Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیلاب‌های ویرانگر همچنان از مردم قربانی می‌گیرد

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که کم از کم ۵۷ تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های پسین در بیش از ده ولایت کشور جان باختند و بیش از ۷۰  تن زخم برداشته اند.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی این وزارت می‌گوید که افزون بر تلفات جانی، کشاورزان و باغداران به گونه جدی آسیب دیده اند و کمک خوراکی و غیرغذایی به آنان فراهم شده اند.

در یک خبرنامه‌ این وزارت آمده است: «در اثر جاری شدن سیلاب‌های شش روز اخیر، پنجاه و هفت تن از شهروندان جان باخته، بیش از هفتاد و دو تن دیگر زخم برداشته اند. دو هزار مواشی (حیوانات) تلف شده اند. پنج‌صد خانه به گونه کامل و یک‌هزار و پنج‌صد خانه به گونه سطحی تخریب شده است.»

آقای حقانی، گفت: «ریاست‌های ما به مردم کمک‌های اولیه را رسانیده اند. به آنانی که سرپناه ندارند، خیمه فراهم شده است، مواد خوراکی و غیرخوراکی فراهم شده است. خسارات زیاد است، بناً بودجه بیشتر می‌خواهد.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های پسین آسیب به کشاورزان آسیب جدی رسیده است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «در اکثر ولایت‌های کشور که باران شده است، سیلاب جاری شده است که به زمین‌های زراعتی و کانال‌های زراعتی آسیب رسانده است. در بعضی ولایت‌ها، میوه‌ها چون آنار و انگور و در بعضی ولایت‌ها به شفتالو و سیب آسیب رسانیده است.»

در همین حال، شماری از کشاورزان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به آنان کمک کنند.

یک کشاورز در میدان وردک به طلوع‌نیوز می‌گوید: «باران‌های شد که در اثر آن سیلاب‌های شدید جاری شدند در ولسوالی‌های گونه‌گون به ویژه در ولسوالی سید آباد. به کشاورزان و مردم عادی تلفات سنگین وارد کرد.»

یک کشاورز دیگر در ولایت ننگرهار، گفته است: «در نتیجه سیلاب شدید و طوفان، یک تن از شهروند ما جان باخته و یک تن دیگر زخمی است. به مردم این محل تلفات زیاد مالی و جانی وارد کرده است.»

گفته می‌شود که در اثر باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر، بیش از ۵۰ هزار جریب زمین کشاورزی در بیش از ده ولایت کشور تخریب شده اند.

سیلاب‌های ویرانگر همچنان از مردم قربانی می‌گیرد

در همین حال، شماری از کشاورزان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به آنان کمک کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که کم از کم ۵۷ تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های پسین در بیش از ده ولایت کشور جان باختند و بیش از ۷۰  تن زخم برداشته اند.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی این وزارت می‌گوید که افزون بر تلفات جانی، کشاورزان و باغداران به گونه جدی آسیب دیده اند و کمک خوراکی و غیرغذایی به آنان فراهم شده اند.

در یک خبرنامه‌ این وزارت آمده است: «در اثر جاری شدن سیلاب‌های شش روز اخیر، پنجاه و هفت تن از شهروندان جان باخته، بیش از هفتاد و دو تن دیگر زخم برداشته اند. دو هزار مواشی (حیوانات) تلف شده اند. پنج‌صد خانه به گونه کامل و یک‌هزار و پنج‌صد خانه به گونه سطحی تخریب شده است.»

آقای حقانی، گفت: «ریاست‌های ما به مردم کمک‌های اولیه را رسانیده اند. به آنانی که سرپناه ندارند، خیمه فراهم شده است، مواد خوراکی و غیرخوراکی فراهم شده است. خسارات زیاد است، بناً بودجه بیشتر می‌خواهد.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های پسین آسیب به کشاورزان آسیب جدی رسیده است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «در اکثر ولایت‌های کشور که باران شده است، سیلاب جاری شده است که به زمین‌های زراعتی و کانال‌های زراعتی آسیب رسانده است. در بعضی ولایت‌ها، میوه‌ها چون آنار و انگور و در بعضی ولایت‌ها به شفتالو و سیب آسیب رسانیده است.»

در همین حال، شماری از کشاورزان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به آنان کمک کنند.

یک کشاورز در میدان وردک به طلوع‌نیوز می‌گوید: «باران‌های شد که در اثر آن سیلاب‌های شدید جاری شدند در ولسوالی‌های گونه‌گون به ویژه در ولسوالی سید آباد. به کشاورزان و مردم عادی تلفات سنگین وارد کرد.»

یک کشاورز دیگر در ولایت ننگرهار، گفته است: «در نتیجه سیلاب شدید و طوفان، یک تن از شهروند ما جان باخته و یک تن دیگر زخمی است. به مردم این محل تلفات زیاد مالی و جانی وارد کرده است.»

گفته می‌شود که در اثر باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر، بیش از ۵۰ هزار جریب زمین کشاورزی در بیش از ده ولایت کشور تخریب شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره