Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف نگران پیامد محروم ماندن دختران افغان از آموزش است

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف، پیامد‌های محروم شدن دختران از آموزش را افزایش خشونت و ازدواج اجباری در افغانستان می‌داند.

یونیسف می‌گوید که در صورت اجازه نیافتن دختران افغان به مکتب، یک نسل بی‌سواد در افغانستان به بار خواهد آمد و این نهاد برای پشتیبانی از روند آموزش دختران در افغانستان به گونه‌ی جدی تلاش می‌کند.

سم مورت، مسوول بخش ارتباطات یونیسف برای افغانستان، گفت: «یک ماه می‌شود که مکتب بر روی برخی از دانش‌آموزان باز شده، نه برای تمام دانش‌آموزان دختر؛ یونیسف عمیقا نگران اثرهای منفی محروم شدن دختران از آموزش در افغانستان است.»

یونیسف برای فراهم کردن زمینه آموزش به همه دختران در افغانستان تلاش‌ می‌کند تا به گفته آنان از افزایش ازواج‌های زیر سن دختران دانش‌آموز جلوگیری شود.

سم مورت افزود: «زمانیکه دختران خارج از مکتب‌ها باشند، آنان بیشتر در ازدواج های زودهنگام و کارهای شاقه استفاده می‌شوند و احتمالن قربانی آزار و اذیت جنسی قرار گیرند. بنابراین، یونیسف از بهر شمولیت همه دانش‌آموزان در همه سطوح و همه مناطق به دادخواهی خود ادامه می‌دهد.»

از سوی هم، وزارت معارف می‌گوید که آموزش دختران در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد.

عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف، گفت: «همانقدر که این موضوع برای جامعه جهانی، کشور های منطقه و مردم افغانستان مهم است، چند برابر این موضوع برای امارت اسلامی اهمیت دارد. در این باره جلسه‌ها و تفاهم ها جریان دارد.»

شمایل توانا، فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «همه مردم افغانستان از طالبان تقاضا کردند تا مکتب‌های دخترانه را باز بکنند و دختران و زنان افغانستان را از حق شرعی و انسانی شان، محروم نکنند.»

یونیسف نگران پیامد محروم ماندن دختران افغان از آموزش است

از سوی هم، وزارت معارف می‌گوید که آموزش دختران در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد.

تصویر بندانگشتی

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف، پیامد‌های محروم شدن دختران از آموزش را افزایش خشونت و ازدواج اجباری در افغانستان می‌داند.

یونیسف می‌گوید که در صورت اجازه نیافتن دختران افغان به مکتب، یک نسل بی‌سواد در افغانستان به بار خواهد آمد و این نهاد برای پشتیبانی از روند آموزش دختران در افغانستان به گونه‌ی جدی تلاش می‌کند.

سم مورت، مسوول بخش ارتباطات یونیسف برای افغانستان، گفت: «یک ماه می‌شود که مکتب بر روی برخی از دانش‌آموزان باز شده، نه برای تمام دانش‌آموزان دختر؛ یونیسف عمیقا نگران اثرهای منفی محروم شدن دختران از آموزش در افغانستان است.»

یونیسف برای فراهم کردن زمینه آموزش به همه دختران در افغانستان تلاش‌ می‌کند تا به گفته آنان از افزایش ازواج‌های زیر سن دختران دانش‌آموز جلوگیری شود.

سم مورت افزود: «زمانیکه دختران خارج از مکتب‌ها باشند، آنان بیشتر در ازدواج های زودهنگام و کارهای شاقه استفاده می‌شوند و احتمالن قربانی آزار و اذیت جنسی قرار گیرند. بنابراین، یونیسف از بهر شمولیت همه دانش‌آموزان در همه سطوح و همه مناطق به دادخواهی خود ادامه می‌دهد.»

از سوی هم، وزارت معارف می‌گوید که آموزش دختران در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد.

عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف، گفت: «همانقدر که این موضوع برای جامعه جهانی، کشور های منطقه و مردم افغانستان مهم است، چند برابر این موضوع برای امارت اسلامی اهمیت دارد. در این باره جلسه‌ها و تفاهم ها جریان دارد.»

شمایل توانا، فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «همه مردم افغانستان از طالبان تقاضا کردند تا مکتب‌های دخترانه را باز بکنند و دختران و زنان افغانستان را از حق شرعی و انسانی شان، محروم نکنند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره