Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقاومت نیرو های امنیتی در برابر حمله های تهاجمی طالبان در بغلان

طالبان شب گذشته (۳ سرطان) با راه اندازی چندین حمله تهاجمی کوشیدند تا خط های دفاعی شهر پلخمری در ولایت بغلان را از چندین بخش بشکنند و داخل شهر پلخمری شوند؛ اما این حمله ها با مقاومت کوماندو ها و نیروهای ویژه پولیس رو به رو و به شکست مواجه شدند.

فرماندهان نیرو های کماندو اطمینان می‌دهند که مانع ورود طالبان به شهر پلخمری خواهند شد.

صدیق الله، فرمانده تولی اول کماندو در زون شمال شرق ابراز داشت: "حملات تهاجمی را در حصه بلاک ها و بند دوم آغاز کردند که خوشبختانه شما عملا می‌بینید که با رسیدن ما دشمن از ساحه متواری شد."

شب گذشته ولسوالی های خوست و گذرگاه نور در بغلان به دست طالبان افتادند؛ اما امروز بخش هایی از ساحه کیله‌گی در ولسوالی دوشی و ولسوالی خنجان بغلان از سوی نیرو های امنیتی از وجود طالبان پاکسازی شدند.

شب گذشته نیروهای ویژه پولیس برای همقطاران شان در خط دفاعی بند دوم شهر پلخمری تجهیزات فراهم ساختند تا مانع ورود طالبان به شهر شوند.

پاینده، یکی از فرماندهان نیروهای ویژه ۸۸۸ پولیس بیان کرد: "جنگ جریان دارد. به دشمن بسیار زیاد ضربه سنگین وارد کردیم."

نیروهای مردمی نیز در کنار نیرو های امنیتی جنگ افزار برداشته اند و می‌کوشند تا کوچه به کوچه از ورود طالبان به شهر جلوگیری نمایند.

در بخش های مشکوک شهر پلخمری نیز عملیات هایی به راه انداخته شده اند تا مانع جا به جایی جنگ جویان طالبان به داخل شهر شوند.

بصیر توخته، رییس ارکان لوای نیروهای ویژه شمال گفت: "نمی مانیم که دشمنان مردم افغانستان به هدف شومی که از بین بردن مردم و ناامن ساختن ولایت ها است، برسند."

پلخمری شب گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیرو های امنیتی و طالبان بود و افراد غیر نظامی گیر مانده در دو سوی خط های جنگ این شب را با احساس ترس سپری کردند.

در ادامه تشدید حمله های تهاجمی طالبان در کشور، از چند روز گذشته به اینسو درگیری های شدیدی میان نیرو های امنیتی و گروه طالبان در چند ولسوالی بغلان جریان دارند.

مقاومت نیرو های امنیتی در برابر حمله های تهاجمی طالبان در بغلان

در ادامه تشدید حمله های تهاجمی طالبان، از چند روز گذشته به اینسو درگیری های شدیدی میان نیرو های امنیتی و گروه طالبان در بغلان جریان دارند.

Thumbnail

طالبان شب گذشته (۳ سرطان) با راه اندازی چندین حمله تهاجمی کوشیدند تا خط های دفاعی شهر پلخمری در ولایت بغلان را از چندین بخش بشکنند و داخل شهر پلخمری شوند؛ اما این حمله ها با مقاومت کوماندو ها و نیروهای ویژه پولیس رو به رو و به شکست مواجه شدند.

فرماندهان نیرو های کماندو اطمینان می‌دهند که مانع ورود طالبان به شهر پلخمری خواهند شد.

صدیق الله، فرمانده تولی اول کماندو در زون شمال شرق ابراز داشت: "حملات تهاجمی را در حصه بلاک ها و بند دوم آغاز کردند که خوشبختانه شما عملا می‌بینید که با رسیدن ما دشمن از ساحه متواری شد."

شب گذشته ولسوالی های خوست و گذرگاه نور در بغلان به دست طالبان افتادند؛ اما امروز بخش هایی از ساحه کیله‌گی در ولسوالی دوشی و ولسوالی خنجان بغلان از سوی نیرو های امنیتی از وجود طالبان پاکسازی شدند.

شب گذشته نیروهای ویژه پولیس برای همقطاران شان در خط دفاعی بند دوم شهر پلخمری تجهیزات فراهم ساختند تا مانع ورود طالبان به شهر شوند.

پاینده، یکی از فرماندهان نیروهای ویژه ۸۸۸ پولیس بیان کرد: "جنگ جریان دارد. به دشمن بسیار زیاد ضربه سنگین وارد کردیم."

نیروهای مردمی نیز در کنار نیرو های امنیتی جنگ افزار برداشته اند و می‌کوشند تا کوچه به کوچه از ورود طالبان به شهر جلوگیری نمایند.

در بخش های مشکوک شهر پلخمری نیز عملیات هایی به راه انداخته شده اند تا مانع جا به جایی جنگ جویان طالبان به داخل شهر شوند.

بصیر توخته، رییس ارکان لوای نیروهای ویژه شمال گفت: "نمی مانیم که دشمنان مردم افغانستان به هدف شومی که از بین بردن مردم و ناامن ساختن ولایت ها است، برسند."

پلخمری شب گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیرو های امنیتی و طالبان بود و افراد غیر نظامی گیر مانده در دو سوی خط های جنگ این شب را با احساس ترس سپری کردند.

در ادامه تشدید حمله های تهاجمی طالبان در کشور، از چند روز گذشته به اینسو درگیری های شدیدی میان نیرو های امنیتی و گروه طالبان در چند ولسوالی بغلان جریان دارند.

هم‌رسانی کنید