Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیم خاردار خانواده‌های دو سوی دیورند را جدا ساخته است

شماری از اقوام ساکن در اطراف خط دیورند در ولسوالی ناری ولایت کنر می‌گویند که نصب «سیم خاردار» برخی از اعضای خانواده‌ها را از هم جدا ساخته است.

آنان می‌افزایند که اقوام ساکن در دو سوی این خط روابط خانواده‌گی، فرهنگ مشترک و روابط عمیق زبانی دارند، اما نصب سیم خاردار روابط آنان را از هم پاشیده است.

باشنده گان محل می‌گویند که مراسم غم و شادی نزدیکان شان را از دور می‌بینند، اما به علت موجودیت سیم خاردار نمی‌توانند در آن شرکت نمایند.

فضل نبی، باشنده ولسوالی ناری، می‌گوید: «یک برادر اینسو و برادر دیگر با خانواده‌اش آنسو استند. ما می‌خواهیم که مشکلات سد راه شان را بردارند و خانواده‌های دو طرف باید رفت‌وآمد کنند.»

سرور خان، باشنده دیگر محل، گفت: «چندین خانواده ما آنسوی سیم خاردار استند و ماه‌ها شده است که ما رفت‌وآمد نکرده ایم؛ ما از هر دو طرف می‌خواهیم که برای حل این مشکل، سیم خاردار را بردارند.»

آنان از امارت اسلامی می خواهند که مانند گذشته مسیر رفت وآمد شان را باز نماید.

رفت‌وآمدهای باشنده گان منطقه‌ دوکلام ولسوالی ناری و منطقه‌ی ارندو در آن طرف خط دیورند از هم پاشیده اند. مسوولان محلی نیز مشکلات باشنده‌گان این منطقه را تایید می‌کنند.

عبدالظاهر، ولسوال ناری، گفت: «این یک بندر مهم است، بخاطریکه باشنده‌گان چندین روستا در هر دو طرف غم و شادی شان مشترک استند.»

ولسوال ناری می‌گوید که مشکلات باشنده‌گان این ولسوالی را با مسولان حکومت شریک ساخته است و آنان وعده سپرده اند که این مشکل را حل خواهند کرد.

عبدالظاهر گفت: «ما بارها از نهادهای مسوول خواستیم تا این مشکل را حل کنند؛ ما این خواست مردم را با وزارت دفاع هم شریک ساختیم تا مشکل باشنده‌گان دو طرف حل شود.»

در امتداد خط دیورند در ولایت کنر شش ولسوالی موقعیت دارند. اقوام ساکن در دو طرف این خط روابط خانواده‌گی، فرهنگ مشترک و روابط عمیق زبانی دارند.

اخیرا بزرگان قومی ولسوالی‌های باجور و مومند ایالت خیبرپشتونخواه در نشستی از مسوولان محلی دو طرف خط دیورند خواسته اند تا راه رفت‌وآمد میان باشنده‌گان مناطق دو طرف را دوباره باز نمایند.

سیم خاردار خانواده‌های دو سوی دیورند را جدا ساخته است

در امتداد خط دیورند در ولایت کنر شش ولسوالی موقعیت دارند. اقوام ساکن در دو طرف این خط روابط خانواده‌گی، فرهنگ مشترک و روابط عمیق زبانی دارند.

Thumbnail

شماری از اقوام ساکن در اطراف خط دیورند در ولسوالی ناری ولایت کنر می‌گویند که نصب «سیم خاردار» برخی از اعضای خانواده‌ها را از هم جدا ساخته است.

آنان می‌افزایند که اقوام ساکن در دو سوی این خط روابط خانواده‌گی، فرهنگ مشترک و روابط عمیق زبانی دارند، اما نصب سیم خاردار روابط آنان را از هم پاشیده است.

باشنده گان محل می‌گویند که مراسم غم و شادی نزدیکان شان را از دور می‌بینند، اما به علت موجودیت سیم خاردار نمی‌توانند در آن شرکت نمایند.

فضل نبی، باشنده ولسوالی ناری، می‌گوید: «یک برادر اینسو و برادر دیگر با خانواده‌اش آنسو استند. ما می‌خواهیم که مشکلات سد راه شان را بردارند و خانواده‌های دو طرف باید رفت‌وآمد کنند.»

سرور خان، باشنده دیگر محل، گفت: «چندین خانواده ما آنسوی سیم خاردار استند و ماه‌ها شده است که ما رفت‌وآمد نکرده ایم؛ ما از هر دو طرف می‌خواهیم که برای حل این مشکل، سیم خاردار را بردارند.»

آنان از امارت اسلامی می خواهند که مانند گذشته مسیر رفت وآمد شان را باز نماید.

رفت‌وآمدهای باشنده گان منطقه‌ دوکلام ولسوالی ناری و منطقه‌ی ارندو در آن طرف خط دیورند از هم پاشیده اند. مسوولان محلی نیز مشکلات باشنده‌گان این منطقه را تایید می‌کنند.

عبدالظاهر، ولسوال ناری، گفت: «این یک بندر مهم است، بخاطریکه باشنده‌گان چندین روستا در هر دو طرف غم و شادی شان مشترک استند.»

ولسوال ناری می‌گوید که مشکلات باشنده‌گان این ولسوالی را با مسولان حکومت شریک ساخته است و آنان وعده سپرده اند که این مشکل را حل خواهند کرد.

عبدالظاهر گفت: «ما بارها از نهادهای مسوول خواستیم تا این مشکل را حل کنند؛ ما این خواست مردم را با وزارت دفاع هم شریک ساختیم تا مشکل باشنده‌گان دو طرف حل شود.»

در امتداد خط دیورند در ولایت کنر شش ولسوالی موقعیت دارند. اقوام ساکن در دو طرف این خط روابط خانواده‌گی، فرهنگ مشترک و روابط عمیق زبانی دارند.

اخیرا بزرگان قومی ولسوالی‌های باجور و مومند ایالت خیبرپشتونخواه در نشستی از مسوولان محلی دو طرف خط دیورند خواسته اند تا راه رفت‌وآمد میان باشنده‌گان مناطق دو طرف را دوباره باز نمایند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره