تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: ا.ا در تلاش حذف زنان و دختران از زنده‌گی اجتماعی است

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل از تلاش‌های امارت اسلامی از بهر حذف زنان و دختران در افغانستان از زنده‌گی اجتماعی هشدار داده اند.

گفته این کارشناسان، تلاش‌های منظم برای حذف زنان از زنده‌گی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر کشور ادامه دارند.

دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می‌گوید که تبعیض هدف‌مند و خشونت در برابر زنان و دختران پس از سقوط حکومت پیشین زنده‌گی را بر زنان مشکل ساخته است. این کارشناسان می‌گویند: «امروز ما می‌بینیم که تلاش‌‌های منظم برای حذف زنان و دختران از زنده‌گی اجتماعی در افغانستان جریان دارند. این تلاش‌ها شامل از بین بردن نهادها و میکانیزم‌هایی می‌شود که پیش از این برای کمک به زنان و دختران در معرض خطر ایجاد شده بودند.»

کارشناسان همچنان گفته اند که تبعیض در برابر زنان که مربوط به اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی استند، نسبت به زنان و دختران دیگر بیشتر است. آنان همچنان نگرانی شان را از احتمال استفاده سوء از زنان و دختران برای ازدواج زیر سن و اجباری، بهره‌گیری جنسی و کار اجباری ابراز کردند.

به گفته این کارشناسان، منع کردن زنان از بازگشت به کار، بازماندن دختران بالاتر از صنف هفتم از آموزش، تحمیل محدودیت در گشت و گذار زنان از تلاش‌هایی اند که به مقصد حذف زنان و دختران از زنده‌گی اجتماعی در افغانستان روی دست گرفته شده‌اند.

این کارشناسان می‌گویند: «به اضافه محدود کردن بیش از حد گشت و گذار زنان، آزادی بیان و آزادی تجمعات و شرکت آنان در زنده‌گی اجتماعی و سیاسی، این تلاش‌ها تاثیر منفی بر توانایی زنان در پیوند به کار و یافتن غذا گذاشته است که سبب می‌شود تا آنان بیشتر در معرض فقر قرار بگیرند.»

کارشناسان سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته اند که روند ارسال کمک‌های بشری ضروری را به افغانستان تسریع ببخشند. به گفته آنان، فقر و ناداری تاثیر بس مخرب بر زنان، کودکان، اقلیت‌ها و خانواده‌های که نان آور شان زنان استند، گذاشته است.

همچنان از جامعه جهانی خواسته اند تا اطمینان حاصل کند که محدودیت‌های وضع شده بر زنان فورا برداشته می‌شوند و به نقض حقوق بشری نیمی از جمعیت کشور پایان داده می‌شود.

تمنا زریاب، مدافع حقوق زنان به طلوع‌نیوز گفت: «زنان در افغانستان با آمدن طالبان همواره با چالش‌های گونه‌گون روبرو شده اند که اکنون هم با آن چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.»

اما مسوولان امارت اسلامی با رد این گفته‌ها، می‌گویند که هیچ ممانعتی برای کار زنان در چارچوب شریعت وجود ندارد و تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها نیز ادامه دارند.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «هیچ محدودیت به زنان وضع نشده، همه زنان در اداره‌های حکومتی مصروف فعالیت استند و کار روی راهکار برای استخدام زنان در حکومت تازه جریان دارد.»

سازمان ملل: ا.ا در تلاش حذف زنان و دختران از زنده‌گی اجتماعی است

اما مسوولان امارت اسلامی با رد این گفته‌ها، می‌گویند که هیچ ممانعتی برای کار زنان در چارچوب شریعت وجود ندارد و تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها نیز ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل از تلاش‌های امارت اسلامی از بهر حذف زنان و دختران در افغانستان از زنده‌گی اجتماعی هشدار داده اند.

گفته این کارشناسان، تلاش‌های منظم برای حذف زنان از زنده‌گی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر کشور ادامه دارند.

دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر می‌گوید که تبعیض هدف‌مند و خشونت در برابر زنان و دختران پس از سقوط حکومت پیشین زنده‌گی را بر زنان مشکل ساخته است. این کارشناسان می‌گویند: «امروز ما می‌بینیم که تلاش‌‌های منظم برای حذف زنان و دختران از زنده‌گی اجتماعی در افغانستان جریان دارند. این تلاش‌ها شامل از بین بردن نهادها و میکانیزم‌هایی می‌شود که پیش از این برای کمک به زنان و دختران در معرض خطر ایجاد شده بودند.»

کارشناسان همچنان گفته اند که تبعیض در برابر زنان که مربوط به اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی استند، نسبت به زنان و دختران دیگر بیشتر است. آنان همچنان نگرانی شان را از احتمال استفاده سوء از زنان و دختران برای ازدواج زیر سن و اجباری، بهره‌گیری جنسی و کار اجباری ابراز کردند.

به گفته این کارشناسان، منع کردن زنان از بازگشت به کار، بازماندن دختران بالاتر از صنف هفتم از آموزش، تحمیل محدودیت در گشت و گذار زنان از تلاش‌هایی اند که به مقصد حذف زنان و دختران از زنده‌گی اجتماعی در افغانستان روی دست گرفته شده‌اند.

این کارشناسان می‌گویند: «به اضافه محدود کردن بیش از حد گشت و گذار زنان، آزادی بیان و آزادی تجمعات و شرکت آنان در زنده‌گی اجتماعی و سیاسی، این تلاش‌ها تاثیر منفی بر توانایی زنان در پیوند به کار و یافتن غذا گذاشته است که سبب می‌شود تا آنان بیشتر در معرض فقر قرار بگیرند.»

کارشناسان سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته اند که روند ارسال کمک‌های بشری ضروری را به افغانستان تسریع ببخشند. به گفته آنان، فقر و ناداری تاثیر بس مخرب بر زنان، کودکان، اقلیت‌ها و خانواده‌های که نان آور شان زنان استند، گذاشته است.

همچنان از جامعه جهانی خواسته اند تا اطمینان حاصل کند که محدودیت‌های وضع شده بر زنان فورا برداشته می‌شوند و به نقض حقوق بشری نیمی از جمعیت کشور پایان داده می‌شود.

تمنا زریاب، مدافع حقوق زنان به طلوع‌نیوز گفت: «زنان در افغانستان با آمدن طالبان همواره با چالش‌های گونه‌گون روبرو شده اند که اکنون هم با آن چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.»

اما مسوولان امارت اسلامی با رد این گفته‌ها، می‌گویند که هیچ ممانعتی برای کار زنان در چارچوب شریعت وجود ندارد و تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها نیز ادامه دارند.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «هیچ محدودیت به زنان وضع نشده، همه زنان در اداره‌های حکومتی مصروف فعالیت استند و کار روی راهکار برای استخدام زنان در حکومت تازه جریان دارد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره