Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید عالمان دین بر اعلام آتش‌بس میان طالبان و جبهه مقاومت

شماری از عالمان دین در یک گردهمایی به روز یک شنبه در کابل می‌گویند که نبردهای کنونی میان طالبان و جهبه مقاومت شرعی نمی‌باشد.

آنان می‌گویند که اکنون نیروهای خارجی در کشور حضور ندارند و از همین رو هیچ علتی برای ادامه جنگ در کشور وجود ندارد. شرکت کننده‌گان، خواهان آتش بس میان طالبان و جبهه مقاومت شدند.

این عالمان دین از دو طرف می‌خواهند که مشکلات پیش آمده را از راه گفت‌وگو حل کنند.

این عالمان دین با نگرانی از ادامه جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت می‌گویند که این نبردها هیچ جنبه شرعی ندارد.

عبدالقادر قانت، عالم دین، گفت: «به اساس کدام حکم شرعی جنگ را دامن می‌زنید و خون برادر مسلمان تان را می‌ریزید؟ علمای عزیز! اگر جلو این وضعیت گرفته نشود، کشور به سوی جنگ قومی و سمتی می رود.»

شرکت کننده‌گان این گردهمایی از مسدود شدن راه‌ها برای رسانیدن مواد خوراکی به پنجشیر انتقاد می‌کنند، اما طالبان بارها گفته اند که نیروهای آنان مانع انتقال مواد غذایی به پنجشیر نشده‌اند.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «ما این را تایید نمی‌کنیم که راه‌های مواد خوراکی به پنجشیر بسته شده باشد.»

استاد دانشگاه، رحیم الله کشاف، در این گردهمایی، گفت: «امروز هزاران کودک در پنجشیر گرسنه هستند و محتاج یک لقمه نان هستند که این در دین نیست.»

این نگرانی‌ها درحالی ابراز می‌شوند که پس از بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگوها میان طالبان و جبهه مقاومت، هفته پیش نبرد سخت میان دو طرف آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

تاکید عالمان دین بر اعلام آتش‌بس میان طالبان و جبهه مقاومت

شماری از عالمان دین از ولایت‌های گونه‌گون کشور امروز در کابل گرد آمدند و خواهان آتش‌بس میان طالبان و جبهه مقاومت شدند.

Thumbnail

شماری از عالمان دین در یک گردهمایی به روز یک شنبه در کابل می‌گویند که نبردهای کنونی میان طالبان و جهبه مقاومت شرعی نمی‌باشد.

آنان می‌گویند که اکنون نیروهای خارجی در کشور حضور ندارند و از همین رو هیچ علتی برای ادامه جنگ در کشور وجود ندارد. شرکت کننده‌گان، خواهان آتش بس میان طالبان و جبهه مقاومت شدند.

این عالمان دین از دو طرف می‌خواهند که مشکلات پیش آمده را از راه گفت‌وگو حل کنند.

این عالمان دین با نگرانی از ادامه جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت می‌گویند که این نبردها هیچ جنبه شرعی ندارد.

عبدالقادر قانت، عالم دین، گفت: «به اساس کدام حکم شرعی جنگ را دامن می‌زنید و خون برادر مسلمان تان را می‌ریزید؟ علمای عزیز! اگر جلو این وضعیت گرفته نشود، کشور به سوی جنگ قومی و سمتی می رود.»

شرکت کننده‌گان این گردهمایی از مسدود شدن راه‌ها برای رسانیدن مواد خوراکی به پنجشیر انتقاد می‌کنند، اما طالبان بارها گفته اند که نیروهای آنان مانع انتقال مواد غذایی به پنجشیر نشده‌اند.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «ما این را تایید نمی‌کنیم که راه‌های مواد خوراکی به پنجشیر بسته شده باشد.»

استاد دانشگاه، رحیم الله کشاف، در این گردهمایی، گفت: «امروز هزاران کودک در پنجشیر گرسنه هستند و محتاج یک لقمه نان هستند که این در دین نیست.»

این نگرانی‌ها درحالی ابراز می‌شوند که پس از بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگوها میان طالبان و جبهه مقاومت، هفته پیش نبرد سخت میان دو طرف آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره