Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه درگیری‌ها در شبرغان؛ جنگ به کوچه‌های شهر رسیده است

منابع محلی می‌گویند که جنگ کوچه به کوچه میان نیروهای دولتی و طالبان در شهر شبرغان ادامه دارد. 

به گفته‌ی منابع، طالبان ساختمان ولایت، شهرداری و محبس شبرغان را دوباره تصرف کردند و شماری از زندانی‌ها را نیز آزاد ساختند. 

از دیروز بدینسو بخش‌هایی از شهر شبرغان میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست می‌شوند. 

منابع محلی می‌گویند که جنگ در پنجصد فامیلی در بخش‌هایی از حوزه اول امنیتی جایی که خانه مارشال عبدالرشید دوستم نیز موقعیت دارد، شدت یافته‌است. 

منابعی رسمی در جوزجان در باره درگیریها چیزی نگفته اند. 

سیدشمس‌الدین سادات، رییس شورای ولایتی حزب جنبش ملی در بلخ می‌گوید که ۱۵۰ تن از نیروهای مردمی وابسته به حزب جنبش به  فرماندهی علی‌سرور در سه پرواز برای کمک به نیروهای دولتی از مزار به شبرغان رفتند.
 
وی، می افزاید که نیروهای ویژه نیز به شبرغان رسیده اند.

ادامه درگیری‌ها در شبرغان؛ جنگ به کوچه‌های شهر رسیده است

رییس شورای ولایتی حزب جنبش ملی می‌گوید که شماری از نیروهای مردمی و نیروهای ویژه نیز، به شهر شبرغان رسیده اند.

تصویر بندانگشتی

منابع محلی می‌گویند که جنگ کوچه به کوچه میان نیروهای دولتی و طالبان در شهر شبرغان ادامه دارد. 

به گفته‌ی منابع، طالبان ساختمان ولایت، شهرداری و محبس شبرغان را دوباره تصرف کردند و شماری از زندانی‌ها را نیز آزاد ساختند. 

از دیروز بدینسو بخش‌هایی از شهر شبرغان میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست می‌شوند. 

منابع محلی می‌گویند که جنگ در پنجصد فامیلی در بخش‌هایی از حوزه اول امنیتی جایی که خانه مارشال عبدالرشید دوستم نیز موقعیت دارد، شدت یافته‌است. 

منابعی رسمی در جوزجان در باره درگیریها چیزی نگفته اند. 

سیدشمس‌الدین سادات، رییس شورای ولایتی حزب جنبش ملی در بلخ می‌گوید که ۱۵۰ تن از نیروهای مردمی وابسته به حزب جنبش به  فرماندهی علی‌سرور در سه پرواز برای کمک به نیروهای دولتی از مزار به شبرغان رفتند.
 
وی، می افزاید که نیروهای ویژه نیز به شبرغان رسیده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره