Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قتل مرموز ۱۰۰ غیرنظامی بعد از سقوط سپین بولدک به دست طالبان

وزارت امور داخله از قتل ده‌ها تن از افراد ملکی در ولسوالی سپین بولدک کندهار خبر میدهد، وزارت داخله می‌گوید که این افراد بدون هیچ دلیلی از خانه‌های شان بیرون کشیده شده و به قتل رسیده‌اند. 

درهمین حال منابع در ولایت کندهار قتل بیش از صد تن افراد ملکی توسط افراد ناشناس را تایید میکنند. 

از سوی دیگر یک عضو شورای ولایتی کندهار نیز ادعا میکند که مردان مسلح دو پسرش را شب عرفه از خانه بردند و به قتل رسانیدند.

طالبان قتل مردم ملکی در ولسوالی سپین بولدک کندهار را رد می‌کند. 

فدا محمد افغان، عضو شورای ولایتی کندهار که خانه اش در ولسوالی سپین بولدک است می‌گوید که مردان مسلحی که چهره‌های شان را پوشانیده بودند فرزندانش محمود خان و شیر محمد را ساعت دوازده شب عرفه از خانه بردند و فردای آن روز جسدهای آنان را در کنار جاده پیدا کردند. 

آقای افغان می‌گوید که فرزندانش نظامی نبودند، محمود خان مسوول المپیک منطقه بود و شیر محمد نیز شغل آزاد داشت.

 فدا محمد افغان، عضو شورای ولایتی کندهار در این باره گفت:«اینها می گویند که افراد تحریک نیستند، من می گویم که اگر از تحریک نیستند هر کسی که است باید گرفتار شود محاکمه شود.»

منابع  در ولایت کندهار می‌گویند که مردان مسلح ده‌ها تن غیر نظامیان را از خانه‌های شان با خود برده‌اند که تا کنون قتل در حدود یک صدو سی تن تایید شده‌است و از سرنوشت شماری هم اطلاعی در دست نیست.

فدا محمد افغان افزود:«یکی می گوید که ۳۸۰ تن را بردند دیگری می گوید هر کسی را که کشته اند آنجا افتاده یکی هم گپی دیگری مردم می گویند.»

به گفته نهادهای امنیتی تمامی قربانیان غیر نظامیان استند و هم اکنون  جسدهای شماری شان در بخش‌های از سپین بولدک به جا مانده‌است.

میرویس استانکزی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت:«این کار را به گفته باداران شان انجام می دهند، و می خواهند این جنگ مزدورانه شان را نیابتی شان را به گونه یی رنگ قومی بدهند.»

در حالی که مسؤولان امنیتی طالبان را متهم به قتل ده ها تن در ولسوالی سپین بولدک میسازند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با رد این اتهام ها تنها قتل دو تن را در نتیجه دشمنی های شخصی در این منطقه تایید می‌کند. 

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«چور و چپاول خانه های مردم تخریب تاسیسات عامه و حتا ترور مردم عام پرداخته اند.»

سید احمد سیلاب، عضو شورای ولایتی کندهار گفت:«در هیچ جایی دنیا خون با خون پاک نشده.»

در حال حاضر اداره ولسوالی سپین بولدک کندهار به دست طالبان است. سپین بولدک مرز مشترک با بلوچستان پاکستان دارد. 

قتل مرموز ۱۰۰ غیرنظامی بعد از سقوط سپین بولدک به دست طالبان

 فدا محمد افغان، عضو شورای ولایتی کندهار در این باره گفت:«اینها می گویند که افراد تحریک نیستند، من می گویم که اگر از تحریک نیستند هر کسی که است باید گرفتار شود محاکمه شود.»

Thumbnail

وزارت امور داخله از قتل ده‌ها تن از افراد ملکی در ولسوالی سپین بولدک کندهار خبر میدهد، وزارت داخله می‌گوید که این افراد بدون هیچ دلیلی از خانه‌های شان بیرون کشیده شده و به قتل رسیده‌اند. 

درهمین حال منابع در ولایت کندهار قتل بیش از صد تن افراد ملکی توسط افراد ناشناس را تایید میکنند. 

از سوی دیگر یک عضو شورای ولایتی کندهار نیز ادعا میکند که مردان مسلح دو پسرش را شب عرفه از خانه بردند و به قتل رسانیدند.

طالبان قتل مردم ملکی در ولسوالی سپین بولدک کندهار را رد می‌کند. 

فدا محمد افغان، عضو شورای ولایتی کندهار که خانه اش در ولسوالی سپین بولدک است می‌گوید که مردان مسلحی که چهره‌های شان را پوشانیده بودند فرزندانش محمود خان و شیر محمد را ساعت دوازده شب عرفه از خانه بردند و فردای آن روز جسدهای آنان را در کنار جاده پیدا کردند. 

آقای افغان می‌گوید که فرزندانش نظامی نبودند، محمود خان مسوول المپیک منطقه بود و شیر محمد نیز شغل آزاد داشت.

 فدا محمد افغان، عضو شورای ولایتی کندهار در این باره گفت:«اینها می گویند که افراد تحریک نیستند، من می گویم که اگر از تحریک نیستند هر کسی که است باید گرفتار شود محاکمه شود.»

منابع  در ولایت کندهار می‌گویند که مردان مسلح ده‌ها تن غیر نظامیان را از خانه‌های شان با خود برده‌اند که تا کنون قتل در حدود یک صدو سی تن تایید شده‌است و از سرنوشت شماری هم اطلاعی در دست نیست.

فدا محمد افغان افزود:«یکی می گوید که ۳۸۰ تن را بردند دیگری می گوید هر کسی را که کشته اند آنجا افتاده یکی هم گپی دیگری مردم می گویند.»

به گفته نهادهای امنیتی تمامی قربانیان غیر نظامیان استند و هم اکنون  جسدهای شماری شان در بخش‌های از سپین بولدک به جا مانده‌است.

میرویس استانکزی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت:«این کار را به گفته باداران شان انجام می دهند، و می خواهند این جنگ مزدورانه شان را نیابتی شان را به گونه یی رنگ قومی بدهند.»

در حالی که مسؤولان امنیتی طالبان را متهم به قتل ده ها تن در ولسوالی سپین بولدک میسازند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با رد این اتهام ها تنها قتل دو تن را در نتیجه دشمنی های شخصی در این منطقه تایید می‌کند. 

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«چور و چپاول خانه های مردم تخریب تاسیسات عامه و حتا ترور مردم عام پرداخته اند.»

سید احمد سیلاب، عضو شورای ولایتی کندهار گفت:«در هیچ جایی دنیا خون با خون پاک نشده.»

در حال حاضر اداره ولسوالی سپین بولدک کندهار به دست طالبان است. سپین بولدک مرز مشترک با بلوچستان پاکستان دارد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره