تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد ادعاها درباره حضور القاعده در افغانستان را رد کرد

طالبان حضور شبکه القاعده در افغانستان را رد می‌کنند و نگرانی‌های جامعه جهانی را مبنی بر اینکه گویا شبکه القاعده در افغانستان پناه‌گاه‌های امن خواهند داشت، بی‌بنیاد می‌دانند.

ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که طالبان به کسی یا گروهی اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان در برابر کشوری استفاده کند.

مجاهد می‌گوید که برای مطرح کردن شبکه القاعده و حضوراش در افغانستان، تبلیغات گسترده انجام می‌شود.

مجاهد گفت: «نگرانی‌های درباره حضور افراد القاعده اظهار شده‌اند، این اظهارات بی‌جا و تبلیغات است. ما در افغانستان کسی را نمی‌بینیم که مربوط به القاعده باشد. دوم این که امارت اسلامی در این باره با امریکا تعهدات دارد. تعهدات این است که ما به کسی اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان در برابر کسی استفاده کند.»

از سوی دیگر، کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که زندانیان داعشیان پیش از رسیدن طالبان به کابل از زندان رها شدند.

در روزهای پسین در کنار شماری از سناتوران امریکایی، برخی از کشورهای دیگر در باره احتمال حضور القاعده و داعش در افغانستان نگرانی شان را اعلام کرده اند. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در سفرش به هند از احتمال حضور القاعده در افغانستان نگرانی کرده است.

در کنار نگرانی‌ها از برگشت شبکه القاعده در افغانستان، حمله‌هایی اخیر در نزدیکی میدان هوایی کابل و نیز چندین انفجار پیهم در شهر جلال آباد را داعش پذیرفته است که این موضوع نیز سبب نگرانی‌ از آغاز دوباره حمله‌های این گروه در میان مردم شده است.

سید رحمان، باشنده کابل، گفت: «امکان دارد که این‌ها از هر طرف گروه گروه ظهور کنند. بالاخره یک روز در جلال آباد شد، روز دیگر در مزار می‌شود، در تخار می‌شود، در مزار می‌شود و دامن‌گیر تمام افغانستان خواهد شد.»

ذبیح الله مجاهد می‌گوید که  در از میان بردن داعش جدی استند و این آخرین حمله‌های داعشیان در افغانستان خواهند بود.

این اظهارات در حالی ابراز می‌شوند که پیش از این وزیر دفاع امریکا به کنکره امریکا گفته است که پس از خروج نیروهای امریکای از افغانستان شبکه القاعده تا دو سال دوباره منظم و تهدیدی در برابر امریکا خواهد بود.

مجاهد ادعاها درباره حضور القاعده در افغانستان را رد کرد

کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که زندانیان داعشی پیش از رسیدن طالبان به کابل از زندان رها شدند.

تصویر بندانگشتی

طالبان حضور شبکه القاعده در افغانستان را رد می‌کنند و نگرانی‌های جامعه جهانی را مبنی بر اینکه گویا شبکه القاعده در افغانستان پناه‌گاه‌های امن خواهند داشت، بی‌بنیاد می‌دانند.

ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که طالبان به کسی یا گروهی اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان در برابر کشوری استفاده کند.

مجاهد می‌گوید که برای مطرح کردن شبکه القاعده و حضوراش در افغانستان، تبلیغات گسترده انجام می‌شود.

مجاهد گفت: «نگرانی‌های درباره حضور افراد القاعده اظهار شده‌اند، این اظهارات بی‌جا و تبلیغات است. ما در افغانستان کسی را نمی‌بینیم که مربوط به القاعده باشد. دوم این که امارت اسلامی در این باره با امریکا تعهدات دارد. تعهدات این است که ما به کسی اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان در برابر کسی استفاده کند.»

از سوی دیگر، کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که زندانیان داعشیان پیش از رسیدن طالبان به کابل از زندان رها شدند.

در روزهای پسین در کنار شماری از سناتوران امریکایی، برخی از کشورهای دیگر در باره احتمال حضور القاعده و داعش در افغانستان نگرانی شان را اعلام کرده اند. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در سفرش به هند از احتمال حضور القاعده در افغانستان نگرانی کرده است.

در کنار نگرانی‌ها از برگشت شبکه القاعده در افغانستان، حمله‌هایی اخیر در نزدیکی میدان هوایی کابل و نیز چندین انفجار پیهم در شهر جلال آباد را داعش پذیرفته است که این موضوع نیز سبب نگرانی‌ از آغاز دوباره حمله‌های این گروه در میان مردم شده است.

سید رحمان، باشنده کابل، گفت: «امکان دارد که این‌ها از هر طرف گروه گروه ظهور کنند. بالاخره یک روز در جلال آباد شد، روز دیگر در مزار می‌شود، در تخار می‌شود، در مزار می‌شود و دامن‌گیر تمام افغانستان خواهد شد.»

ذبیح الله مجاهد می‌گوید که  در از میان بردن داعش جدی استند و این آخرین حمله‌های داعشیان در افغانستان خواهند بود.

این اظهارات در حالی ابراز می‌شوند که پیش از این وزیر دفاع امریکا به کنکره امریکا گفته است که پس از خروج نیروهای امریکای از افغانستان شبکه القاعده تا دو سال دوباره منظم و تهدیدی در برابر امریکا خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره