Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سه تن در ۲ انفجار جداگانه در ننگرهار جان باختند

این در حالی‌ست که دفتر والی ننگرهار با پخش اعلامیه به راننده‌گان ریکشاه هدایت داده بود که افراد مسلح را در ریکشاهای‌شان انتقال ندهند.

قاضی ملا عادل، سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید: «راننده‌گان ریکشاها از انتقال دادن افراد مسلح خودداری کنند. با افرادی که این دستور را نقض کنند، برخورد قانونی میشود.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان این ولایت در باره شدت گرفتن ترور‌های هدفمند و ناامنی اظهار نگرانی می‌کنند. این باشنده‌گان از حکومت کنونی می‌خواهند که برای مهار کردن تهدید‌های امنیتی یک راهکار منظمی را بسازند.

بهیر، باشنده این ولایت گفت: «از افراد مسلح مردم خیلی به تکیلف است. اگر (افراد مسلح) در ریکشاه سوار میشوند باید همرای شان برخورد قانونی شود.»

دریک ویدیوی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، افراد مسلح با یک ریکشاه بیروند آمده و بر سرنیشینان یک موتر شلیک می‌کنند.

نصیر، راننده ریکشاه می‌گوید: «این کار خوب است. باید اسناد ریکشاه‌ها را چک کنند و عساکر هم باید با یونیفرم مجهز شوند.» 

از سویی هم، مقام‌های این ولایت می‌گویند که چندین حمله گروه داعش را در این ولایت خنثا کرده اند. به گفته آنان، نزدیک به ۲۵۰ جنگجوی داعش در روزهای پسین به امارت اسلامی تسلیم شده اند.

داکتر بیشر، رییس استخبارات ننگرهای گفت: «تقریبا ۲۵۰ نفر امارت اسلامی تسلیم شدند واز جنگ دست کشیدند.»

سه تن در ۲ انفجار جداگانه در ننگرهار جان باختند

در همین حال، شماری از باشنده‌گان این ولایت در باره شدت گرفتن ترور‌های هدفمند و ناامنی اظهار نگرانی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

این در حالی‌ست که دفتر والی ننگرهار با پخش اعلامیه به راننده‌گان ریکشاه هدایت داده بود که افراد مسلح را در ریکشاهای‌شان انتقال ندهند.

قاضی ملا عادل، سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید: «راننده‌گان ریکشاها از انتقال دادن افراد مسلح خودداری کنند. با افرادی که این دستور را نقض کنند، برخورد قانونی میشود.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان این ولایت در باره شدت گرفتن ترور‌های هدفمند و ناامنی اظهار نگرانی می‌کنند. این باشنده‌گان از حکومت کنونی می‌خواهند که برای مهار کردن تهدید‌های امنیتی یک راهکار منظمی را بسازند.

بهیر، باشنده این ولایت گفت: «از افراد مسلح مردم خیلی به تکیلف است. اگر (افراد مسلح) در ریکشاه سوار میشوند باید همرای شان برخورد قانونی شود.»

دریک ویدیوی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، افراد مسلح با یک ریکشاه بیروند آمده و بر سرنیشینان یک موتر شلیک می‌کنند.

نصیر، راننده ریکشاه می‌گوید: «این کار خوب است. باید اسناد ریکشاه‌ها را چک کنند و عساکر هم باید با یونیفرم مجهز شوند.» 

از سویی هم، مقام‌های این ولایت می‌گویند که چندین حمله گروه داعش را در این ولایت خنثا کرده اند. به گفته آنان، نزدیک به ۲۵۰ جنگجوی داعش در روزهای پسین به امارت اسلامی تسلیم شده اند.

داکتر بیشر، رییس استخبارات ننگرهای گفت: «تقریبا ۲۵۰ نفر امارت اسلامی تسلیم شدند واز جنگ دست کشیدند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره