Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش های گسترده به تصمیم بایدن در باره دارایی های افغانستان

دستور جوبایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حمله های یازدهم سپتامبر از دارایی های مردم افغانستان واکنش های گسترده یی را برانگیخته است.

نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر می گویند که این پول مال مردم افغانستان است و در شرایط حساس کنونی نباید به کسانی دیگر داده شود.

از این میان دیده بان حقوق بشر، می گوید:«اختصاص سه و نیم میلیارد دالر برای کمک‌های بشردوستانه شاید سخاوتمندانه به نظر برسد اما باید به خاطر داشته باشیم که همه ۷ میلیارد دالر به لحاظ قانونی متعلق به مردم افغانستان است.»

حتا برخی از سیاست گران امریکایی این تصمیم جوبایدن را دزدی ثروتمند ترین کشور جهان از پول نادار ترین کشور جهان می دانند.

چنان که الهان عمر، عضو مجلس نماینده گان امریکا، گفت:«من میترسم که نتیجه نهایی تصاحب این پول سبب رسانیدن آسیب بیشتر به افغانان بی‌گناهی شود که پیش از این نیز بسیار رنج دیده‌اند.»

بارنت روبین، پژوهشگر امریکایی نیز در این باره واکنش نشان میدهد:«ثروتمندترین کشور جهان تصمیم گرفته است که به نام عدالت از فقیرترین کشور جهان دزدی کند. پایانی مناسب برای جنگ در برابر هراس افگنی.»

در همین حال سیاست گران افغانستان می گویند که مردم افغانستان از گرسنه گی سخت رنج می برند اما میلیارد ها دالر دارایی های مسدود شده آنان به کسانی دیگر داده می شود.

در این میان امارت اسلامی این تصمیم جو بایدن را نا عادلانه می‌داند و می‌گوید که از سوی حکومت سرپرست امارت اسلامی پذیرفتنی نیست.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«در خصوص مسدود نمودن ذخایر ارزی افغانستان و یا اختصاص دادن آن به اهداف غیر مرتبط را غیرعادلانه دانسته و به هیچ صورت نمی‌پذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت و یا کمک‌های بشری به دیگران داده شود.»

در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در واکنش به این تصمیم رییس جمهور امریکا، گفت:«دزدی پول های‌ مسدود شده ملت افغانستان از سوی امریکا و تصرف در آن نشان دهنده پایین ترین سطح افتاده گی انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت است.»

اما شاید این نخستین بار در بیست سال گذشته است که مردمان کشور از تمامی بخش ها در برابر یک موضوع صدای واحد بلند می کنند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، در این باره می گوید:«پولی را که آقای بایدن آزاد ساخته، این پول پشتیبانه‌یی پول افغانستان، اگر این مصرف شود در کمک‌های بشردوستانه دنیا دیگر برای افغانستان کمک مالی نمی‌کند، بهتر این بود که این پول‌ها آزاد می‌شد و مملکت‌های دیگر به پشتیبانی از این پول به افغانستان کمک می‌کردند.»

محسن داور، عضو مجمع  ملی پاکستان این تصمیم امریکا را تکان دهنده می داند.

محسن داور، عضو  مجمع  ملی پاکستان، می گوید:«این یک تصمیم تکان دهنده است  و از تمامی معیار های حقوق بشری و بین المللی بدور است. این پول متعلق به افغانان است نه به شهروندان سرمایدارترین کشور جهان.»

رییس جمهور ایالات متحده امریکا به روز جمعه فرمان  اجرایی را امضا کرد که بربنیاد آن از هفت میلیارد دارایی مسدود شده افغانستان در بانک های آن کشور سه ونیم میلیارد آن به قربانیان حمله های یازدهم سپتامبر پرداخت خواهد شد و سه و نیم میلیارد دیگر آن برای پیشبرد امور بشردوستانه در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

واکنش های گسترده به تصمیم بایدن در باره دارایی های افغانستان

در این میان امارت اسلامی این تصمیم جو بایدن را نا عادلانه می‌داند و می‌گوید که از سوی حکومت سرپرست امارت اسلامی پذیرفتنی نیست.

Thumbnail

دستور جوبایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حمله های یازدهم سپتامبر از دارایی های مردم افغانستان واکنش های گسترده یی را برانگیخته است.

نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر می گویند که این پول مال مردم افغانستان است و در شرایط حساس کنونی نباید به کسانی دیگر داده شود.

از این میان دیده بان حقوق بشر، می گوید:«اختصاص سه و نیم میلیارد دالر برای کمک‌های بشردوستانه شاید سخاوتمندانه به نظر برسد اما باید به خاطر داشته باشیم که همه ۷ میلیارد دالر به لحاظ قانونی متعلق به مردم افغانستان است.»

حتا برخی از سیاست گران امریکایی این تصمیم جوبایدن را دزدی ثروتمند ترین کشور جهان از پول نادار ترین کشور جهان می دانند.

چنان که الهان عمر، عضو مجلس نماینده گان امریکا، گفت:«من میترسم که نتیجه نهایی تصاحب این پول سبب رسانیدن آسیب بیشتر به افغانان بی‌گناهی شود که پیش از این نیز بسیار رنج دیده‌اند.»

بارنت روبین، پژوهشگر امریکایی نیز در این باره واکنش نشان میدهد:«ثروتمندترین کشور جهان تصمیم گرفته است که به نام عدالت از فقیرترین کشور جهان دزدی کند. پایانی مناسب برای جنگ در برابر هراس افگنی.»

در همین حال سیاست گران افغانستان می گویند که مردم افغانستان از گرسنه گی سخت رنج می برند اما میلیارد ها دالر دارایی های مسدود شده آنان به کسانی دیگر داده می شود.

در این میان امارت اسلامی این تصمیم جو بایدن را نا عادلانه می‌داند و می‌گوید که از سوی حکومت سرپرست امارت اسلامی پذیرفتنی نیست.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«در خصوص مسدود نمودن ذخایر ارزی افغانستان و یا اختصاص دادن آن به اهداف غیر مرتبط را غیرعادلانه دانسته و به هیچ صورت نمی‌پذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت و یا کمک‌های بشری به دیگران داده شود.»

در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در واکنش به این تصمیم رییس جمهور امریکا، گفت:«دزدی پول های‌ مسدود شده ملت افغانستان از سوی امریکا و تصرف در آن نشان دهنده پایین ترین سطح افتاده گی انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت است.»

اما شاید این نخستین بار در بیست سال گذشته است که مردمان کشور از تمامی بخش ها در برابر یک موضوع صدای واحد بلند می کنند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، در این باره می گوید:«پولی را که آقای بایدن آزاد ساخته، این پول پشتیبانه‌یی پول افغانستان، اگر این مصرف شود در کمک‌های بشردوستانه دنیا دیگر برای افغانستان کمک مالی نمی‌کند، بهتر این بود که این پول‌ها آزاد می‌شد و مملکت‌های دیگر به پشتیبانی از این پول به افغانستان کمک می‌کردند.»

محسن داور، عضو مجمع  ملی پاکستان این تصمیم امریکا را تکان دهنده می داند.

محسن داور، عضو  مجمع  ملی پاکستان، می گوید:«این یک تصمیم تکان دهنده است  و از تمامی معیار های حقوق بشری و بین المللی بدور است. این پول متعلق به افغانان است نه به شهروندان سرمایدارترین کشور جهان.»

رییس جمهور ایالات متحده امریکا به روز جمعه فرمان  اجرایی را امضا کرد که بربنیاد آن از هفت میلیارد دارایی مسدود شده افغانستان در بانک های آن کشور سه ونیم میلیارد آن به قربانیان حمله های یازدهم سپتامبر پرداخت خواهد شد و سه و نیم میلیارد دیگر آن برای پیشبرد امور بشردوستانه در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره