تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صالح: قوای مسلح افغانستان واقعاً ملی است

امرالله صالح معاون نخست ریاست جهموری در یک یادداشت در صفحه فیسبوک اش بر رسیده‌گی بر خلاهای نظامی همزمان با از دست رفتن برخی از مناطق زیر اداره نیروهای امنیتی تأکید می‌کند و می‌گوید که نیاز است تا بر "شجاعت و فداکاری‌های" نیروهای امنیتی افتخار کرد. 

آقای صالح می‌گوید: «طالب یک گروه است که برای بسته ای از منافع مخلوط می جنگد ولی در هرحال یک گروه است. حاکمیت گروه در افغانستان ناممکن است حتا اگر زمین بیشتر را تسخیر کند. همین اکنون بسیاری از مردم در ساحات تحت سلطه آنها به فغان آمده اند. پرسیده میشود که دلیل تحولات اخیر چیست؟»

او می‌گوید که دلایل زیادی برای خلاهای نظامی وجود دارند و عمده ترین آن "جابجایی ناسنجیده شده قوت ها یا به اصطلاح تعبیه قوت ها بود که به اساس قضاوت نظامی صورت نگرفته بود."

او می‌افزاید: "حضور ضعیف در صد ها نقطه به جای حضور قوی در چند نقطه."

او از مردم می‌خواهد که "زیر تاثیر تبلیغات" نروند. 

او می‌گوید که جنجگجویان طالبان از دید تشکیلاتی سه بخش تقسیم می‌شوند: "بخش اول نیروهای تعلیم دیده است که بصورت مستقیم از جانب مفرزه‌ها/هسته‌‌های خاص ستردرستیز پاکستان از پشاور، کویته و نقاط دیگر رهنمایی می‌شوند... بخش دوم قطعات محلی اند که زیر نام کمسیون نظامی کار می‌نمایند... بخش سوم جذب شده‌ها و احضار شده‌های اخیر اند که هیچ نوع مورال ندارند."

او می‌گوید که حالا نیروهای افغان اسلحه دوربین دار را بیشتر از طالبان این در اختیار دارند.

او افزود: «آنچه را ما در اختیار داریم مدرن تر و بهتر از نوعی است که اردوی پاکستان در اختیار طالب قرار داده بود.»

خروج قوای خارجی خلای بسیار آنی ایجاد کرد و بخشی از تحولات قابل پیش بینی بود. 

آقای صالح گفت: «توجه اساسی ما اکنون بر استقرار است تا پس از آن بتوانیم گام بعدی بخاطر چیدن بساط دشمن را برداریم. ما به قوای فربه نه بلکه به قوای چاپک نیاز داریم که به سرعت به آن طرف در حرکت استیم.»

او می‌گوید که "کار منظم روی تثبیت بیشتر و جمع آوری اطلاعات قابل اقدام در مورد نفوذی ها، منافقین داخل صف و موریانه صفت های زیر بیرق نیز ادامه دارد."

آقای صالح افزود: «در عین حال آنهایی که در بخش‌های نظامی و ملکی  شجاعت نشان داده اند هر روز ظهور می‌نمایند و هیچ نوع بیروکراسی مانع جلایش این ستاره‌ها نمی‌شود.»

او تأکید می‌کند که قوای مسلح افغانستان واقعاً ملی است. او افزود: «به این قوا باید افتخار نمود. شجاعت و فداکاری آنها بنیاد عزت ماست. از هرچه در توان داریم برای نابود سازی این دشمن دریغ نباید کنیم.»

صالح: قوای مسلح افغانستان واقعاً ملی است

آقای صالح می‌گوید که عمده ترین خلا "جابجایی ناسنجیده شده قوت ها یا به اصطلاح تعبیه قوت ها بود که به اساس قضاوت نظامی صورت نگرفته بود."

Thumbnail

امرالله صالح معاون نخست ریاست جهموری در یک یادداشت در صفحه فیسبوک اش بر رسیده‌گی بر خلاهای نظامی همزمان با از دست رفتن برخی از مناطق زیر اداره نیروهای امنیتی تأکید می‌کند و می‌گوید که نیاز است تا بر "شجاعت و فداکاری‌های" نیروهای امنیتی افتخار کرد. 

آقای صالح می‌گوید: «طالب یک گروه است که برای بسته ای از منافع مخلوط می جنگد ولی در هرحال یک گروه است. حاکمیت گروه در افغانستان ناممکن است حتا اگر زمین بیشتر را تسخیر کند. همین اکنون بسیاری از مردم در ساحات تحت سلطه آنها به فغان آمده اند. پرسیده میشود که دلیل تحولات اخیر چیست؟»

او می‌گوید که دلایل زیادی برای خلاهای نظامی وجود دارند و عمده ترین آن "جابجایی ناسنجیده شده قوت ها یا به اصطلاح تعبیه قوت ها بود که به اساس قضاوت نظامی صورت نگرفته بود."

او می‌افزاید: "حضور ضعیف در صد ها نقطه به جای حضور قوی در چند نقطه."

او از مردم می‌خواهد که "زیر تاثیر تبلیغات" نروند. 

او می‌گوید که جنجگجویان طالبان از دید تشکیلاتی سه بخش تقسیم می‌شوند: "بخش اول نیروهای تعلیم دیده است که بصورت مستقیم از جانب مفرزه‌ها/هسته‌‌های خاص ستردرستیز پاکستان از پشاور، کویته و نقاط دیگر رهنمایی می‌شوند... بخش دوم قطعات محلی اند که زیر نام کمسیون نظامی کار می‌نمایند... بخش سوم جذب شده‌ها و احضار شده‌های اخیر اند که هیچ نوع مورال ندارند."

او می‌گوید که حالا نیروهای افغان اسلحه دوربین دار را بیشتر از طالبان این در اختیار دارند.

او افزود: «آنچه را ما در اختیار داریم مدرن تر و بهتر از نوعی است که اردوی پاکستان در اختیار طالب قرار داده بود.»

خروج قوای خارجی خلای بسیار آنی ایجاد کرد و بخشی از تحولات قابل پیش بینی بود. 

آقای صالح گفت: «توجه اساسی ما اکنون بر استقرار است تا پس از آن بتوانیم گام بعدی بخاطر چیدن بساط دشمن را برداریم. ما به قوای فربه نه بلکه به قوای چاپک نیاز داریم که به سرعت به آن طرف در حرکت استیم.»

او می‌گوید که "کار منظم روی تثبیت بیشتر و جمع آوری اطلاعات قابل اقدام در مورد نفوذی ها، منافقین داخل صف و موریانه صفت های زیر بیرق نیز ادامه دارد."

آقای صالح افزود: «در عین حال آنهایی که در بخش‌های نظامی و ملکی  شجاعت نشان داده اند هر روز ظهور می‌نمایند و هیچ نوع بیروکراسی مانع جلایش این ستاره‌ها نمی‌شود.»

او تأکید می‌کند که قوای مسلح افغانستان واقعاً ملی است. او افزود: «به این قوا باید افتخار نمود. شجاعت و فداکاری آنها بنیاد عزت ماست. از هرچه در توان داریم برای نابود سازی این دشمن دریغ نباید کنیم.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره