تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته ماندن نهادهای آموزشی؛ دختران هرات به آموزش حرفه رو آورده‌اند

ده‌ها تن از دختران دانش‌جو و دانش‌آموز پس از مسدود شدن مکتب‌های دخترانه و دانشگاه‌های دولتی در ولایت هرات، به آموختن فن و حرفه رو آورده‌اند.

دختران می‌گویند که خانه نشینی به آنان دشوار است و ناگزیر به آموختن حرفه خیاطی و آرایشگری شده اند.

سمیرا شریفی، کارآموز در یکی از مرکزهای فن و حرفه گفت: «وقتی که مکتب‌ها تعطیل شد، ما تقریبا چند ماه است که در خانه هستیم و ما مجبور شدیم که یک حرفه‌ یا یک کاری را فرا بگیریم، چون نمی‌شود که ما همین‌گونه بنشینیم.»

کار آموز دیگر، مهناز غلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «من می‌خواهم که در آینده یک چیزی شوم که بتوانم به خانواده خود کمک کنم، و ما می‌خواهیم که مکتب‌ها زود آغاز شود که ما دخترها بتوانیم به مکتب برویم و به تحصیل خود ادامه بدهیم.»

بیشتر این کارآموزان دانشجویان دانشگاه‌ها و دانش‌آموزان مکتب‌های شهر هرات استند که به آموختن کارهای دستی رو آورده اند.

شقایق گنجی، کارآموز حرفه خیاطی، گفت: «ما می‌توانیم در کنار درس‌های مان، خیاطی را هم یاد بگیریم.»

لیلی صوفی‌زاده که در مرکز آموزش حرفه در هرات آموزگار است، به طلوع‌نیوز گفت: «برای هر خانم نیاز است که در این شرایط بد اقتصادی با خانواده و همسراش همکار شود.»

در همین حال، ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می‌گوید که این اداره تلاش دارد تا زمینه فراگیری فن و حرفه را برای زنان و دختران بیشتر در شهر و ولسوالی‌های این ولایت فراهم سازد.

ملا احمد ثابت، سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی هرات، گفت: «بخش فن و حرفه و بخش کودکستان فعالیت‌های خود را آغاز کرده است و کارهای ناتمام را به پایان می‌رسانند و حتی بخش‌های ولسوالی‌ها هم فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنند. ما از آن‌ها حمایت می‌کنیم و از فعالیت‌های شان نظارت می‌کنیم.»

فاطمه توخی، مدیر تنظیم کارهای فنی و حرفه‌یی ریاست کار و امور اجتماعی هرات، گفت: «صنف‌های آموزشی باید ۲۰ الی ۲۵ نفر باشد ولی ما مجبور شدیم بخاطر اینکه بسیاری از دختران روحیه خود را از دست داده اند، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بسته است، این تعداد را به ۴۵ نفر افزایش دادیم.»

در جریان دو ماه گذشته، بیشتر زنان و دختران که در نهادهای دولتی و خصوصی کار می کردند ویا در نهادهای آموزشی و تحصیلی سرگرم یادگیری بودند، بی‌کار مانده اند و تلاش دارند کارهای دستی و آموزش‌های فنی و حرفه‌یی را فرا بگیرند.

بسته ماندن نهادهای آموزشی؛ دختران هرات به آموزش حرفه رو آورده‌اند

بیشتر این کارآموزان دانشجویان دانشگاه‌ها و دانش‌آموزان مکتب‌های شهر هرات استند که به آموختن کارهای دستی رو آورده اند.

تصویر بندانگشتی

ده‌ها تن از دختران دانش‌جو و دانش‌آموز پس از مسدود شدن مکتب‌های دخترانه و دانشگاه‌های دولتی در ولایت هرات، به آموختن فن و حرفه رو آورده‌اند.

دختران می‌گویند که خانه نشینی به آنان دشوار است و ناگزیر به آموختن حرفه خیاطی و آرایشگری شده اند.

سمیرا شریفی، کارآموز در یکی از مرکزهای فن و حرفه گفت: «وقتی که مکتب‌ها تعطیل شد، ما تقریبا چند ماه است که در خانه هستیم و ما مجبور شدیم که یک حرفه‌ یا یک کاری را فرا بگیریم، چون نمی‌شود که ما همین‌گونه بنشینیم.»

کار آموز دیگر، مهناز غلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «من می‌خواهم که در آینده یک چیزی شوم که بتوانم به خانواده خود کمک کنم، و ما می‌خواهیم که مکتب‌ها زود آغاز شود که ما دخترها بتوانیم به مکتب برویم و به تحصیل خود ادامه بدهیم.»

بیشتر این کارآموزان دانشجویان دانشگاه‌ها و دانش‌آموزان مکتب‌های شهر هرات استند که به آموختن کارهای دستی رو آورده اند.

شقایق گنجی، کارآموز حرفه خیاطی، گفت: «ما می‌توانیم در کنار درس‌های مان، خیاطی را هم یاد بگیریم.»

لیلی صوفی‌زاده که در مرکز آموزش حرفه در هرات آموزگار است، به طلوع‌نیوز گفت: «برای هر خانم نیاز است که در این شرایط بد اقتصادی با خانواده و همسراش همکار شود.»

در همین حال، ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می‌گوید که این اداره تلاش دارد تا زمینه فراگیری فن و حرفه را برای زنان و دختران بیشتر در شهر و ولسوالی‌های این ولایت فراهم سازد.

ملا احمد ثابت، سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی هرات، گفت: «بخش فن و حرفه و بخش کودکستان فعالیت‌های خود را آغاز کرده است و کارهای ناتمام را به پایان می‌رسانند و حتی بخش‌های ولسوالی‌ها هم فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنند. ما از آن‌ها حمایت می‌کنیم و از فعالیت‌های شان نظارت می‌کنیم.»

فاطمه توخی، مدیر تنظیم کارهای فنی و حرفه‌یی ریاست کار و امور اجتماعی هرات، گفت: «صنف‌های آموزشی باید ۲۰ الی ۲۵ نفر باشد ولی ما مجبور شدیم بخاطر اینکه بسیاری از دختران روحیه خود را از دست داده اند، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بسته است، این تعداد را به ۴۵ نفر افزایش دادیم.»

در جریان دو ماه گذشته، بیشتر زنان و دختران که در نهادهای دولتی و خصوصی کار می کردند ویا در نهادهای آموزشی و تحصیلی سرگرم یادگیری بودند، بی‌کار مانده اند و تلاش دارند کارهای دستی و آموزش‌های فنی و حرفه‌یی را فرا بگیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره