Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طالبان هنوز در باره نقش زنان در بخش‌های رهبری تصمیم نگرفته‌اند

همزمان با نگرانی شماری از زنان در باره نقش آنان در جامعه به ویژه حق کار در اداره های دولتی، طالبان می‌گویند که زنان حق دارند کار کنند اما در پست های بلند گماشته نخواهند شد. 

شیر محمد عباس استانکزی، از اعضای ارشد مذاکره‌کننده طالبان در دوحه، روز چهار شنبه در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که زنان حق کار کردن را دارند اما نمی‌توانند در پست‌های بلند کار کنند. اما دو هفته پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در کابل گفت بود که زنان می‌توانند در چارچوب قوانین اسلامی کار کنند، بدون آنکه حد مقام را برای ان تعین کند. 

آقای مجاهد گفت: "نان از عناصر مهم جامعه استند می‌توانند در چهار چوب اسلام به کار های شان ادامه دهند|" 

از سویی هم یک مقام طالبان می‌گوید که زنانی که در افغانستان توانایی رهبری را داشته باشند می‌توانند در نظام آینده سهم بگیرند. 

انعام‌الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت: "زنان با در نظر داشت شریعت اسلامی می‌توانند دو باره به وظایف شان برگردند" 

پیش از این طالبان اعلام کرده بودند که کارمندان زن وزارت صحت عامه می توانند دوباره به  کار های  شان برگردند و هیچ ممنوعیتی از سوی  طالبان در این زمینه نخواهد شد 

از سویی هم زنان از طالبان می خواهند که آنان را همانند مردان در جامعه سهم بدهند. 

پیش از این نیز طالبان گفته اند که زنان در چارچوب قوانین اسلامی می توانند کار کنند و در جامعه حضور داشته باشند. 

نوریه نزهت هشت سال است که در رسانه‌ها و ادارات دولتی کار میکند. 

میگوید که هنوز هم در میان طالبان  دیدگاه یکسان در باره اشتعال زنان در اداره های حکومتی به میان نیامده است. 

بانو نزهت گفت: "در میان طالبان هم دیدگاه واحد در رابطه به ادامه فعالیت و کار زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی وجود ندارد حتی در بحث فرهنگی تعلیمی و تحصیلی وجود ندارد که سبب نگرانی زنان شده است" 

با این حال زنان افغانستان از طالبان می‌خواهند که حکومتی را به میان آرند  که در آن مرد و زن حضور داشته باشند. 

شکریه بارکزی گفت: "باید طالبان حکومتی را بسازند که در آن از همه اقوام و مذاهب و جنسیت در آن حضور داشته باشد. اگر زنان را از سطح رهبری حذف کنیم یک اشتباه تاریخی است" 

طالبان هنوز در باره نقش زنان در بخش‌های رهبری تصمیم نگرفته‌اند

پیش از این طالبان اعلام کرده بودند که کارمندان زن وزارت صحت عامه می توانند دوباره به  کار های  شان برگردند و هیچ ممنوعیتی از سوی  طالبان در این زمینه نخواهد شد 

تصویر بندانگشتی

همزمان با نگرانی شماری از زنان در باره نقش آنان در جامعه به ویژه حق کار در اداره های دولتی، طالبان می‌گویند که زنان حق دارند کار کنند اما در پست های بلند گماشته نخواهند شد. 

شیر محمد عباس استانکزی، از اعضای ارشد مذاکره‌کننده طالبان در دوحه، روز چهار شنبه در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که زنان حق کار کردن را دارند اما نمی‌توانند در پست‌های بلند کار کنند. اما دو هفته پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در کابل گفت بود که زنان می‌توانند در چارچوب قوانین اسلامی کار کنند، بدون آنکه حد مقام را برای ان تعین کند. 

آقای مجاهد گفت: "نان از عناصر مهم جامعه استند می‌توانند در چهار چوب اسلام به کار های شان ادامه دهند|" 

از سویی هم یک مقام طالبان می‌گوید که زنانی که در افغانستان توانایی رهبری را داشته باشند می‌توانند در نظام آینده سهم بگیرند. 

انعام‌الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت: "زنان با در نظر داشت شریعت اسلامی می‌توانند دو باره به وظایف شان برگردند" 

پیش از این طالبان اعلام کرده بودند که کارمندان زن وزارت صحت عامه می توانند دوباره به  کار های  شان برگردند و هیچ ممنوعیتی از سوی  طالبان در این زمینه نخواهد شد 

از سویی هم زنان از طالبان می خواهند که آنان را همانند مردان در جامعه سهم بدهند. 

پیش از این نیز طالبان گفته اند که زنان در چارچوب قوانین اسلامی می توانند کار کنند و در جامعه حضور داشته باشند. 

نوریه نزهت هشت سال است که در رسانه‌ها و ادارات دولتی کار میکند. 

میگوید که هنوز هم در میان طالبان  دیدگاه یکسان در باره اشتعال زنان در اداره های حکومتی به میان نیامده است. 

بانو نزهت گفت: "در میان طالبان هم دیدگاه واحد در رابطه به ادامه فعالیت و کار زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی وجود ندارد حتی در بحث فرهنگی تعلیمی و تحصیلی وجود ندارد که سبب نگرانی زنان شده است" 

با این حال زنان افغانستان از طالبان می‌خواهند که حکومتی را به میان آرند  که در آن مرد و زن حضور داشته باشند. 

شکریه بارکزی گفت: "باید طالبان حکومتی را بسازند که در آن از همه اقوام و مذاهب و جنسیت در آن حضور داشته باشد. اگر زنان را از سطح رهبری حذف کنیم یک اشتباه تاریخی است" 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره