تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بیانیه نشست تهران؛ حکومت فراگیر تنها راه حل مشکلات افغانستان است

وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان – ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان، به اضافه روسیه – امروز در نشستی در تهران در باره اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت‌وگو کردند.

شرکت کننده‌گان این نشست پس از رایزنی‌ها، یک بیانیه مشترک در باره افغانستان صادر کردند.

در این بیانیه، وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان تأکید کرده اند که ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر تنها راه حل به مشکلات به وجود آمده در افغانستان است.

در بیانیه آمده است که وزیران خارجه «متذکر شدند یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان.»

شرکت کننده‌گان نشست همچنان اذعان کردند که وضعیت در افغانستان کاملا تغییر کرده است و بر حمایت از حاکمیت ملی و استقلال افغانستان تاکید کردند. در بیاینه آمده است که وزرای خارجه: «با توجه به این که وضعیت در افغانستان به طور اساسی تغییر کرده است بر حمایت از حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، وحدت و تمامیت ارضی افغانستان و عدم مداخله در امور داخلی آن تاکید کردند.»

وزیران خارجه کشورهای همسایه از وضعیت پیچیده نظامی، سیاسی و اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند و افزودند کشورهای که مسوول مشکلات افغانستان استند باید برای بهبود وضعیت همکاری کنند.

در بیانیه آمده است که وزیران خارجه «توافق دارند که کشورهای که مسئول اصلی مشکلات در افغانستان هستند باید تعهدات خود را با جدیت انجام دهند و کمک‌های ضروری اقتصادی، معیشتی و بشردوستانه را برای کمک به تحقق انتقال پایدار وضعیت در افغانستان، به این کشور ارائه دهند.»

شرکت کننده‌گان این نشست در بیانیه مشترک خواهان حل اختلاف میان افغانان از طریق گفت‌وگو شدند. در بیانیه آمده است که کشورهای همسایه طرف‌ها را در حل اختلاف شان کمک می‌کنند. در بیانیه آمده است: «حمایت مستمر و واقع بینانه از حل و فصل اختلافات بوسیله گفت‌وگو و مذاکره میان طرف‌های مربوطه برای دستیابی به مصالحه ملی، راحل سیاسی پایدار و تشکیل دولت فراگیر.»

وزیران خارجه کشورهای همسایه همچنان از امارت اسلامی می‌خواهند که تعهدات‌اش در قبال جامعه جهانی را عملی سازد و نگذارد کشورهای همسایه از خاک افغانستان تهدید شوند.

شرکت کننده‌گان این نشست در بیانیه مشترک شان از سازمان‌های بین المللی و جامعه جهانی خواسته اند که کمک‌های لازم را برای افغانستان فراهم سازند تا از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش مهاجرت افغانان به کشورهای همسایه جلوگیری شود.

در بیانیه همچنان آمده است که باید به معضل مهاجرت به گونه اساسی رسیده‌گی شود و به کشورهای میزبان مهاجران افغانستان کمک‌های اقتصادی صورت بگیرد.  

بیانیه نشست تهران؛ حکومت فراگیر تنها راه حل مشکلات افغانستان است

وزیران خارجه کشورهای همسایه همچنان بر احترام حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان تأکید کردند.

Thumbnail

وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان – ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان، به اضافه روسیه – امروز در نشستی در تهران در باره اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت‌وگو کردند.

شرکت کننده‌گان این نشست پس از رایزنی‌ها، یک بیانیه مشترک در باره افغانستان صادر کردند.

در این بیانیه، وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان تأکید کرده اند که ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر تنها راه حل به مشکلات به وجود آمده در افغانستان است.

در بیانیه آمده است که وزیران خارجه «متذکر شدند یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان.»

شرکت کننده‌گان نشست همچنان اذعان کردند که وضعیت در افغانستان کاملا تغییر کرده است و بر حمایت از حاکمیت ملی و استقلال افغانستان تاکید کردند. در بیاینه آمده است که وزرای خارجه: «با توجه به این که وضعیت در افغانستان به طور اساسی تغییر کرده است بر حمایت از حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، وحدت و تمامیت ارضی افغانستان و عدم مداخله در امور داخلی آن تاکید کردند.»

وزیران خارجه کشورهای همسایه از وضعیت پیچیده نظامی، سیاسی و اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند و افزودند کشورهای که مسوول مشکلات افغانستان استند باید برای بهبود وضعیت همکاری کنند.

در بیانیه آمده است که وزیران خارجه «توافق دارند که کشورهای که مسئول اصلی مشکلات در افغانستان هستند باید تعهدات خود را با جدیت انجام دهند و کمک‌های ضروری اقتصادی، معیشتی و بشردوستانه را برای کمک به تحقق انتقال پایدار وضعیت در افغانستان، به این کشور ارائه دهند.»

شرکت کننده‌گان این نشست در بیانیه مشترک خواهان حل اختلاف میان افغانان از طریق گفت‌وگو شدند. در بیانیه آمده است که کشورهای همسایه طرف‌ها را در حل اختلاف شان کمک می‌کنند. در بیانیه آمده است: «حمایت مستمر و واقع بینانه از حل و فصل اختلافات بوسیله گفت‌وگو و مذاکره میان طرف‌های مربوطه برای دستیابی به مصالحه ملی، راحل سیاسی پایدار و تشکیل دولت فراگیر.»

وزیران خارجه کشورهای همسایه همچنان از امارت اسلامی می‌خواهند که تعهدات‌اش در قبال جامعه جهانی را عملی سازد و نگذارد کشورهای همسایه از خاک افغانستان تهدید شوند.

شرکت کننده‌گان این نشست در بیانیه مشترک شان از سازمان‌های بین المللی و جامعه جهانی خواسته اند که کمک‌های لازم را برای افغانستان فراهم سازند تا از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش مهاجرت افغانان به کشورهای همسایه جلوگیری شود.

در بیانیه همچنان آمده است که باید به معضل مهاجرت به گونه اساسی رسیده‌گی شود و به کشورهای میزبان مهاجران افغانستان کمک‌های اقتصادی صورت بگیرد.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره