تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد اردوغان برای کمک به شتاب بخشیدن روند صلح افغانستان

رییس جمهور ترکیه از کمک برای شتاب بخشیدن روند صلح افغانستان خبر می‌دهد.

رجب طیب اردوغان می‌گوید که باور دارد ترکیه با کمک به روند صلح دوحه درباره افغانستان آن را بهتر خواهد کرد.

او تاکید می ورزد که درکنار این گزینه های دیگر نیز برای کمک به ایجاد ثبات درافغانستان ادامه دارند.

آقای اردوغان گفت: «روندی وجود دارد که در دوحه ادامه دارد. من معتقدم که ما این روند را بهتر خواهیم کرد. گزینه های دیگری نیز وجود دارند. ما در حال حاضر بر روی آنها کار می کنیم.»

درهمین حال آقای اردوغان ازایالات متحده می خواهد تا منابع مالی را دراختیار انقره برای پیشبرد کارهای میدان هوایی حامد کرزی قرار دهد.

رییس جمهور ترکیه پس ازادای نماز عید درقبرس شمالی می پذیرد که طالبان درباره چه گونه گی سپردن مسوولیت میدان هوایی کابل ملاحظاتی دارند اما او تاکید می ورزد که انقره این مسوولیت را درصورت بردوش خواهد گرفت که هزینه های مالی آن ازسوی امریکا فراهم شوند وامکانات کنونی دراین میدان هم دراختیار نیروهای ترک قرار داده شوند.

آقای اردوغان گفت: «نخست از همه ، ایالات متحده از نظر دیپلماسی و روابط دیپلماتیک با ما طرف می شود. دوم ، از نظر تدارکات ، آنان وسایلی را دراختیار ما قرار می دهند و هر توانایی لجستیکی یی که درکابل دارند به ترکیه تحویل می دهند. و سرانجام ، مشکلات جدی مالی و اداری در طی این روند وجود خواهد داشت اما آنان این مشکلات را باید حل کنند. در صورت تحقق این شرایط ، ما مدیریت میدان هوایی  کابل را بردوش خواهیم گرفت.»

اردوغان خواهان خواهان گفت وگوی ترکیه دراین باره با طالبان نیز است.

او افزود: «در این میان، طالبان برخی از مشکلات را دارند. ما در این مدت با طالبان گفتگو خواهیم کرد به گونه یی که آنان با ایالات متحده گفتگوهایی انجام داده اند. آنان باید بتوانند این مذاکرات را با راحتی بیشتری با ترکیه انجام دهند.»

پیش ازاین قرار بود ترکیه ازیک نشست کلان درباره افغانستان میزبانی کند اما اعلام خروج بی قید وشرط نیروهای امریکایی ازافغانستان سبب برگذار نشدن این نشست گردید.

تعهد اردوغان برای کمک به شتاب بخشیدن روند صلح افغانستان

رجب طیب اردوغان می‌گوید که باور دارد ترکیه با کمک به روند صلح دوحه درباره افغانستان آن را بهتر خواهد کرد.

Thumbnail

رییس جمهور ترکیه از کمک برای شتاب بخشیدن روند صلح افغانستان خبر می‌دهد.

رجب طیب اردوغان می‌گوید که باور دارد ترکیه با کمک به روند صلح دوحه درباره افغانستان آن را بهتر خواهد کرد.

او تاکید می ورزد که درکنار این گزینه های دیگر نیز برای کمک به ایجاد ثبات درافغانستان ادامه دارند.

آقای اردوغان گفت: «روندی وجود دارد که در دوحه ادامه دارد. من معتقدم که ما این روند را بهتر خواهیم کرد. گزینه های دیگری نیز وجود دارند. ما در حال حاضر بر روی آنها کار می کنیم.»

درهمین حال آقای اردوغان ازایالات متحده می خواهد تا منابع مالی را دراختیار انقره برای پیشبرد کارهای میدان هوایی حامد کرزی قرار دهد.

رییس جمهور ترکیه پس ازادای نماز عید درقبرس شمالی می پذیرد که طالبان درباره چه گونه گی سپردن مسوولیت میدان هوایی کابل ملاحظاتی دارند اما او تاکید می ورزد که انقره این مسوولیت را درصورت بردوش خواهد گرفت که هزینه های مالی آن ازسوی امریکا فراهم شوند وامکانات کنونی دراین میدان هم دراختیار نیروهای ترک قرار داده شوند.

آقای اردوغان گفت: «نخست از همه ، ایالات متحده از نظر دیپلماسی و روابط دیپلماتیک با ما طرف می شود. دوم ، از نظر تدارکات ، آنان وسایلی را دراختیار ما قرار می دهند و هر توانایی لجستیکی یی که درکابل دارند به ترکیه تحویل می دهند. و سرانجام ، مشکلات جدی مالی و اداری در طی این روند وجود خواهد داشت اما آنان این مشکلات را باید حل کنند. در صورت تحقق این شرایط ، ما مدیریت میدان هوایی  کابل را بردوش خواهیم گرفت.»

اردوغان خواهان خواهان گفت وگوی ترکیه دراین باره با طالبان نیز است.

او افزود: «در این میان، طالبان برخی از مشکلات را دارند. ما در این مدت با طالبان گفتگو خواهیم کرد به گونه یی که آنان با ایالات متحده گفتگوهایی انجام داده اند. آنان باید بتوانند این مذاکرات را با راحتی بیشتری با ترکیه انجام دهند.»

پیش ازاین قرار بود ترکیه ازیک نشست کلان درباره افغانستان میزبانی کند اما اعلام خروج بی قید وشرط نیروهای امریکایی ازافغانستان سبب برگذار نشدن این نشست گردید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره