Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش ترکیه و قطر برای گرفتن اداره پنج میدان هوایی بزرگ افغانستان

در حالی که با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از پرواز های بین المللی به افغانستان متوقف شده اند، اکنون شرکت‌های قطری و ترکی برای فراهم ساختن زمینه از سرگیری این پروازها آماده شده اند.

چنان که یک هیات مشترک از قطر و ترکیه برای مذاکره در باره گرفتن اداره میدان‌های هوایی افغانستان امروز به کابل رسید.

قرار است که این هیات درباره چگونه‌گی گرفتن اداره میدان های بین المللی کابل و چهار میدان هوایی دیگر «میدان هوایی مزار شریف، کندهار، هرات، خوست» افغانستان با مقام‌های امارت اسلامی رای زنی کند و احتمال دارد اداره این میدان‌ های هوایی افغانستان را قطر و ترکیه به گونه مشترک اداره کنند.

اما وزارت ترانسپورت وهوانوردی می‌گوید که هرگاه روند سپردن این میدان ها بربنیاد منافع ملی نباشد، هیچ پیمانی با شرکت‌های قطری و ترکی در این باره امضا نخواهد شد.

این وزارت می‌افزاید که در صورت امضای چنین پیمان، زمینه عملی شدن پروازهای بیست و چهار ساعته بین المللی به افغانستان فراهم خواهد شد.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت وهوانوردی، گفت: «در حال حاضر حریم هوایی ما بسته است، پروازهای عبوری از افغانستان نمی‌شوند، و این کار این آغاز می شود، در بخش تاور، خدمات زمینی و دیگر بخش‌های تخنیکی با آنان قرار داد خواهد شد و آنان این بخش‌ها را به پیش خواهند برد.»

امکانات و تجهیزات میدان هوایی کابل در جریان سقوط حکومت پیشین به شدت آسیب دیدند.

عبدالهادی همدان، رییس میدان هوای بین المللی کابل، گفت: «مشکلات جدی وجود ندارد، آماده‌گی داریم تا پرواز های داخلی و خارجی انجام شوند، اما یک مقدار مشکلات استند که پس از قرارداد حل می‌شوند و پرواز ها به حالت عادی بر خواهند گشت.»

در همین حال، برخی از کارشناسان هوانوردی نیز بر این باور اند که با سپردن اداره پنج میدان هوایی کشور به قطر و ترکیه، اعتماد شرکت‌های جهانی برای آغاز دوباره پروازهای بین المللی به افغانستان بیشترخواهد شد.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «پس از قرار داد با شرکت‌های ترکی و قطری، میدان های هوایی طبق نورم و استندرد جهانی برابر شوند.»

افغانستان در حال حاضر بیست و هفت میدان هوایی دارد. اما در گذشته بیشتر پروازهای بین المللی به میدان های هوایی کابل، هرات، مزارشریف وکندهار صورت می گرفتند.

تلاش ترکیه و قطر برای گرفتن اداره پنج میدان هوایی بزرگ افغانستان

اما وزارت ترانسپورت وهوانوردی می‌گوید که هرگاه روند سپردن این میدان ها بربنیاد منافع ملی نباشد، هیچ پیمانی با شرکت‌های قطری و ترکی در این باره امضا نخواهد شد.

Thumbnail

در حالی که با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از پرواز های بین المللی به افغانستان متوقف شده اند، اکنون شرکت‌های قطری و ترکی برای فراهم ساختن زمینه از سرگیری این پروازها آماده شده اند.

چنان که یک هیات مشترک از قطر و ترکیه برای مذاکره در باره گرفتن اداره میدان‌های هوایی افغانستان امروز به کابل رسید.

قرار است که این هیات درباره چگونه‌گی گرفتن اداره میدان های بین المللی کابل و چهار میدان هوایی دیگر «میدان هوایی مزار شریف، کندهار، هرات، خوست» افغانستان با مقام‌های امارت اسلامی رای زنی کند و احتمال دارد اداره این میدان‌ های هوایی افغانستان را قطر و ترکیه به گونه مشترک اداره کنند.

اما وزارت ترانسپورت وهوانوردی می‌گوید که هرگاه روند سپردن این میدان ها بربنیاد منافع ملی نباشد، هیچ پیمانی با شرکت‌های قطری و ترکی در این باره امضا نخواهد شد.

این وزارت می‌افزاید که در صورت امضای چنین پیمان، زمینه عملی شدن پروازهای بیست و چهار ساعته بین المللی به افغانستان فراهم خواهد شد.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت وهوانوردی، گفت: «در حال حاضر حریم هوایی ما بسته است، پروازهای عبوری از افغانستان نمی‌شوند، و این کار این آغاز می شود، در بخش تاور، خدمات زمینی و دیگر بخش‌های تخنیکی با آنان قرار داد خواهد شد و آنان این بخش‌ها را به پیش خواهند برد.»

امکانات و تجهیزات میدان هوایی کابل در جریان سقوط حکومت پیشین به شدت آسیب دیدند.

عبدالهادی همدان، رییس میدان هوای بین المللی کابل، گفت: «مشکلات جدی وجود ندارد، آماده‌گی داریم تا پرواز های داخلی و خارجی انجام شوند، اما یک مقدار مشکلات استند که پس از قرارداد حل می‌شوند و پرواز ها به حالت عادی بر خواهند گشت.»

در همین حال، برخی از کارشناسان هوانوردی نیز بر این باور اند که با سپردن اداره پنج میدان هوایی کشور به قطر و ترکیه، اعتماد شرکت‌های جهانی برای آغاز دوباره پروازهای بین المللی به افغانستان بیشترخواهد شد.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «پس از قرار داد با شرکت‌های ترکی و قطری، میدان های هوایی طبق نورم و استندرد جهانی برابر شوند.»

افغانستان در حال حاضر بیست و هفت میدان هوایی دارد. اما در گذشته بیشتر پروازهای بین المللی به میدان های هوایی کابل، هرات، مزارشریف وکندهار صورت می گرفتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره