Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کار کانال قوش تپه؛ برای ۲۰۰ هزار تن زمینه کار مهیا می‌شود

با آغاز کار کانال قوش تپه برای نزدیک به دو صد هزار تن زمینه کار به گونه مستقیم و غیرمستقم فراهم خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزرا که از بهر آغاز کار این کانال به ولایت بلخ رفته است، می‌گوید که تکمیل ساختن این پروژه در اولویت کاری امارت اسلامی قرار دارد.

این کانال به درازای ۲۸۰ کیلومتر و با پهنای ۱۰۰ متر از ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز و با گذشتن از ولایت جوزجان به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب می‌رسد.

در این مراسم که در ولسوالی کلدار برگزار شده بود، معاون نخست رییس الوزرا و شماری از اعضای کابینه امارت اسلامی شرکت کرده بوده اند. ملا عبدالغنی برادر می‌گوید که ساخت این کانال پنج سال زمان می‌برد و در دو بخش به بهره برداری خواهد رسید.

آقای برادر می‌افزاید که با بهره برداری این کانال، افغانستان در بخش کشاورزی به خودکفایی نزدیک خواهد شد.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «کشور با راه اندازی این کانال در محصولات زراعتی به ویژه در بخش حبوبات به خودکفایی برسد تا دیگر دست ما برای کمک به جهانیان دراز نباشد، با کمک، یک کشور نمی‌تواند پیشرفت کند.»

هزینه برای ساختن این کانال شصت میلیارد افغانی پیشبینی شده است که از بودجه دولت پرداخته خواهد شد و این کانال ۶۵۰ مترمکعب آب را در یک ثانیه انتقال خواهد داد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «این کانال ۲۸۰ کیلومتر درازی خواهد داشت، صد متر بر (پهنا) دارد و هشت ونیم متر عمق دارد.»

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت گفت: «نیاز داریم تا سرمایه‌گذاران ما هر طوری که می‌شود، سرشان فشار بیاورند و بیایند به وطن خود شان سرمایه گذاری کنند.»

مقام‌های محلی بلخ آغاز کار این کانال را یک دست‌آورد بزرگ می‌دانند و می‌افزایند که قرار است برای دو صد هزار تن زمینه کار فراهم گردد.

با تکمیل کار کانال قوش تیپه، نزدیک به سه میلیون جریب زمین کشاورزی آبیاری می‌شود و میزان فرآورده‌های داخلی کشور به گونه چشمگیری افزایش خواهد یافت.

آغاز کار کانال قوش تپه؛ برای ۲۰۰ هزار تن زمینه کار مهیا می‌شود

با تکمیل کار کانال قوش تیپه، نزدیک به سه میلیون جریب زمین کشاورزی آبیاری می‌شود و میزان فرآورده‌های داخلی کشور به گونه چشمگیری افزایش خواهد یافت.

تصویر بندانگشتی

با آغاز کار کانال قوش تپه برای نزدیک به دو صد هزار تن زمینه کار به گونه مستقیم و غیرمستقم فراهم خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزرا که از بهر آغاز کار این کانال به ولایت بلخ رفته است، می‌گوید که تکمیل ساختن این پروژه در اولویت کاری امارت اسلامی قرار دارد.

این کانال به درازای ۲۸۰ کیلومتر و با پهنای ۱۰۰ متر از ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز و با گذشتن از ولایت جوزجان به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب می‌رسد.

در این مراسم که در ولسوالی کلدار برگزار شده بود، معاون نخست رییس الوزرا و شماری از اعضای کابینه امارت اسلامی شرکت کرده بوده اند. ملا عبدالغنی برادر می‌گوید که ساخت این کانال پنج سال زمان می‌برد و در دو بخش به بهره برداری خواهد رسید.

آقای برادر می‌افزاید که با بهره برداری این کانال، افغانستان در بخش کشاورزی به خودکفایی نزدیک خواهد شد.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «کشور با راه اندازی این کانال در محصولات زراعتی به ویژه در بخش حبوبات به خودکفایی برسد تا دیگر دست ما برای کمک به جهانیان دراز نباشد، با کمک، یک کشور نمی‌تواند پیشرفت کند.»

هزینه برای ساختن این کانال شصت میلیارد افغانی پیشبینی شده است که از بودجه دولت پرداخته خواهد شد و این کانال ۶۵۰ مترمکعب آب را در یک ثانیه انتقال خواهد داد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «این کانال ۲۸۰ کیلومتر درازی خواهد داشت، صد متر بر (پهنا) دارد و هشت ونیم متر عمق دارد.»

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت گفت: «نیاز داریم تا سرمایه‌گذاران ما هر طوری که می‌شود، سرشان فشار بیاورند و بیایند به وطن خود شان سرمایه گذاری کنند.»

مقام‌های محلی بلخ آغاز کار این کانال را یک دست‌آورد بزرگ می‌دانند و می‌افزایند که قرار است برای دو صد هزار تن زمینه کار فراهم گردد.

با تکمیل کار کانال قوش تیپه، نزدیک به سه میلیون جریب زمین کشاورزی آبیاری می‌شود و میزان فرآورده‌های داخلی کشور به گونه چشمگیری افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره