Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز تلاش‌ها ازبهر ردیابی گنجینه باختر

وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست میگوید که به نهادهای مسوول وظیفه سپرده است تا خزانه باختر را پیدا کنند و بفهمند که آیا این گنجینه تاریخی در کشور است و یا به بیرون از کشور انتقال داده شده است.

احمدالله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی کابینه سرپرست می‌افزاید که بررسی‌ها نشان می‌دهند که موزیم ملی، آرشیف ملی و گالری ملی و دیگر اثرهای تاریخی و ملی در محل‌های خود نگهداری شده‌اند.

آقای وثیق گفت: «این قضیه زیر بررسی است و ما معلومات می‌گیریم که واقعیت چی است. اگر انتقال شده باشد این یک خیانت بزرگ به تاریخ افغانستان است. تلاش‌ها جریان دارد که اگر این گنجینه و چیزهای دیگری به بیرون انتقال شده باشد، حکومت افغانستان در این باره به گونه جدی اقدام خواهد کرد.»

خزانه باختر یکی از دارایی‌ها و اثرهای مهم کشور به شمار می‌رود که حکومت پیشین در ماه فبروری امسال ظاهرا ازبهر حفاظت از آن، خزانه باختر را در قصر چارچینار ریاست جمهوری انتقال داد و پس از آن به نمایش گذاشت.

اما پس از سقوط حکومت پیشین، در باره چگونه‌گی مصونیت از این خزانه نگرانی‌های به میان آمده اند.

آقای وثیق بر حفاظت و نگهداری موزیم ملی، آرشیف ملی و گالری ملی تاکید می‌کند و می‌افزاید که این اثرهای باستانی و تاریخی به نمایش گذاشته خواهند شد.

وی گفت: «هر چیزی که محرم نباشد و به آن ضرر نرسد، به نمایش گذاشته می‌شود. و قراردادهای که با جامعه جهانی درباره حفاظت از آبدات تاریخی، موزیم و اشیای فرهنگی امضا شده اند، به حال خود شان باقی خواهند ماند و دوام می‌یابند.»

از سوی دیگر شماری از شهروندان کشور می‌گویند که خزانه باختر سرمایه کشور است و باید به گونه درست  از آن حفاظت و نگداری شود.

حشمت، باشنده کابل، گفت: «چرا انتقال بدهند، باید در کشور خود ما باشد. هر چیزی تاریخی باید در کشور خود ما به نمایش گذاشته شود.»

سهیل، باشنده کابل، گفت: «آثار تاریخی و باستانی افتخار یک کشور است و باید از آن‌ها حفاظت شود.»

صبغت الله، کارمند گالری ملی، گفت: «پیش از آمدن طالبان تمام آثار گالری ملی سالم بودند و هنوز هم سالم استند.»

در خزانه باختر در کنار هفت کیلو گرام طلا، اثرهای با ارزش باستانی و تاریخی کشور وجود دارند. اما در جریان  تحولات سیاسی  در دهه‌های گذشته، به این خزانه زیان رسیده بود و اکنون دوباره بازسازی شده‌اند.

این بار هم نگرانی‌هایی وجود دارد که به این اثر تاریخی کشور زیان نرسیده باشد.

آغاز تلاش‌ها ازبهر ردیابی گنجینه باختر

وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست می‌گوید که تلاش‌ها از بهر ردیابی گنجینه باختر آغاز شده‌ است.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست میگوید که به نهادهای مسوول وظیفه سپرده است تا خزانه باختر را پیدا کنند و بفهمند که آیا این گنجینه تاریخی در کشور است و یا به بیرون از کشور انتقال داده شده است.

احمدالله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی کابینه سرپرست می‌افزاید که بررسی‌ها نشان می‌دهند که موزیم ملی، آرشیف ملی و گالری ملی و دیگر اثرهای تاریخی و ملی در محل‌های خود نگهداری شده‌اند.

آقای وثیق گفت: «این قضیه زیر بررسی است و ما معلومات می‌گیریم که واقعیت چی است. اگر انتقال شده باشد این یک خیانت بزرگ به تاریخ افغانستان است. تلاش‌ها جریان دارد که اگر این گنجینه و چیزهای دیگری به بیرون انتقال شده باشد، حکومت افغانستان در این باره به گونه جدی اقدام خواهد کرد.»

خزانه باختر یکی از دارایی‌ها و اثرهای مهم کشور به شمار می‌رود که حکومت پیشین در ماه فبروری امسال ظاهرا ازبهر حفاظت از آن، خزانه باختر را در قصر چارچینار ریاست جمهوری انتقال داد و پس از آن به نمایش گذاشت.

اما پس از سقوط حکومت پیشین، در باره چگونه‌گی مصونیت از این خزانه نگرانی‌های به میان آمده اند.

آقای وثیق بر حفاظت و نگهداری موزیم ملی، آرشیف ملی و گالری ملی تاکید می‌کند و می‌افزاید که این اثرهای باستانی و تاریخی به نمایش گذاشته خواهند شد.

وی گفت: «هر چیزی که محرم نباشد و به آن ضرر نرسد، به نمایش گذاشته می‌شود. و قراردادهای که با جامعه جهانی درباره حفاظت از آبدات تاریخی، موزیم و اشیای فرهنگی امضا شده اند، به حال خود شان باقی خواهند ماند و دوام می‌یابند.»

از سوی دیگر شماری از شهروندان کشور می‌گویند که خزانه باختر سرمایه کشور است و باید به گونه درست  از آن حفاظت و نگداری شود.

حشمت، باشنده کابل، گفت: «چرا انتقال بدهند، باید در کشور خود ما باشد. هر چیزی تاریخی باید در کشور خود ما به نمایش گذاشته شود.»

سهیل، باشنده کابل، گفت: «آثار تاریخی و باستانی افتخار یک کشور است و باید از آن‌ها حفاظت شود.»

صبغت الله، کارمند گالری ملی، گفت: «پیش از آمدن طالبان تمام آثار گالری ملی سالم بودند و هنوز هم سالم استند.»

در خزانه باختر در کنار هفت کیلو گرام طلا، اثرهای با ارزش باستانی و تاریخی کشور وجود دارند. اما در جریان  تحولات سیاسی  در دهه‌های گذشته، به این خزانه زیان رسیده بود و اکنون دوباره بازسازی شده‌اند.

این بار هم نگرانی‌هایی وجود دارد که به این اثر تاریخی کشور زیان نرسیده باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره