Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درخواست غرامت از سوی یک خانواده در بدخشان

یک باشنده‌ ولایت بدخشان که نه ماه پیش در یک حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا، نه عضو خانواده‌اش را از دست داده از آن کشور غرامت می‌خواهد.

عبدالبشیر چهل و نه ساله، باشنده‌ ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان است، او می‌گوید که در آن حمله هر دوپا و یک دست‌اش به شدت زخم برداشته اند و بیش از ۵ میلیون افغانی به او زیان مالی نیز رسیده است.

عبدالبشیر، متضرر، گفت: «می‌خواهم که خسارت ما را بدهد. چون آنان شهید شدند و رفتند، اما باید خسارت بدهند، پول‌ام در خانه در (آتش) گرفت. اینقدر تداوی که کردیم، باید پرداخته شود.»

حاجی نذرالله، پسرکاکای عبدالبشیر، گفت: «از پسر کاکایم، پنج پسر، دو دختر خانم‌اش شهید شد و از من مادرم شهید شد.»

پس از آن حمله، خانه ویران شده او به همکاری مردم محل بازسازی شد و چالش‌های مالی او هنوز پابرجاست.

شبیر احمد، پسر متضرر، گفت: «۵۶ لک خسارت دیدیم، از امریکا می‌خواهیم که غرامت بدهد.»

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که ایالات متحده باید برای همه قربانبان‌ حمله‌های هوایی در بیست سال پسین در افغانستان، غرامت بپردازد.

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «شاهد این استیم که بم هایی را در نقاط مختلف بدخشان بر خانه‌های مردم پرتاب کردند که شاهد شهادت حتی تا پانزده نفر از اعضای یک خانواده بودیم.»

این در حالی‌ست که در ماه آگست سال پیش، ده عضو یک خانواده در نتیجه حمله‌ی هوایی مشابه در کابل جان باختند و شماری نیز زخم برداشته اند.

هرچند پس از این رویداد، وزارت دفاع امریکا اعلام کرده بود که به خانواده‌ زیانمند در کابل، غرامت می‌پردازد، اما تاکنون روشن نیست که آیا امریکا به این خانواده غرامت پرداخته است یاخیر؟

درخواست غرامت از سوی یک خانواده در بدخشان

عبدالبشیر، باشنده‌ ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان می‌گوید که در آن حمله هر دوپا و یک دست‌اش به شدت زخم برداشته و بیش از ۵ میلیون افغانی به او زیان مالی نیز رسیده است.

تصویر بندانگشتی

یک باشنده‌ ولایت بدخشان که نه ماه پیش در یک حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا، نه عضو خانواده‌اش را از دست داده از آن کشور غرامت می‌خواهد.

عبدالبشیر چهل و نه ساله، باشنده‌ ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان است، او می‌گوید که در آن حمله هر دوپا و یک دست‌اش به شدت زخم برداشته اند و بیش از ۵ میلیون افغانی به او زیان مالی نیز رسیده است.

عبدالبشیر، متضرر، گفت: «می‌خواهم که خسارت ما را بدهد. چون آنان شهید شدند و رفتند، اما باید خسارت بدهند، پول‌ام در خانه در (آتش) گرفت. اینقدر تداوی که کردیم، باید پرداخته شود.»

حاجی نذرالله، پسرکاکای عبدالبشیر، گفت: «از پسر کاکایم، پنج پسر، دو دختر خانم‌اش شهید شد و از من مادرم شهید شد.»

پس از آن حمله، خانه ویران شده او به همکاری مردم محل بازسازی شد و چالش‌های مالی او هنوز پابرجاست.

شبیر احمد، پسر متضرر، گفت: «۵۶ لک خسارت دیدیم، از امریکا می‌خواهیم که غرامت بدهد.»

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که ایالات متحده باید برای همه قربانبان‌ حمله‌های هوایی در بیست سال پسین در افغانستان، غرامت بپردازد.

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «شاهد این استیم که بم هایی را در نقاط مختلف بدخشان بر خانه‌های مردم پرتاب کردند که شاهد شهادت حتی تا پانزده نفر از اعضای یک خانواده بودیم.»

این در حالی‌ست که در ماه آگست سال پیش، ده عضو یک خانواده در نتیجه حمله‌ی هوایی مشابه در کابل جان باختند و شماری نیز زخم برداشته اند.

هرچند پس از این رویداد، وزارت دفاع امریکا اعلام کرده بود که به خانواده‌ زیانمند در کابل، غرامت می‌پردازد، اما تاکنون روشن نیست که آیا امریکا به این خانواده غرامت پرداخته است یاخیر؟

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره