Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله: آخرین فرصت‌ها برای دست‌یابی به توافق سیاسی باقی است

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی که به تازه‌گی از نشست با طالبان ‌برگشته، می‌گوید که آخرین فرصت‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی و تأمین صلح در کشور باقی است.

آقای عبدالله در پیامی که به‌مناسبت فرارسیدن عید قربان پخش کرده‌است، ابراز تأسف کرده‌ که طالبان هنوز هم از راه نظامی اهداف سیاسی شان را دنبال می‌کنند.

عبدالله عبدالله، تأکید کرده‌است که جنگ راه‌حل مشکل افغانستان نیست و هیچ‌گروهی از راه‌نظامی به هدفش نمی‌رسد: «راه حل بحران ۴۳ سالۀ افغانستان گفت‌وگوی سازنده و معنادار و دست یابی به یک تفاهم سیاسی می‌باشد. تأکید بر گزینۀ نظامی و مسلحانه نشان دهندۀ این است که از منازعه چهار دهه و اندی درس لازم گرفته نشده است.»

آقای عبدالله گفته‌است که باید از آخرین فرصت‌ها که برای صلح باقی است، استفاده شود.

عبدالله عبدالله این سخنانش را پس از دو روز گفت‌وگو با هیئت طالبان در دوحه، بیان کرده‌است؛ گفت‌وگوهایی‌که نا وقت دیشب به پایان رسیدند و طرف‌ها با صدور یک اعلامیه‌یی بر ادامۀ این گفت‌وگوها تأکید کردند.

عبدالله عبدالله در این گفت‌وگوها رهبری هیئت هفت نفری حکومت افغانستان را به‌عهده داشت: «دیدگاه‌های خویش را در مذاکرات دوحه با طرف طالبان با وضاحت و روشنی مطرح کردیم و از آنان نیز خواستیم تا بیایند و مشکل را از طریق‌ گفت‌وگو و مذاکره حل نماییم و به جنگ و خون‌ریزی در کشور پایان دهیم.»

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی تأکید کرده‌است که هرچند از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کند، اما دفاع از نظام و کشور را حق مشروع مردم می‌داند.

با توجه به اعلامیه‌یی که در پایان نشست دو روزۀ دوحه صادر شد، به‌نظر می‌رسد انتظارات مردم برآورده نشده‌است. در این اعلامیه تنها تأکید شده‌است که مذاکرات تسریع و ادامه یابد.

عبدالله: آخرین فرصت‌ها برای دست‌یابی به توافق سیاسی باقی است

عبدالله عبدالله این سخنانش را پس از دو روز گفت‌وگو با هیئت طالبان در دوحه، بیان کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی که به تازه‌گی از نشست با طالبان ‌برگشته، می‌گوید که آخرین فرصت‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی و تأمین صلح در کشور باقی است.

آقای عبدالله در پیامی که به‌مناسبت فرارسیدن عید قربان پخش کرده‌است، ابراز تأسف کرده‌ که طالبان هنوز هم از راه نظامی اهداف سیاسی شان را دنبال می‌کنند.

عبدالله عبدالله، تأکید کرده‌است که جنگ راه‌حل مشکل افغانستان نیست و هیچ‌گروهی از راه‌نظامی به هدفش نمی‌رسد: «راه حل بحران ۴۳ سالۀ افغانستان گفت‌وگوی سازنده و معنادار و دست یابی به یک تفاهم سیاسی می‌باشد. تأکید بر گزینۀ نظامی و مسلحانه نشان دهندۀ این است که از منازعه چهار دهه و اندی درس لازم گرفته نشده است.»

آقای عبدالله گفته‌است که باید از آخرین فرصت‌ها که برای صلح باقی است، استفاده شود.

عبدالله عبدالله این سخنانش را پس از دو روز گفت‌وگو با هیئت طالبان در دوحه، بیان کرده‌است؛ گفت‌وگوهایی‌که نا وقت دیشب به پایان رسیدند و طرف‌ها با صدور یک اعلامیه‌یی بر ادامۀ این گفت‌وگوها تأکید کردند.

عبدالله عبدالله در این گفت‌وگوها رهبری هیئت هفت نفری حکومت افغانستان را به‌عهده داشت: «دیدگاه‌های خویش را در مذاکرات دوحه با طرف طالبان با وضاحت و روشنی مطرح کردیم و از آنان نیز خواستیم تا بیایند و مشکل را از طریق‌ گفت‌وگو و مذاکره حل نماییم و به جنگ و خون‌ریزی در کشور پایان دهیم.»

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی تأکید کرده‌است که هرچند از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کند، اما دفاع از نظام و کشور را حق مشروع مردم می‌داند.

با توجه به اعلامیه‌یی که در پایان نشست دو روزۀ دوحه صادر شد، به‌نظر می‌رسد انتظارات مردم برآورده نشده‌است. در این اعلامیه تنها تأکید شده‌است که مذاکرات تسریع و ادامه یابد.

هم‌رسانی کنید