Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار مرگبار دیروز در کابل؛ بسته گان قربانیان عدالت می‌خواهند

شماری از بسته گان قربانیان انفجار مرگبار دیروز در کابل خواهان بازداشت و به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد استند.

یکی از قربانیان این انفجار، احمد سیر احمدی است. احمد سیر احمدی قهرمان ملی کانگفوتوا و مربی تیم ملی این رشته نیز بود.

ربانی، پدر احمد سیر احمدی، گفت: «بچه کلانم بود، از وقتی که خدا او را هست کرده بود مه یک امپلق هم نزده بودم اش، این گونه جنجال‌ها بود چه گفته می‌توانیم. هر صبح برایم می‌گفت که پدر یک ماچ بتی باز می‌رفت.»

عبیدالله، برادر احمد سیر احمدی، گفت: «برای من گفت که اگر من نیامدم موتر و همه چیز از خودت باشد چون کلان خانه تو هستی. برایم گفت که پدر ات را خوش نگهدار.»

سیاووش، پسر احمد سیر احمدی چنان در غم از دست دادن پدر فرو رفته است که به سختی می‌تواند سخن بگوید و اشک میریزد.

از احمد سیر احمدی، چهار فرزند بر جا مانده اند.

بسته گان احمد سیر احمدی از حکومت عدالت میخواهد.

نصیر احمد نیازی، از بسته گان احمد سیر احمدی، گفت: «در آن دولت هم چنین حالت بود، اما در این دولت باز هم همان گونه حالت بسیار بحرانی است که ما نمی‌توانیم گفته، اما خواهش ما حکومت فعلی این است که جلو همچون حوادث را بگیرد.»

احمدسیر احمدی دانشجوی انستیتیوت انرژی آب و برق نیز بود و قرار بود که در این هفته آخرین آزمون سمستر اش را سپری نماید اما بی خبر از آن که انفجار عصر دیروز در خانقای خلیفه صاحب در ناحیه ششم کابل جانش را می گیرد.

در انفجار دیروز در یک خانقا در ناحیه ششم شهر کابل جان باختن ده تن و زخمی شدن بیش از بیست تن دیگر تایید شده است اما گواهان شمار جان باخته گان و زخمیان را بیشتر از این می گویند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است.

انفجار مرگبار دیروز در کابل؛ بسته گان قربانیان عدالت می‌خواهند

در انفجار دیروز در یک خانقاه در ناحیه ششم شهر کابل جان باختن ده تن و زخمی شدن بیش از بیست تن دیگر تایید شده است، اما گواهان شمار جان باخته گان و زخمیان را بیشتر از این می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بسته گان قربانیان انفجار مرگبار دیروز در کابل خواهان بازداشت و به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد استند.

یکی از قربانیان این انفجار، احمد سیر احمدی است. احمد سیر احمدی قهرمان ملی کانگفوتوا و مربی تیم ملی این رشته نیز بود.

ربانی، پدر احمد سیر احمدی، گفت: «بچه کلانم بود، از وقتی که خدا او را هست کرده بود مه یک امپلق هم نزده بودم اش، این گونه جنجال‌ها بود چه گفته می‌توانیم. هر صبح برایم می‌گفت که پدر یک ماچ بتی باز می‌رفت.»

عبیدالله، برادر احمد سیر احمدی، گفت: «برای من گفت که اگر من نیامدم موتر و همه چیز از خودت باشد چون کلان خانه تو هستی. برایم گفت که پدر ات را خوش نگهدار.»

سیاووش، پسر احمد سیر احمدی چنان در غم از دست دادن پدر فرو رفته است که به سختی می‌تواند سخن بگوید و اشک میریزد.

از احمد سیر احمدی، چهار فرزند بر جا مانده اند.

بسته گان احمد سیر احمدی از حکومت عدالت میخواهد.

نصیر احمد نیازی، از بسته گان احمد سیر احمدی، گفت: «در آن دولت هم چنین حالت بود، اما در این دولت باز هم همان گونه حالت بسیار بحرانی است که ما نمی‌توانیم گفته، اما خواهش ما حکومت فعلی این است که جلو همچون حوادث را بگیرد.»

احمدسیر احمدی دانشجوی انستیتیوت انرژی آب و برق نیز بود و قرار بود که در این هفته آخرین آزمون سمستر اش را سپری نماید اما بی خبر از آن که انفجار عصر دیروز در خانقای خلیفه صاحب در ناحیه ششم کابل جانش را می گیرد.

در انفجار دیروز در یک خانقا در ناحیه ششم شهر کابل جان باختن ده تن و زخمی شدن بیش از بیست تن دیگر تایید شده است اما گواهان شمار جان باخته گان و زخمیان را بیشتر از این می گویند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره