Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هند و کشورهای آسیای میانه: در افغانستان حکومت همه شمول ایجاد شود

نخست وزیر هند به روز پنج شنبه، به گونه مجازی میزبان رهبران کشورهای تاجیکستان، ازبیکستان، کازاخستان، ترکمنستان و قرغیزستان بود.

رهبران هند و پنج کشور آسیای میانه در این نشست مجازی خواهان ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان شدند.

این کشورها در یک اعلامیه مشترک با نگرانی از اوضاع کنونی افغانستان بر رسانیدن بی درنگ کمک های بشری به افغانستان نیز تاکید ورزیدند.

نخست وزیر هند که یکی از سخنرانان این نشست بود میگوید که از تحولات در افغانستان نگران است.

نرندرا مودی، نخست وزیر هند، گفت:«تمامی ما نگرانی ها و هدف های مان را در باره امنیت منطقه یی شریک ساختیم. ما از تحولات در افغانستان نگران استیم. از همین رو همکاری های ما برای امنیت و ثبات در منطقه بیشتر مهم شده اند.»

رهبران این کشورها در اعلامیه مشترک این نشست بر کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و نیز مبدل نشدن افغانستان به پناه گاه امن برای هراس افگنان نیز تاکید ورزیدند.

رینات ساندو، معاون وزیر امور خارجه هند، گفت:«هدف مشترک ما فراهم سازی کمک های بشری، ایجاد یک حکومت واقعا فراگیر، پیکار با هراس افگنی، مواد مخدر و رعایت حقوق کودکان و اقلیت ها است.»

در این نشست هند و رهبران کشورهای آسیای مرکزی بر ایجاد یک گروه کاری مشترک از مقام های بلند پایه این کشورها در باره افغانستان نیز توافق کرده اند.

اما کابل در واکنش به این گفته ها می گوید که حکومت کنونی در افغانستان همه شمول است. 

سیدباقر محسنی، آگاه روابط جهانی، می گوید: «هندی‌ها به دلیل رقابت بسیار جدی که با پاکستان دارند و همچنان روابط تاریخی و با پیشینه‌یی که با افغانستان داشته، وضعیت موجود را یک وضعیت وطلوب نمی‌دانند. از همین خاطر است که منافع‌اش را در یک حکومت فراگیر و همه شمول و متعادل در مناسبات منطقه‌یی می‌بینند.»

در این میان نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که تعریف دولت فراگیر در افغانستان ماموریت جامعه جهانی نیست

نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت:«این ماموریت جامعه جهانی نیست که دولت فراگیر را در افغانستان تعریف کند، این ماموریت همه مردان و زنان افغانستان است که این کار را از طریق یک روند شفاف انجام دهند و در این باره دیدگاه شان را ارایه کنند.»

همزمان با این مسکو نیز بار دیگر گفته است که اگر نیاز باشد آماده میزبانی گفت وگو های میان افغانان است.

هند و کشورهای آسیای میانه: در افغانستان حکومت همه شمول ایجاد شود

در این نشست هند و رهبران کشورهای آسیای مرکزی بر ایجاد یک گروه کاری مشترک از مقام های بلند پایه این کشورها در باره افغانستان نیز توافق کرده اند.

Thumbnail

نخست وزیر هند به روز پنج شنبه، به گونه مجازی میزبان رهبران کشورهای تاجیکستان، ازبیکستان، کازاخستان، ترکمنستان و قرغیزستان بود.

رهبران هند و پنج کشور آسیای میانه در این نشست مجازی خواهان ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان شدند.

این کشورها در یک اعلامیه مشترک با نگرانی از اوضاع کنونی افغانستان بر رسانیدن بی درنگ کمک های بشری به افغانستان نیز تاکید ورزیدند.

نخست وزیر هند که یکی از سخنرانان این نشست بود میگوید که از تحولات در افغانستان نگران است.

نرندرا مودی، نخست وزیر هند، گفت:«تمامی ما نگرانی ها و هدف های مان را در باره امنیت منطقه یی شریک ساختیم. ما از تحولات در افغانستان نگران استیم. از همین رو همکاری های ما برای امنیت و ثبات در منطقه بیشتر مهم شده اند.»

رهبران این کشورها در اعلامیه مشترک این نشست بر کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و نیز مبدل نشدن افغانستان به پناه گاه امن برای هراس افگنان نیز تاکید ورزیدند.

رینات ساندو، معاون وزیر امور خارجه هند، گفت:«هدف مشترک ما فراهم سازی کمک های بشری، ایجاد یک حکومت واقعا فراگیر، پیکار با هراس افگنی، مواد مخدر و رعایت حقوق کودکان و اقلیت ها است.»

در این نشست هند و رهبران کشورهای آسیای مرکزی بر ایجاد یک گروه کاری مشترک از مقام های بلند پایه این کشورها در باره افغانستان نیز توافق کرده اند.

اما کابل در واکنش به این گفته ها می گوید که حکومت کنونی در افغانستان همه شمول است. 

سیدباقر محسنی، آگاه روابط جهانی، می گوید: «هندی‌ها به دلیل رقابت بسیار جدی که با پاکستان دارند و همچنان روابط تاریخی و با پیشینه‌یی که با افغانستان داشته، وضعیت موجود را یک وضعیت وطلوب نمی‌دانند. از همین خاطر است که منافع‌اش را در یک حکومت فراگیر و همه شمول و متعادل در مناسبات منطقه‌یی می‌بینند.»

در این میان نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که تعریف دولت فراگیر در افغانستان ماموریت جامعه جهانی نیست

نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت:«این ماموریت جامعه جهانی نیست که دولت فراگیر را در افغانستان تعریف کند، این ماموریت همه مردان و زنان افغانستان است که این کار را از طریق یک روند شفاف انجام دهند و در این باره دیدگاه شان را ارایه کنند.»

همزمان با این مسکو نیز بار دیگر گفته است که اگر نیاز باشد آماده میزبانی گفت وگو های میان افغانان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره