Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حضور گسترده گردش‌گران در ولسوالی آریوب زازی

ولسوالی آریوب زازی در ولایت پکتیا در هفته‌های پسین گواه حضور گسترده گردشگران بوده است.

شهروندان از بخش‌های گونه گون کشور با گرم شدن هوا به ویژه در روزهای عید برای گردشگری به وادی آریوب زازی رفته‌اند ‌روند و از چشم‌انداز و طبیعت زیبای آن لذت می‌برند.

رفيق مينه‌وال، گردشگر، می‌گوید: «از مسوولان دولتی می‌خواهیم که سرک‌ها را بسازند، جاهای خاص که وجود ندارد، بسازند.»

حکمت شاه، گردشگر دیگر، گفت: «من از ولایت خوست به آریوب زازی آمده‌ام. اینجا بهترین منظره را دارد.»

سهولت‌هایی مانند چادر، خواربار فروشی و رستورانت در آریوب زازی اندک استند و با افزایش گردش‌گران به این بخش نیاز به افزایش این سهولت‌ها است.

مسوولان محلی و باشندگان آریوب زازی از حکومت مرکزی می‌خواهند تا این منطقه را پارک ملی اعلام کند.

مولوی محمد ظاهر وهاج، ولسوال آریوب زازی، گفت: «ما از بزرگان می‌خواهیم که این منطقه را پارک ملی نامگذاری کنند و یک جای مناسب برای کسانی که اینجا برای دیدن می‌آیند، بسازند.»

با وجود محدودیت‌ها، گردش‌گران در این‌جا موسیقی می‌شنوند و رقص و پای‌کوبی می‌کنند.

حضور گسترده گردش‌گران در ولسوالی آریوب زازی

با وجود محدودیت‌ها، گردش‌گران در این‌جا موسیقی می‌شنوند و رقص و پای‌کوبی می‌کنند.

Thumbnail

ولسوالی آریوب زازی در ولایت پکتیا در هفته‌های پسین گواه حضور گسترده گردشگران بوده است.

شهروندان از بخش‌های گونه گون کشور با گرم شدن هوا به ویژه در روزهای عید برای گردشگری به وادی آریوب زازی رفته‌اند ‌روند و از چشم‌انداز و طبیعت زیبای آن لذت می‌برند.

رفيق مينه‌وال، گردشگر، می‌گوید: «از مسوولان دولتی می‌خواهیم که سرک‌ها را بسازند، جاهای خاص که وجود ندارد، بسازند.»

حکمت شاه، گردشگر دیگر، گفت: «من از ولایت خوست به آریوب زازی آمده‌ام. اینجا بهترین منظره را دارد.»

سهولت‌هایی مانند چادر، خواربار فروشی و رستورانت در آریوب زازی اندک استند و با افزایش گردش‌گران به این بخش نیاز به افزایش این سهولت‌ها است.

مسوولان محلی و باشندگان آریوب زازی از حکومت مرکزی می‌خواهند تا این منطقه را پارک ملی اعلام کند.

مولوی محمد ظاهر وهاج، ولسوال آریوب زازی، گفت: «ما از بزرگان می‌خواهیم که این منطقه را پارک ملی نامگذاری کنند و یک جای مناسب برای کسانی که اینجا برای دیدن می‌آیند، بسازند.»

با وجود محدودیت‌ها، گردش‌گران در این‌جا موسیقی می‌شنوند و رقص و پای‌کوبی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره