Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به توافق ترکیه و ناتو دربارۀ امنیت میدان هوایی کابل

پس از توافق ترکیه، ناتو و امریکا دربارۀ تأمین امنیت میدان هوایی کابل از سوی ترکیه، حکومت افغانستان و گروه طالبان در این باره دیدگاه‌های مخالف دارند.

وزارت دفاع ملی افغانستان از همکاری‌های ترکیه در این زمینه استقبال می‌کند، اما سخن‌گوی هیئت مذاکره کننده طالبان می‌گوید که این گروه با حضور هر نیروی خارجی در افغانستان پس از مهلت تعیین شده در توافق‌نامۀ این گروه با امریکا، مخالف استند.

روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی افغانستان در این باره گفت: «در جهت گسترش ظرفیت و مدیریت کنترل میدان‌های هوایی از همکاری‌های کشورهای دوست استقبال می‌‎کنیم.»

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان نیز افزود: «اگر در چوکات ناتو یا ترکیه و یا هم کدام کشور دیگری بماند، نه تنها که برای طالبان، بل برای مردم افغانستان نیز قابل قبول نیست.»

انتظار می‌رود تا کمتر از دو ماه دیگر نیروهای امریکایی به‌گونه کامل افغانستان را ترک کنند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه می‌گوید که برای تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی پس از بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان با امریکا و ناتو به توافق رسیده‌است: «وزیر دفاع ما با وزیر دفاع امریکا دیدار کرد و ما با امریکا و ناتو دیداری داشتیم که روی سرنوشت میدان هوایی بین‌‎المللی حامد کرزی گفت‌‎وگو کنیم. دربارۀ این‌که چه چیزی را می‌پذیریم و چه شرایطی را نمی‌پذیریم، تصمیم گرفتیم. ما با درنظرداشت اوضاع افغانستان با شرایط مناسب این کار را خواهیم کرد.»

همزمان با این، ارتش افغانستان اعلام کرده‌است که بامداد امروز سیستم مدافع هوایی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را فعال کرده‌است.

اجمل عمر شینواری، سخن‌گوی نهادهای امنیتی و دفاعی اظهار داشت: «این سیستم از طرف دوست‌های خارجی ما به دسترس ما قرار گرفته است و فعلأ هم همکاران خارجی ما با ما هکاری می‌کند تا ما ظرفیت استفاده از این سلاح را به دست بیاریم.»

ترکیه از سال دوهزار و سیزده میلادی بدینسو در کار تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی فعال بوده‌است.

ظاهر عظیمی، نظامی پیشین تصریح کرد: «یک جهت ایجاد نگرانی می‌تواند باشد که چرا می‌خواهند از زمینه فرار شان مطمین باشند و از جهت دیگر خوبی این است که حضور جامعه جهانی را حس می‌کنید.»

پیش از این رسانه‌های ترکی گزارش داده‌اند که انتظار می‌رود ترکیه برای این مأموریت تازه‌اش از پاکستان و مجارستان نیز کمک بخواهد.

واکنش‌ها به توافق ترکیه و ناتو دربارۀ امنیت میدان هوایی کابل

همزمان با این، ارتش افغانستان اعلام کرده‌است که بامداد امروز سیستم مدافع هوایی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را فعال کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

پس از توافق ترکیه، ناتو و امریکا دربارۀ تأمین امنیت میدان هوایی کابل از سوی ترکیه، حکومت افغانستان و گروه طالبان در این باره دیدگاه‌های مخالف دارند.

وزارت دفاع ملی افغانستان از همکاری‌های ترکیه در این زمینه استقبال می‌کند، اما سخن‌گوی هیئت مذاکره کننده طالبان می‌گوید که این گروه با حضور هر نیروی خارجی در افغانستان پس از مهلت تعیین شده در توافق‌نامۀ این گروه با امریکا، مخالف استند.

روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی افغانستان در این باره گفت: «در جهت گسترش ظرفیت و مدیریت کنترل میدان‌های هوایی از همکاری‌های کشورهای دوست استقبال می‌‎کنیم.»

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان نیز افزود: «اگر در چوکات ناتو یا ترکیه و یا هم کدام کشور دیگری بماند، نه تنها که برای طالبان، بل برای مردم افغانستان نیز قابل قبول نیست.»

انتظار می‌رود تا کمتر از دو ماه دیگر نیروهای امریکایی به‌گونه کامل افغانستان را ترک کنند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه می‌گوید که برای تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی پس از بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان با امریکا و ناتو به توافق رسیده‌است: «وزیر دفاع ما با وزیر دفاع امریکا دیدار کرد و ما با امریکا و ناتو دیداری داشتیم که روی سرنوشت میدان هوایی بین‌‎المللی حامد کرزی گفت‌‎وگو کنیم. دربارۀ این‌که چه چیزی را می‌پذیریم و چه شرایطی را نمی‌پذیریم، تصمیم گرفتیم. ما با درنظرداشت اوضاع افغانستان با شرایط مناسب این کار را خواهیم کرد.»

همزمان با این، ارتش افغانستان اعلام کرده‌است که بامداد امروز سیستم مدافع هوایی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را فعال کرده‌است.

اجمل عمر شینواری، سخن‌گوی نهادهای امنیتی و دفاعی اظهار داشت: «این سیستم از طرف دوست‌های خارجی ما به دسترس ما قرار گرفته است و فعلأ هم همکاران خارجی ما با ما هکاری می‌کند تا ما ظرفیت استفاده از این سلاح را به دست بیاریم.»

ترکیه از سال دوهزار و سیزده میلادی بدینسو در کار تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی فعال بوده‌است.

ظاهر عظیمی، نظامی پیشین تصریح کرد: «یک جهت ایجاد نگرانی می‌تواند باشد که چرا می‌خواهند از زمینه فرار شان مطمین باشند و از جهت دیگر خوبی این است که حضور جامعه جهانی را حس می‌کنید.»

پیش از این رسانه‌های ترکی گزارش داده‌اند که انتظار می‌رود ترکیه برای این مأموریت تازه‌اش از پاکستان و مجارستان نیز کمک بخواهد.

هم‌رسانی کنید