Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه واکنش‌ها به دستور پوشاندن صورت گرداننده‌گان زن

دستور امارت اسلامی در باره پوشانیدن صورت گردانندگان زن در تلویزیون‌های افغانستان با موجی از واکنش‌های داخلی و جهانی رو به رو شده است.

اتحادیه اروپا، دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نهاد هایی اند که در واکنش به این مسله خواهان ملغا شدن این دستور شده اند.

از سویی هم، بانوان گرداننده که از روز یک‌شنبه به این سو در جریان برنامه‌ها ماسک می‌پوشند، می‌گویند که پوشانیدن چهره هنگام اجرای برنامه برای آنان چالش‌ساز است.

نبیلا مصرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌گذاری امنیتی گفت: «ما گزارش‌های مرتبط با تحول وضعیت زنان در افغانستان را دیده‌ایم. ما ازعدم رعایت و عمل طالبان به تعهدات بین‌المللی و حقوق بشر که افغانستان در دهه‌های گذشته به آن پابند بوده است، نگرانیم. ما به اعمال طالبان و رعایت تعهدات بین‌المللی از آنان توجه ویژه داشته و آن را رصد (نظارت) خواهیم کرد.»

هیدر بار، نماینده بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته است: «یکی از اساسی‌ترین کار های که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید انجام ده؛ این است که به سفر مقام‌های طالبان خاتمه دهد، معافیت سفر که بر آنان از بهر مذاکرات صلح داده شده بود و نتیجه مذاکرات را نیز ما دیدیم که یک صلح واقعی نبود و آنچه که ما اکنون می‌بینم که طالبان حقوق زنان را از آنان می‌گیرند و شاید ممنوعیت سفر آنان یک فشار کوچک بالای طالبان باشد که نظر شان را تغییر دهد.»

توماس و ست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه امریکا در بخش حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها در این کشور در تویت‌هایی از رهبران امارت اسلامی خواهان تجدیدنظر و یا لغو سیاست‌های به گفته آنان محدودکننده بر زنان، شده اند.

رینا امیری گفته است: «همدست شدن مردان در اعتراض به پوشانیدن صورت مجریان زن در اجرای برنامه، نمونه قدرتمند همبستگی مردان با زنان است و این نوعی از رهبری‌ست که افغانستان به آن نیاز دارد.»

توماس وست در این باره نوشته است: «جهان برای تغییر سیاست‌های محدودکننده‌ی امارت اسلامی در برابر زنان و دختران در افغانستان، متحد است و کشورهای جهان همچنان خواستار تمرکز برای با ثبات سازی اقتصاد در این کشور است.»

از سویی هم، عفو بین‌الملل دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در باره پوشیده شدن چهره زنان گرداننده آسیب جدی به بدنه حقوق بشر خوانده است.

سیمرا حمیدی، نماینده جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «زنان افغان بطور سیستماتیک از همه چیز مکتب‌ها، وظیفه، رسانه‌ها و از جامعه در افغانستان ناپدید می‌شوند. طالبان، زنان افغان را دقیقاً به سال ۱۹۹۶ بازگردانده اند. این باید متوقف شود. جامعه جهانی کجاست؟»

هانیه دانیال، گوینده، گفت: «کار خیلی سختی است، حتی اینکه ما نمی‌توانیم آکسیجن را بصورت مستقیم بگیریم، کاملا آدم احساس ناراحتی می‌کند.»

فرشته هوتک، گوینده، گفت: «من همینقدر می‌هفهمم که هر کس که این محدودیت را وضع کرده است یک ساعت به زندگی خو تجربه کند باز هیچ وقت نمی گوید که زنان و دختران باید ماسک بپوشد به برنامه های خود.»

با این همه، معاون سخنگوی امارت اسلامی در توییت‌هایی در این باره گفته است : «سوال اصلی این‌ست که طرفداران تنوع در لباس که مخالفان جبری شدن حجاب اند، چرا در طی چندین سال‌ در برابر جبری بودن نکتایی صدای بلند نکرده اند؟ اگر نکتایی یونیفورم شده می‌تواند، پس حجاب چرا یونیفورم شده نمی‌تواند؟»

جنرال مبین خان، یک عضو امارت اسلامی، گفت: «تنها ماسک را نمی‌پذیرم، اگر واقعاً با زنان غم شریکی می‌کنید چادر و چوری هم بپوشید. تنها بر زنان محدودیت نه پس از این بر نکتایی و پتلون هم محدودیت عملی شود، باید بر زن و مرد یکسان این محدودیت وضع شود، نکتایی در کدام دین است، از امر به معروف و نهی از منکر تقاضای یک خواهر است.»

طلوع‌نیوز به شمول سایر رسانه‌های دیداری در کابل به روز یک‌شنبه دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر در رابطه به پوشانیدن صورت گردانندگان زن در تلویزیون‌ها را عملی ساخت، اما طلوع‌نیوز بر این باور است که فرمان حجاب که از آدرس رهبری امارت اسلامی بر رسانه‌های دیداری ابلاغ شده است، به پوشانیدن صورت گردانندگان زن هیچ اشاره صریح نکرده است.

ادامه واکنش‌ها به دستور پوشاندن صورت گرداننده‌گان زن

اتحادیه اروپا، دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نهاد هایی اند که در واکنش به این مسله خواهان ملغا شدن این دستور شده اند.

تصویر بندانگشتی

دستور امارت اسلامی در باره پوشانیدن صورت گردانندگان زن در تلویزیون‌های افغانستان با موجی از واکنش‌های داخلی و جهانی رو به رو شده است.

اتحادیه اروپا، دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نهاد هایی اند که در واکنش به این مسله خواهان ملغا شدن این دستور شده اند.

از سویی هم، بانوان گرداننده که از روز یک‌شنبه به این سو در جریان برنامه‌ها ماسک می‌پوشند، می‌گویند که پوشانیدن چهره هنگام اجرای برنامه برای آنان چالش‌ساز است.

نبیلا مصرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌گذاری امنیتی گفت: «ما گزارش‌های مرتبط با تحول وضعیت زنان در افغانستان را دیده‌ایم. ما ازعدم رعایت و عمل طالبان به تعهدات بین‌المللی و حقوق بشر که افغانستان در دهه‌های گذشته به آن پابند بوده است، نگرانیم. ما به اعمال طالبان و رعایت تعهدات بین‌المللی از آنان توجه ویژه داشته و آن را رصد (نظارت) خواهیم کرد.»

هیدر بار، نماینده بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته است: «یکی از اساسی‌ترین کار های که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید انجام ده؛ این است که به سفر مقام‌های طالبان خاتمه دهد، معافیت سفر که بر آنان از بهر مذاکرات صلح داده شده بود و نتیجه مذاکرات را نیز ما دیدیم که یک صلح واقعی نبود و آنچه که ما اکنون می‌بینم که طالبان حقوق زنان را از آنان می‌گیرند و شاید ممنوعیت سفر آنان یک فشار کوچک بالای طالبان باشد که نظر شان را تغییر دهد.»

توماس و ست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه امریکا در بخش حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها در این کشور در تویت‌هایی از رهبران امارت اسلامی خواهان تجدیدنظر و یا لغو سیاست‌های به گفته آنان محدودکننده بر زنان، شده اند.

رینا امیری گفته است: «همدست شدن مردان در اعتراض به پوشانیدن صورت مجریان زن در اجرای برنامه، نمونه قدرتمند همبستگی مردان با زنان است و این نوعی از رهبری‌ست که افغانستان به آن نیاز دارد.»

توماس وست در این باره نوشته است: «جهان برای تغییر سیاست‌های محدودکننده‌ی امارت اسلامی در برابر زنان و دختران در افغانستان، متحد است و کشورهای جهان همچنان خواستار تمرکز برای با ثبات سازی اقتصاد در این کشور است.»

از سویی هم، عفو بین‌الملل دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در باره پوشیده شدن چهره زنان گرداننده آسیب جدی به بدنه حقوق بشر خوانده است.

سیمرا حمیدی، نماینده جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «زنان افغان بطور سیستماتیک از همه چیز مکتب‌ها، وظیفه، رسانه‌ها و از جامعه در افغانستان ناپدید می‌شوند. طالبان، زنان افغان را دقیقاً به سال ۱۹۹۶ بازگردانده اند. این باید متوقف شود. جامعه جهانی کجاست؟»

هانیه دانیال، گوینده، گفت: «کار خیلی سختی است، حتی اینکه ما نمی‌توانیم آکسیجن را بصورت مستقیم بگیریم، کاملا آدم احساس ناراحتی می‌کند.»

فرشته هوتک، گوینده، گفت: «من همینقدر می‌هفهمم که هر کس که این محدودیت را وضع کرده است یک ساعت به زندگی خو تجربه کند باز هیچ وقت نمی گوید که زنان و دختران باید ماسک بپوشد به برنامه های خود.»

با این همه، معاون سخنگوی امارت اسلامی در توییت‌هایی در این باره گفته است : «سوال اصلی این‌ست که طرفداران تنوع در لباس که مخالفان جبری شدن حجاب اند، چرا در طی چندین سال‌ در برابر جبری بودن نکتایی صدای بلند نکرده اند؟ اگر نکتایی یونیفورم شده می‌تواند، پس حجاب چرا یونیفورم شده نمی‌تواند؟»

جنرال مبین خان، یک عضو امارت اسلامی، گفت: «تنها ماسک را نمی‌پذیرم، اگر واقعاً با زنان غم شریکی می‌کنید چادر و چوری هم بپوشید. تنها بر زنان محدودیت نه پس از این بر نکتایی و پتلون هم محدودیت عملی شود، باید بر زن و مرد یکسان این محدودیت وضع شود، نکتایی در کدام دین است، از امر به معروف و نهی از منکر تقاضای یک خواهر است.»

طلوع‌نیوز به شمول سایر رسانه‌های دیداری در کابل به روز یک‌شنبه دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر در رابطه به پوشانیدن صورت گردانندگان زن در تلویزیون‌ها را عملی ساخت، اما طلوع‌نیوز بر این باور است که فرمان حجاب که از آدرس رهبری امارت اسلامی بر رسانه‌های دیداری ابلاغ شده است، به پوشانیدن صورت گردانندگان زن هیچ اشاره صریح نکرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره