تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع محلی: سه ولسوالی در بغلان از تصرف طالبان خارج شدند

منابع محلی می‌گویند که ولسوالی‌های پل حصار، بنو و ده صلاح ولایت بغلان از تصرف طالبان بیرون شده‌است.

این منابع می‌گویند که درگیری‌های سنگینی درین ولسوالی‌ها رخ داده‌است و تلفات نیز به دو طرف وارد شده‌است.

پس ازآنکه طالبان کنترول ۳۳ ولایت کشور را در دست گرفته اند این نخستین باری است که افراد نظامیان حکومت پیشین و خیزش‌های مردمی سه ولسوالی را از اداره طالبان بیرون میکنند.

با وجود تلاش‌های زیادی طالبان درین مورد ابراز نظر نکردند.

منابع  مردمی از درگیری‌های سنگین میان طالبان و نیروهای مردمی در ولسوالی‌های سه گانه اندراب ولایت بغلات خبر می‌دهند.

منابع می‌گویند که پس از درگیری‌های سنگین کنترول ولسوالی بنو، ده صلاح و پل حصار ولایت بغلان از اداره طالبان خارج شده است.

اسدالله، فرمانده پیشین ولسوالی بنو گفت:«به برکت خدا و به برکت مجاهدین، سه ولسوالی ازاد شده است. حال سوی ولسوالی خنجان رفته روان استیم و ولایت بغلان را این قهرمان‌ها میگیرند.»

درین جنگ تلفاتی نیز به دو طرف وارده شده است، اما رقم دقیق آن معلوم نیست.

غنی اندرابی، فرمانده پیشین کندک شاهراه گفت:«الحمدالله ما به تلفات سنگین به طالبا شکست دادیم، فعلا ولسوالی بنوی اندراب به تصرف نیروهای مردمی درامده است.»

منابع در ولایت بغلان گفته‌اند که طالبان پس از ورود شان منازل مسکونی را بازرسی کرده‌اند و این کار شان سبب خشم باشنده‌های این سه ولسوالی قرار گرفته‌است.

 طالبان درین مورد چیزی نمی‌گویند، اما منابع محلی گفته‌اند که طالبان برای پس گیری این سه ولسوالی آمادگی گرفته‌اند.

منابع محلی: سه ولسوالی در بغلان از تصرف طالبان خارج شدند

این منابع می‌گویند که درگیری‌های سنگینی درین ولسوالی‌ها رخ داده‌است و تلفات نیز به دو طرف وارد شده‌است.

Thumbnail

منابع محلی می‌گویند که ولسوالی‌های پل حصار، بنو و ده صلاح ولایت بغلان از تصرف طالبان بیرون شده‌است.

این منابع می‌گویند که درگیری‌های سنگینی درین ولسوالی‌ها رخ داده‌است و تلفات نیز به دو طرف وارد شده‌است.

پس ازآنکه طالبان کنترول ۳۳ ولایت کشور را در دست گرفته اند این نخستین باری است که افراد نظامیان حکومت پیشین و خیزش‌های مردمی سه ولسوالی را از اداره طالبان بیرون میکنند.

با وجود تلاش‌های زیادی طالبان درین مورد ابراز نظر نکردند.

منابع  مردمی از درگیری‌های سنگین میان طالبان و نیروهای مردمی در ولسوالی‌های سه گانه اندراب ولایت بغلات خبر می‌دهند.

منابع می‌گویند که پس از درگیری‌های سنگین کنترول ولسوالی بنو، ده صلاح و پل حصار ولایت بغلان از اداره طالبان خارج شده است.

اسدالله، فرمانده پیشین ولسوالی بنو گفت:«به برکت خدا و به برکت مجاهدین، سه ولسوالی ازاد شده است. حال سوی ولسوالی خنجان رفته روان استیم و ولایت بغلان را این قهرمان‌ها میگیرند.»

درین جنگ تلفاتی نیز به دو طرف وارده شده است، اما رقم دقیق آن معلوم نیست.

غنی اندرابی، فرمانده پیشین کندک شاهراه گفت:«الحمدالله ما به تلفات سنگین به طالبا شکست دادیم، فعلا ولسوالی بنوی اندراب به تصرف نیروهای مردمی درامده است.»

منابع در ولایت بغلان گفته‌اند که طالبان پس از ورود شان منازل مسکونی را بازرسی کرده‌اند و این کار شان سبب خشم باشنده‌های این سه ولسوالی قرار گرفته‌است.

 طالبان درین مورد چیزی نمی‌گویند، اما منابع محلی گفته‌اند که طالبان برای پس گیری این سه ولسوالی آمادگی گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره