تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سه عضو مجلس نماینده گان امریکا: ذخایر ارزی افغانستان آزاد شود

دو عضو دموکرات و یک عضو جمهوری خواه مجلس نماینده گان ایالات متحده امریکا در نامه یی  از رییس جمهور این کشور می خواهند که برای جلوگیری از فاجعه بشری، ذخایر ارزی افغانستان را آزاد بسازد. 

آنان می گویند که کمک برای مردم نیازمند افغانستان نه تنها یک مسوولیت اخلاقی ایالات متحده است بل این کار برای امنیت ایالات متحده نیز کمک می کند.

در بخشی از این نامه آمده است:«زمانیکه آخرین سرباز امریکایی افغانستان را ترک کرد، ایالات متحده تعهد کرد که افغانستان را تنها نمی گذارد. این اشتباهی است که ما قبلا مرتکب شده ایم و پیامد سنگینی برای امنیت خود و مردم افغانستان داشت. ما باید به وعده خود پابند بمانیم و آنچه لازم است را انجام دهیم تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌های حاصل شده در ۲۰ سال گذشته از میان نمی روند.»

امارت اسلامی از این تصمیم اعضای مجلس نماینده گان امریکا استقبال می کند و میگوید که از دارایی های منجمد شده افغانستان نباید همچون ابزار فشار کار گرفته شود.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«دارایی های مسدود شده افغانستان حق اساسی دولت ومردم افغانستان است و برای بیرون رفت از معضل اقتصادی و نیز جلوگیری از فاجعه بشری لازم است که در این راستا گام هایی برداشته شوند.»

عبدالحق حماد، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«این یک اقدام خوب است نه تنها مجلس نماینده گان امریکا بل باید جامعه جهانی هم بر امریکا فشار وارد کند که پول های منجمد شده مردم افغانستان را آزاد بسازد.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی منجمد ساختن پول افغانستان را از سوی امریکا یک بهانه می دانند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، در این باره میگوید:«ما باید در باره آن کمک های دنیا که بیست وهفت ملیارد دالر است فکر بکنیم که بانک جهانی، سازمان ملل متحد، شورای ملل متحد، اروپا و صندوق کمک افغانستان، تمام این ها کمک انجام  داده اند.»

این سه عضو مجلس نمایندگان امریکا گفته اند که کمک برای مردم نیازمند افغانستان نه تنها یک مسوولیت اخلاقی ایالات متحده است، بل این کمک ها برای امنیت امریکا نیز یک نیاز پنداشته می شود.

سه عضو مجلس نماینده گان امریکا: ذخایر ارزی افغانستان آزاد شود

این سه عضو مجلس نمایندگان امریکا گفته اند که کمک برای مردم نیازمند افغانستان نه تنها یک مسوولیت اخلاقی ایالات متحده است، بل این کمک ها برای امنیت امریکا نیز یک نیاز پنداشته می شود.

تصویر بندانگشتی

دو عضو دموکرات و یک عضو جمهوری خواه مجلس نماینده گان ایالات متحده امریکا در نامه یی  از رییس جمهور این کشور می خواهند که برای جلوگیری از فاجعه بشری، ذخایر ارزی افغانستان را آزاد بسازد. 

آنان می گویند که کمک برای مردم نیازمند افغانستان نه تنها یک مسوولیت اخلاقی ایالات متحده است بل این کار برای امنیت ایالات متحده نیز کمک می کند.

در بخشی از این نامه آمده است:«زمانیکه آخرین سرباز امریکایی افغانستان را ترک کرد، ایالات متحده تعهد کرد که افغانستان را تنها نمی گذارد. این اشتباهی است که ما قبلا مرتکب شده ایم و پیامد سنگینی برای امنیت خود و مردم افغانستان داشت. ما باید به وعده خود پابند بمانیم و آنچه لازم است را انجام دهیم تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌های حاصل شده در ۲۰ سال گذشته از میان نمی روند.»

امارت اسلامی از این تصمیم اعضای مجلس نماینده گان امریکا استقبال می کند و میگوید که از دارایی های منجمد شده افغانستان نباید همچون ابزار فشار کار گرفته شود.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«دارایی های مسدود شده افغانستان حق اساسی دولت ومردم افغانستان است و برای بیرون رفت از معضل اقتصادی و نیز جلوگیری از فاجعه بشری لازم است که در این راستا گام هایی برداشته شوند.»

عبدالحق حماد، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«این یک اقدام خوب است نه تنها مجلس نماینده گان امریکا بل باید جامعه جهانی هم بر امریکا فشار وارد کند که پول های منجمد شده مردم افغانستان را آزاد بسازد.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی منجمد ساختن پول افغانستان را از سوی امریکا یک بهانه می دانند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، در این باره میگوید:«ما باید در باره آن کمک های دنیا که بیست وهفت ملیارد دالر است فکر بکنیم که بانک جهانی، سازمان ملل متحد، شورای ملل متحد، اروپا و صندوق کمک افغانستان، تمام این ها کمک انجام  داده اند.»

این سه عضو مجلس نمایندگان امریکا گفته اند که کمک برای مردم نیازمند افغانستان نه تنها یک مسوولیت اخلاقی ایالات متحده است، بل این کمک ها برای امنیت امریکا نیز یک نیاز پنداشته می شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره