Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توقف کار پروژه‌های برق‌رسانی در افغانستان

شرکت برشنا می‌گوید که کار چندین پروژه برق‌رسانی در کشور همزمان با فروپاشی حکومت پیشین متوقف شده است. پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان به افغانستان یکی از این پروژه‌هاست، که تنها ده درصد کار آن باقی مانده است.

شرکت برشنا دلیل اصلی توقف این پروژه‌ها را توقف کمک‌های مالی بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و نهاد توسعه جهانی ایالات متحده به افغانستان می‌داند.

صفی الله احمدزی، رییس عملیاتی شرکت برشنا گفت: «کارهای لین ۵۰۰ کیلو ولت تقریبا در حدود ۹۰ درصد به پیش رفته، تنها ده درصد کار آن باقی مانده که در شش ماه آیندهُ اگر بانک انکشاف آسیایی اجازه کار را بدهدُ می‌توانیم آنرا به اتمام برسانیم.»

هرگاه پروژه لین برق پنج صد کیلو ولت ترکمنستان-افغانستان به بهره برداری سپرده شود، مشکل برق به پیمانه زیاد در کشور حل خواهد شد، اما شرکت برشنا می‌گوید که حل کامل مشکل کمبود برق در کابل به ساخت دو سب استیشن دیگر برق با هزینه چهل میلیون دالر نیز نیاز دارد.

رییس عملیاتی شرکت برشنا افزود: «نظر به وضعیت فعلی، آنها هم تا فعلا برای ما جواب مثبت نداده اند. ما تمام طرح‌های خود را برای آنها پیشکش کردیم که از کدام راه‌های بدیل می‌توانیم که این پروژه‌ها را دوباره آغاز کنیم.»

از سویی هم، باشنده‌گان پایتخت از کمبود برق شکایت دارند و می‌گویند که پرچوی‌های برق در شب و روز های سرد زمستان افزایش یافته اند.

برهان، باشنده کابل، گفت: «برق نمی باشد، زمانی برق می‌آید که به درد ما نمی خورد، یا ۸ و یا هم ۹ بجه شب برق می‌آید.»

نور آقا، باشنده دیگر، گفت: «شب که بخاطر روشنایی برای برق ضرورت می‌باشد، برق نیست، مردم با مشکلات زیادی گرفتار استند.»

بر بنیاد اطلاعات برخی از نهادها، کار های نزدیک به ده پروژه بزرگ دیگر از جمله پروژه‌های کاسا یک هزار، تاپی وتاپ نیز به دلیل توقف تمویل مالی این پروژه‌ها از سوی کشورها و سازمان‌های جهانی در چهارماه گذشته متوقف شده اند.

توقف کار پروژه‌های برق‌رسانی در افغانستان

شرکت برشنا دلیل اصلی توقف این پروژه‌ها را توقف کمک‌های مالی بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و نهاد توسعه جهانی ایالات متحده به افغانستان می‌داند.

Thumbnail

شرکت برشنا می‌گوید که کار چندین پروژه برق‌رسانی در کشور همزمان با فروپاشی حکومت پیشین متوقف شده است. پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان به افغانستان یکی از این پروژه‌هاست، که تنها ده درصد کار آن باقی مانده است.

شرکت برشنا دلیل اصلی توقف این پروژه‌ها را توقف کمک‌های مالی بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و نهاد توسعه جهانی ایالات متحده به افغانستان می‌داند.

صفی الله احمدزی، رییس عملیاتی شرکت برشنا گفت: «کارهای لین ۵۰۰ کیلو ولت تقریبا در حدود ۹۰ درصد به پیش رفته، تنها ده درصد کار آن باقی مانده که در شش ماه آیندهُ اگر بانک انکشاف آسیایی اجازه کار را بدهدُ می‌توانیم آنرا به اتمام برسانیم.»

هرگاه پروژه لین برق پنج صد کیلو ولت ترکمنستان-افغانستان به بهره برداری سپرده شود، مشکل برق به پیمانه زیاد در کشور حل خواهد شد، اما شرکت برشنا می‌گوید که حل کامل مشکل کمبود برق در کابل به ساخت دو سب استیشن دیگر برق با هزینه چهل میلیون دالر نیز نیاز دارد.

رییس عملیاتی شرکت برشنا افزود: «نظر به وضعیت فعلی، آنها هم تا فعلا برای ما جواب مثبت نداده اند. ما تمام طرح‌های خود را برای آنها پیشکش کردیم که از کدام راه‌های بدیل می‌توانیم که این پروژه‌ها را دوباره آغاز کنیم.»

از سویی هم، باشنده‌گان پایتخت از کمبود برق شکایت دارند و می‌گویند که پرچوی‌های برق در شب و روز های سرد زمستان افزایش یافته اند.

برهان، باشنده کابل، گفت: «برق نمی باشد، زمانی برق می‌آید که به درد ما نمی خورد، یا ۸ و یا هم ۹ بجه شب برق می‌آید.»

نور آقا، باشنده دیگر، گفت: «شب که بخاطر روشنایی برای برق ضرورت می‌باشد، برق نیست، مردم با مشکلات زیادی گرفتار استند.»

بر بنیاد اطلاعات برخی از نهادها، کار های نزدیک به ده پروژه بزرگ دیگر از جمله پروژه‌های کاسا یک هزار، تاپی وتاپ نیز به دلیل توقف تمویل مالی این پروژه‌ها از سوی کشورها و سازمان‌های جهانی در چهارماه گذشته متوقف شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره