان حیات‌الله حیات، سرپرست وزارت امور داخله در شهر هرات زخمی‌های جدی برداشته‌اند.

این رویداد شب دوم عید در مهمان‌خانۀ نثار احمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت هنگامی رخ داد که نگهبانان آقای حیات در نخست با سربازان ارتش مستقر در آنجا جنجال کردند و سپس بر آنان شلیک و آنان را لت‌وکوب کردند.

این با واکنش‌‎های تند باشنده‌گان ولایت هرات روبه‌رو شده‌است.

شماری از باشنده‌گان هرات این‌کار را بی‌حرمتی به قانون و زورگویی می‌خوانند.

شمس‌الرحمان احمدزی، باشندۀ هرات گفت: «سربازان شب و روز به مردم خدمت می‌کنند تا در آرامش زنده‌گی کنید. اگر وزیر درستی هستی بیا در خط مقدم جنگ کن.»

محمد یوسف، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «نباید یک سربازی‌که همیشه در خط مقدم جنگ ایستاده است در داخل شهر لت‌وکوب شود؛ این توقع را نداشتیم.»

وزارت امور داخله و مقام‌های امنیتی و محلی هرات از دادن جزییات به‌گونۀ رسمی در این‌باره خودداری می‌کنند.

توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی بادغیس گفت: «عکس‌العمل محافظان وزیرصاحب در مقابل سربازان اردوی ملی نادرست بود. نباید از سوی وزیر صاحب دستور لت و کوب داده می‌شد.»

برخی از آگاهان امور نظامی حملۀ نگهبانان سرپرست وزارت امور داخله را بر سربازان ارتش شرم‌آور می‌دانند و از حیات‌الله حیات می‌خواهند سربازانی‌که شلیک کرده‌اند به پنجه قانون بسپارد.

محمد نعیم غیور، آگاه سیاسی اظهار داشت: «اغلبأ افراد غیرمسلکی، غیرنظامی و کسانی که به اصول و موازین نظامی وارد نیستند در پست‌ها قرار می‌گیرند و پیوسته قانون را نقض می‌کنند.»

سرپرست وزارت امور داخله سه روز می‌شود که سرگرم بررسی اوضاع امنیتی حوزه غرب است.

در گلوله‌باری نگهبانان سرپرست وزارت داخله سه سرباز ارتش زخمی شدند

وزارت امور داخله و مقام‌های امنیتی و محلی هرات از دادن جزییات به‌گونۀ رسمی در این‌باره خودداری می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

یک منبع حکومتی که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید که سه تن از سربازان ارتش در گلوله‌باری نگهبانان حیات‌الله حیات، سرپرست وزارت امور داخله در شهر هرات زخمی‌های جدی برداشته‌اند.

این رویداد شب دوم عید در مهمان‌خانۀ نثار احمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت هنگامی رخ داد که نگهبانان آقای حیات در نخست با سربازان ارتش مستقر در آنجا جنجال کردند و سپس بر آنان شلیک و آنان را لت‌وکوب کردند.

این با واکنش‌‎های تند باشنده‌گان ولایت هرات روبه‌رو شده‌است.

شماری از باشنده‌گان هرات این‌کار را بی‌حرمتی به قانون و زورگویی می‌خوانند.

شمس‌الرحمان احمدزی، باشندۀ هرات گفت: «سربازان شب و روز به مردم خدمت می‌کنند تا در آرامش زنده‌گی کنید. اگر وزیر درستی هستی بیا در خط مقدم جنگ کن.»

محمد یوسف، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «نباید یک سربازی‌که همیشه در خط مقدم جنگ ایستاده است در داخل شهر لت‌وکوب شود؛ این توقع را نداشتیم.»

وزارت امور داخله و مقام‌های امنیتی و محلی هرات از دادن جزییات به‌گونۀ رسمی در این‌باره خودداری می‌کنند.

توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی بادغیس گفت: «عکس‌العمل محافظان وزیرصاحب در مقابل سربازان اردوی ملی نادرست بود. نباید از سوی وزیر صاحب دستور لت و کوب داده می‌شد.»

برخی از آگاهان امور نظامی حملۀ نگهبانان سرپرست وزارت امور داخله را بر سربازان ارتش شرم‌آور می‌دانند و از حیات‌الله حیات می‌خواهند سربازانی‌که شلیک کرده‌اند به پنجه قانون بسپارد.

محمد نعیم غیور، آگاه سیاسی اظهار داشت: «اغلبأ افراد غیرمسلکی، غیرنظامی و کسانی که به اصول و موازین نظامی وارد نیستند در پست‌ها قرار می‌گیرند و پیوسته قانون را نقض می‌کنند.»

سرپرست وزارت امور داخله سه روز می‌شود که سرگرم بررسی اوضاع امنیتی حوزه غرب است.

هم‌رسانی کنید