Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حقانی: جهان دور از مسایل سیاسی به بخش تحصیلات کمک نماید

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از جهان می‌خواهد که بی در نظرداشت مسایل سیاسی به بخش تحصیلات افغانستان کمک کند.

عبدالباقی حقانی از ممنوعیت سفرهای رهبری وزارت تحصیلات عالی از سوی ایالات متحده امریکا انتقاد می‌کند و می‌افزاید که این کار اثرهای منفی بر بخش تحصیلی افغانستان خواهد گذاشت.

عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «اگر جهان می‌خواهد که افغانستان پیشرفت نماید تنها راه موثر برای آبادی افغانستان این است که با سکتور تحصیلات عالی افغانستان کمک صورت بگیرد و نهادهای تحصیلی مورد پشتیبانی قرار بگیرند تا رشد کنند و افغانستان خودکفا شود.»

از سوی هم، سفیر چین در کابل بار دیگر از بسته ماندن دارایی‌های افغانستان انتقاد می‌کند و از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان سخن می‌زند.

وانگ یو، سفیر چین در کابل، گفت: «چین پروژه‌های گونه‌گون در بخش زراعت، تجارت و توسعه انترنت در افغانستان دارد، ما دو نوع کمک به افغانستان داریم یکی کمک‌های که در زمان آفت‌های طبیعی صورت می‌گیرند و دیگر کمک‌های که برای پیشرفت این کشور لازم استند؛ حکومت کنونی باید در بخش تجارت پیشرفت کند.»

در همین حال، شماری از استادان دانشگاه در این باره تحصیلات عالی در افغانستان دیدگاه‌هایی دارند.

محمد یحیا رحیل، استاد دانشگاه، گفت: «خواست ما از دولت چین این است که زمینه را برای تحصیلات عالی رایگان برای استادان دانشگاه‌ها و متقاضیان بورسیه‌های تحصیلی در آن کشور مساعد بسازد تا از تجارب تحصیلی کشور چین برای تغیر اوضاع در افغانستان استفاده صورت بگیرد.»

فردين عيار، استاد دانشگاه، می‌گوید: «چین با توجه به امکانات خوب اقتصادی و آموزشی که دارد می‌تواند افغانستان را در زمینه تبادل تجارب تحصیلی میان نهادهای تحصیلی افغانستان و چین کمک کند.»

به گفته رییس دانشگاه کابل، چین مجتمع آموزشی دانشگاه کابل را با هزینه ۶۰ میلیون افغانی و با داشتن سه تالار و چهل صنف آموزشی ساخته است.

حقانی: جهان دور از مسایل سیاسی به بخش تحصیلات کمک نماید

به گفته رییس دانشگاه کابل، چین مجتمع آموزشی دانشگاه کابل را با هزینه ۶۰ میلیون افغانی و با داشتن سه تالار و چهل صنف آموزشی ساخته است.

Thumbnail

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از جهان می‌خواهد که بی در نظرداشت مسایل سیاسی به بخش تحصیلات افغانستان کمک کند.

عبدالباقی حقانی از ممنوعیت سفرهای رهبری وزارت تحصیلات عالی از سوی ایالات متحده امریکا انتقاد می‌کند و می‌افزاید که این کار اثرهای منفی بر بخش تحصیلی افغانستان خواهد گذاشت.

عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «اگر جهان می‌خواهد که افغانستان پیشرفت نماید تنها راه موثر برای آبادی افغانستان این است که با سکتور تحصیلات عالی افغانستان کمک صورت بگیرد و نهادهای تحصیلی مورد پشتیبانی قرار بگیرند تا رشد کنند و افغانستان خودکفا شود.»

از سوی هم، سفیر چین در کابل بار دیگر از بسته ماندن دارایی‌های افغانستان انتقاد می‌کند و از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان سخن می‌زند.

وانگ یو، سفیر چین در کابل، گفت: «چین پروژه‌های گونه‌گون در بخش زراعت، تجارت و توسعه انترنت در افغانستان دارد، ما دو نوع کمک به افغانستان داریم یکی کمک‌های که در زمان آفت‌های طبیعی صورت می‌گیرند و دیگر کمک‌های که برای پیشرفت این کشور لازم استند؛ حکومت کنونی باید در بخش تجارت پیشرفت کند.»

در همین حال، شماری از استادان دانشگاه در این باره تحصیلات عالی در افغانستان دیدگاه‌هایی دارند.

محمد یحیا رحیل، استاد دانشگاه، گفت: «خواست ما از دولت چین این است که زمینه را برای تحصیلات عالی رایگان برای استادان دانشگاه‌ها و متقاضیان بورسیه‌های تحصیلی در آن کشور مساعد بسازد تا از تجارب تحصیلی کشور چین برای تغیر اوضاع در افغانستان استفاده صورت بگیرد.»

فردين عيار، استاد دانشگاه، می‌گوید: «چین با توجه به امکانات خوب اقتصادی و آموزشی که دارد می‌تواند افغانستان را در زمینه تبادل تجارب تحصیلی میان نهادهای تحصیلی افغانستان و چین کمک کند.»

به گفته رییس دانشگاه کابل، چین مجتمع آموزشی دانشگاه کابل را با هزینه ۶۰ میلیون افغانی و با داشتن سه تالار و چهل صنف آموزشی ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره