Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمله‌های گستردۀ طالبان بر مرکزهای ولایت‌های کندز، تخار و بدخشان

همزمان با تصرف مرکزهای ولایت‌های جوزجان و نیمروز طالبان از شب‌گذشته بدینسو حمله‌های گسترده‌یی را بر مرکزهای ولایت‌ها کندز، تخار و بدخشان راه‌اندازی کرده‌اند.

به‌گفته مقام‌های محلی در کندز، طالبان جمعه‌شب از چند‌سو بر بخش‌هایی در شهر کندز هجوم آوردند و جنگ‌ میان آنان و نیروهای دولتی تا صبح ادامه یافت.

حاجی محمد، فرمانده کندک دوم کوماندوی زون شمال گفت: «می‌خواستند که ساحه زاخیل و خاکنی و حوزه سه و این استقامت‌ها را سقوط بدهند.»

نجیب‌الله عمرخیل، سرپرست ولایت کندز نیز افزود: «حملات طالبان را عقب زدند و تلفات سنگین بر طالبان وارد شد.»

ریاست صحت‌عامه کندز، از جان‌باختن و زخم‌برداشتن غیرنظامیان در این جنگ خبر می‌دهد.

احسان‌الله فضلی، رییس صحت‌عامه کندز بیان داشت: «جنگ هنوز جریان دارد. برای ما به‌گونه مجموعی، ۳۹ زخمی به شفاخانه آورده شده و ۱۱ جسد هم آورده شده.»

در حالی‌که هفته‌ها می‌شود هزاران خانواده بی‌جاشده از ولسوالی‌های کندز به مرکز این ولایت پناه آورده‌اند، نبردهای تازه شماری از خانواده‌های دیگر را هم از بخش‌هایی در شهر کندز، بی‌جا ساخته‌اند.

مقام‌ها در بدخشان نیز می‌گویند که نیروهای دولتی در نُه بخش با طالبان درگیر شدند.

احمد بشیر صمیم، والی بدخشان گفت: «بیشتر از چهل نفر کشته طالب دارد و زخمیان‌شان هم هست.»

در همسایه‌گی بدخشان، در ولایت تخار هم که از روزها بدین‌سو، گواه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان است، جمعه‌شب، از شدت جنگ در بخش‌هایی از شهر تالقان گزارش داده شده‌است.

در همین پیوند، تخاریان مقیم در کابل، به‌روز شنبه بازهم اعتراضی را به‌راه انداختند.

محمد زمان، رییس جامعه مدنی تخار گفت: «ما به تنگ آمده‌ایم! بیش از این سکوت برای ما، آرامش برای ما، برای ما دست زیر الاشه گرفتن جرم است، جنایت است، اشتباه است، خطا است.» 

این باشنده‌گان تخار، در روزهای پیش، چادر تحصنی را برپا کرده بودند و بر خواست‌های‌شان در باره فرستادن نیروهای کمکی به تخار و راه‌اندازی عملیات‌های تصفیه‌یی در این ولایت تأکید داشتند.

آنان گفته بودند که پس از پا درمیانی شماری از بزرگان و شخصیت‌های مطرح، به تحصن‌شان پایان می‌دهند؛ اما هشدار دادند که اگر به خواست‌های شان توجه نشود، این‌بار در برابر خانه‌های رهبران حکومت و مسوولان نهادهای امنیتی، به اعتراض و تحصن خواهند پرداخت.

حمله‌های گستردۀ طالبان بر مرکزهای ولایت‌های کندز، تخار و بدخشان

ریاست صحت‌عامه کندز، از جان‌باختن و زخم‌برداشتن غیرنظامیان در این جنگ خبر می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با تصرف مرکزهای ولایت‌های جوزجان و نیمروز طالبان از شب‌گذشته بدینسو حمله‌های گسترده‌یی را بر مرکزهای ولایت‌ها کندز، تخار و بدخشان راه‌اندازی کرده‌اند.

به‌گفته مقام‌های محلی در کندز، طالبان جمعه‌شب از چند‌سو بر بخش‌هایی در شهر کندز هجوم آوردند و جنگ‌ میان آنان و نیروهای دولتی تا صبح ادامه یافت.

حاجی محمد، فرمانده کندک دوم کوماندوی زون شمال گفت: «می‌خواستند که ساحه زاخیل و خاکنی و حوزه سه و این استقامت‌ها را سقوط بدهند.»

نجیب‌الله عمرخیل، سرپرست ولایت کندز نیز افزود: «حملات طالبان را عقب زدند و تلفات سنگین بر طالبان وارد شد.»

ریاست صحت‌عامه کندز، از جان‌باختن و زخم‌برداشتن غیرنظامیان در این جنگ خبر می‌دهد.

احسان‌الله فضلی، رییس صحت‌عامه کندز بیان داشت: «جنگ هنوز جریان دارد. برای ما به‌گونه مجموعی، ۳۹ زخمی به شفاخانه آورده شده و ۱۱ جسد هم آورده شده.»

در حالی‌که هفته‌ها می‌شود هزاران خانواده بی‌جاشده از ولسوالی‌های کندز به مرکز این ولایت پناه آورده‌اند، نبردهای تازه شماری از خانواده‌های دیگر را هم از بخش‌هایی در شهر کندز، بی‌جا ساخته‌اند.

مقام‌ها در بدخشان نیز می‌گویند که نیروهای دولتی در نُه بخش با طالبان درگیر شدند.

احمد بشیر صمیم، والی بدخشان گفت: «بیشتر از چهل نفر کشته طالب دارد و زخمیان‌شان هم هست.»

در همسایه‌گی بدخشان، در ولایت تخار هم که از روزها بدین‌سو، گواه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان است، جمعه‌شب، از شدت جنگ در بخش‌هایی از شهر تالقان گزارش داده شده‌است.

در همین پیوند، تخاریان مقیم در کابل، به‌روز شنبه بازهم اعتراضی را به‌راه انداختند.

محمد زمان، رییس جامعه مدنی تخار گفت: «ما به تنگ آمده‌ایم! بیش از این سکوت برای ما، آرامش برای ما، برای ما دست زیر الاشه گرفتن جرم است، جنایت است، اشتباه است، خطا است.» 

این باشنده‌گان تخار، در روزهای پیش، چادر تحصنی را برپا کرده بودند و بر خواست‌های‌شان در باره فرستادن نیروهای کمکی به تخار و راه‌اندازی عملیات‌های تصفیه‌یی در این ولایت تأکید داشتند.

آنان گفته بودند که پس از پا درمیانی شماری از بزرگان و شخصیت‌های مطرح، به تحصن‌شان پایان می‌دهند؛ اما هشدار دادند که اگر به خواست‌های شان توجه نشود، این‌بار در برابر خانه‌های رهبران حکومت و مسوولان نهادهای امنیتی، به اعتراض و تحصن خواهند پرداخت.

هم‌رسانی کنید