تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازار گرم خرید و فروش ویزه در بازار سیاه

همزمان با بسته شدن فعالیت‌های ‌بسیاری از سفارت‌خانه‌ها در کابل، شمار درخواست دهنده‌گان ویزه کشورهای دیگر رو به افزایش است.

شماری از شرکت‌های گردشگری می‌گویند که اکنون تنها ویزه پاکستان به گونه قانونی دریافت می‌شود، اما ویزه شماری از کشورهای دیگر به بهای بسیار بلند حتا تا بیشتر از هزار دالر در بازارهای سیاه خرید و فروش می‌شود.

شماری از شهرووندان کشور با تایید این چالش از کشورهای بیرونی می‌خواهند تا با از سرگیری فعالیت‌های‌شان برای صدور ویزه، چالش‌های آنان را حل و به بازار سیاه خرید و فروش ویزه پایان بخشند.

محمد هارون، یکی از باشنده‌گان کابل می‌گوید هرچند ویزه پاکستان را دارد، اما بدون سند عبور از دروزاه تورخم اجازه نیافته است تا از کشور بیرون شود.

وی ادعا دارد که شماری از افراد در نزدیکی سفارت پاکستان این سند را در برابر پول به فروش می‌رسانند.

محمد هارون گفت: «مردم از یک ماه تا دو ماه این‌‌جا منتظر استند. آن‌ها ویزه دارند، اما نمی‌مانند (که از تورخم بگذرند). یک بازار سیاه جور کردند و دو صد تا سه صد دالر می‌گیرند و بعد اجازه نامه می‌دهند.»

شفیع صمیم، مسوول یکی از شرکت‌های سیاحتی، می‌گوید که تنها احتمال دریافت ویزه پاکستان به گونه قانونی وجود دارد، اما ویزه شماری از کشورهای همسایه در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود.

به گفته وی، در این بازارها ویزه پاکستان تا ۳۵۰ دالر، تاجیکستان تا ۴۰۰ دالر، ازبیکستان تا ۱۳۵۰ دالر و ترکیه تا ۵ هزار دالر خرید و وفروش می‌شود.

بهای ویزه پاکستان پیش از این ۱۵ دالر، از هندوستان ۲۰ دالر، از تاجیکستان و ازبیکستان ۶۰ دالر و از ترکیه ۱۲۰ دالر بود.

شفیع صمیم گفت: «قیمت واقعی ویزه تاجکستان شصت دالر است، اما در مارکیت سی صد و پنجاه تا چهار صد دالر عرضه می‌شود. ویزه ترکیه قیمت واقعی‌اش یک صد و بیست دالر است، اما در بازار سیاه تا پنج هزار دالر هم فروخته می‌شود. این‌ها رازهای استند که شرکت‌ها نمی‌دانند و تنها هماهنگ کننده‌های دسته اول آن را می‌دانند.»

با این حال بسیاری از شهروندان افغانستان از کشورهای بیرونی می‌خواهند تا با از سرگیری فعالیت‌های سفارت‌خانه‌های‌شان در کابل و صدور ویزه به چالش‌های روان در این بخش پایان بخشند.

پرویز اکبری، کارمند یکی از شرکت‌های سیاحتی، گفت: «ما خواهش داریم که سفارت‌خانه‌ها را به صورت قانونی باز کنند تا بازار سیاه از بین برود.»

احمدالله، باشنده کابل، گفت: «مشکلات بسیار زیاد است. ما می‌خواهیم که سفارت‌خانه‌ها زود باز شوند و به مردم ویزه بدهند.»

این در حالیست که تاکنون سفرهای هوایی به کشورهای بیرونی از افغانستان از سرگرفته نشده است و هر روز افرادی‌که می‌‌خواهند به بیرون از کشور بروند، افزایش می‌یابد.

بازار گرم خرید و فروش ویزه در بازار سیاه

هرچند فعالیت بسیاری از سفارت‌خانه‌ها در کابل بسته است، اما ظاهرا کاروبار فروش ویزه گرم است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با بسته شدن فعالیت‌های ‌بسیاری از سفارت‌خانه‌ها در کابل، شمار درخواست دهنده‌گان ویزه کشورهای دیگر رو به افزایش است.

شماری از شرکت‌های گردشگری می‌گویند که اکنون تنها ویزه پاکستان به گونه قانونی دریافت می‌شود، اما ویزه شماری از کشورهای دیگر به بهای بسیار بلند حتا تا بیشتر از هزار دالر در بازارهای سیاه خرید و فروش می‌شود.

شماری از شهرووندان کشور با تایید این چالش از کشورهای بیرونی می‌خواهند تا با از سرگیری فعالیت‌های‌شان برای صدور ویزه، چالش‌های آنان را حل و به بازار سیاه خرید و فروش ویزه پایان بخشند.

محمد هارون، یکی از باشنده‌گان کابل می‌گوید هرچند ویزه پاکستان را دارد، اما بدون سند عبور از دروزاه تورخم اجازه نیافته است تا از کشور بیرون شود.

وی ادعا دارد که شماری از افراد در نزدیکی سفارت پاکستان این سند را در برابر پول به فروش می‌رسانند.

محمد هارون گفت: «مردم از یک ماه تا دو ماه این‌‌جا منتظر استند. آن‌ها ویزه دارند، اما نمی‌مانند (که از تورخم بگذرند). یک بازار سیاه جور کردند و دو صد تا سه صد دالر می‌گیرند و بعد اجازه نامه می‌دهند.»

شفیع صمیم، مسوول یکی از شرکت‌های سیاحتی، می‌گوید که تنها احتمال دریافت ویزه پاکستان به گونه قانونی وجود دارد، اما ویزه شماری از کشورهای همسایه در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود.

به گفته وی، در این بازارها ویزه پاکستان تا ۳۵۰ دالر، تاجیکستان تا ۴۰۰ دالر، ازبیکستان تا ۱۳۵۰ دالر و ترکیه تا ۵ هزار دالر خرید و وفروش می‌شود.

بهای ویزه پاکستان پیش از این ۱۵ دالر، از هندوستان ۲۰ دالر، از تاجیکستان و ازبیکستان ۶۰ دالر و از ترکیه ۱۲۰ دالر بود.

شفیع صمیم گفت: «قیمت واقعی ویزه تاجکستان شصت دالر است، اما در مارکیت سی صد و پنجاه تا چهار صد دالر عرضه می‌شود. ویزه ترکیه قیمت واقعی‌اش یک صد و بیست دالر است، اما در بازار سیاه تا پنج هزار دالر هم فروخته می‌شود. این‌ها رازهای استند که شرکت‌ها نمی‌دانند و تنها هماهنگ کننده‌های دسته اول آن را می‌دانند.»

با این حال بسیاری از شهروندان افغانستان از کشورهای بیرونی می‌خواهند تا با از سرگیری فعالیت‌های سفارت‌خانه‌های‌شان در کابل و صدور ویزه به چالش‌های روان در این بخش پایان بخشند.

پرویز اکبری، کارمند یکی از شرکت‌های سیاحتی، گفت: «ما خواهش داریم که سفارت‌خانه‌ها را به صورت قانونی باز کنند تا بازار سیاه از بین برود.»

احمدالله، باشنده کابل، گفت: «مشکلات بسیار زیاد است. ما می‌خواهیم که سفارت‌خانه‌ها زود باز شوند و به مردم ویزه بدهند.»

این در حالیست که تاکنون سفرهای هوایی به کشورهای بیرونی از افغانستان از سرگرفته نشده است و هر روز افرادی‌که می‌‌خواهند به بیرون از کشور بروند، افزایش می‌یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره