Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صندوق جهانی پول: اقتصاد افغانستان تا ۳۰ درصد رکود خواهد کرد

صندوق جهانی پول می‌گوید که اقتصاد افغانستان امسال تا سی درصد رکود خواهد کرد و این رکود سبب افزایش مهاجرت افغانان خواهد شد.

بربنیاد یافته‌های صندوق جهانی پول که در باره کشورهای گونه‌گون جهان انجام داده است، با آنکه پس از بحران کرونا رُشد اقتصادی جهان بهبود یافته است، اما لبنان و افغانستان در جمله کشورهای اند که اوضاع اقتصادی شان بدتر شده است.

در این چشم انداز تازه صندوق جهانی پول، سی درصد رکود اقتصادی درافغانستان در آینده در این کشور، علت بحران پناهنده‌گی افغانان به کشورهای همسایه و اروپا گفته شده است.

جهاد آزور، مدیر صندوق جهانی پول در کشورهای خاورمیانه و آسیایی مرکزی، گفته است: «افزایش در قیمت نفت علاوه بر افزایش تورم، به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی، کشورهای وارد کننده را نیز تحت تاثیر قرار داده است.»

در گزارش صندوق جهانی پول آمده است که افزایش مهاجرت افغانان سبب مشکلات و فشار در کشورهای میزبان خواهد شد.

در گزارش آمده است: «افزیش مهاجرت می‌تواند روی منابع کشورهای میزبان فشار بیاورد، مشکلات در بازار کار را افزایش دهد و سبب تنش‌های اجتماعی شود. این عوامل نشان می‌دهند که افغانستان نیاز به کمک‌های انسان دوستانه جامعه جهانی دارد.»

در همین حال، شماری از اگاهان اقتصاد هشدارهای بانک جهانی و صندوق جهانی پول را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که بی‌پروایی در این بخش فروپاشی اقتصاد کشور را زمینه سازی خواهد کرد.

نگرانی‌ها از بدترشدن اوضاع اقتصادی کشور در حالی ابراز می‌شوند که به تازه‌گی وزارت خزانه‌داری امریکا از ادامه انجماد ذخایر ارزی کشور خبر داده است.

وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است که ذخایر ارزی افغانستان در حالت انجماد باقی خواهد ماند، اما افزوده است که امریکا زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را فراهم می‌سازد.

معاون وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است: «ما باور داریم که نیاز است تا تحریم‌ها را بر طالبان ادامه دهیم. همزمان با این، ما تلاش داریم راه‌های را برای کمک بشردوستانه به مردم افغانستان دریابیم. این دقیقا چیزی است که انجام می‌دهیم.»

آگاهان اقتصاد این اقدام حکومت امریکا را انتقاد می‌کنند و می‌گویند که برای بهبود اوضاع اقتصادی کنونی در کنار آزاد سازی ذخایر ارزی، جهان باید افغانستان را حمایت‌های مالی کند. 

صندوق جهانی پول: اقتصاد افغانستان تا ۳۰ درصد رکود خواهد کرد

در همین حال، وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است انجماد ذخایر ارزی افغانستان همچنان ادامه می‌یابد.

Thumbnail

صندوق جهانی پول می‌گوید که اقتصاد افغانستان امسال تا سی درصد رکود خواهد کرد و این رکود سبب افزایش مهاجرت افغانان خواهد شد.

بربنیاد یافته‌های صندوق جهانی پول که در باره کشورهای گونه‌گون جهان انجام داده است، با آنکه پس از بحران کرونا رُشد اقتصادی جهان بهبود یافته است، اما لبنان و افغانستان در جمله کشورهای اند که اوضاع اقتصادی شان بدتر شده است.

در این چشم انداز تازه صندوق جهانی پول، سی درصد رکود اقتصادی درافغانستان در آینده در این کشور، علت بحران پناهنده‌گی افغانان به کشورهای همسایه و اروپا گفته شده است.

جهاد آزور، مدیر صندوق جهانی پول در کشورهای خاورمیانه و آسیایی مرکزی، گفته است: «افزایش در قیمت نفت علاوه بر افزایش تورم، به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی، کشورهای وارد کننده را نیز تحت تاثیر قرار داده است.»

در گزارش صندوق جهانی پول آمده است که افزایش مهاجرت افغانان سبب مشکلات و فشار در کشورهای میزبان خواهد شد.

در گزارش آمده است: «افزیش مهاجرت می‌تواند روی منابع کشورهای میزبان فشار بیاورد، مشکلات در بازار کار را افزایش دهد و سبب تنش‌های اجتماعی شود. این عوامل نشان می‌دهند که افغانستان نیاز به کمک‌های انسان دوستانه جامعه جهانی دارد.»

در همین حال، شماری از اگاهان اقتصاد هشدارهای بانک جهانی و صندوق جهانی پول را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که بی‌پروایی در این بخش فروپاشی اقتصاد کشور را زمینه سازی خواهد کرد.

نگرانی‌ها از بدترشدن اوضاع اقتصادی کشور در حالی ابراز می‌شوند که به تازه‌گی وزارت خزانه‌داری امریکا از ادامه انجماد ذخایر ارزی کشور خبر داده است.

وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است که ذخایر ارزی افغانستان در حالت انجماد باقی خواهد ماند، اما افزوده است که امریکا زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را فراهم می‌سازد.

معاون وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است: «ما باور داریم که نیاز است تا تحریم‌ها را بر طالبان ادامه دهیم. همزمان با این، ما تلاش داریم راه‌های را برای کمک بشردوستانه به مردم افغانستان دریابیم. این دقیقا چیزی است که انجام می‌دهیم.»

آگاهان اقتصاد این اقدام حکومت امریکا را انتقاد می‌کنند و می‌گویند که برای بهبود اوضاع اقتصادی کنونی در کنار آزاد سازی ذخایر ارزی، جهان باید افغانستان را حمایت‌های مالی کند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره