Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم در بغلان: زنان و مردان باهم برابر نیستند

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات در نشستی در دانشگاه بغلان گفته است که در حال حاضر برخی‌ها تلاش دارند تا با استفاده از مسایل مربوط به زنان، نظام حاکم را تخریب کنند.

آقای ندیم افزوده است که بربنیاد شریعت و احکام الهی، زنان و مردان با هم مساوی نیستند.

به باور او، کشورهای غربی تلاش می‌کنند تا حقوق زنان و مردان را مساوی جلوه دهند؛ اما زنان و مردان با هم برابر نیستند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «خداوند متعال در میان زن و مرد فرق آورده است. مرد که است حاکم است، صاحب صلاحیت است، از او باید اطاعت شود و حرف‌اش را باید زن قبول کند. زن با مرد برابر نیست؛ اما حالا از مرد او را بالاتر می‌سازند.»

ندا محمد ندیم در سخنرانی، رفتار نیک با مردم، تامین امنیت و عدالت را از مکلفیت‌های حکومت سرپرست دانسته است.

آقای ندیم در این باره گفته است: «مسوولیت امارت اسلامی این است که با مردم رویه خوب داشته باشد. آسانی بیاورد، بشارت بیاورد، نفرت نباشد، اختلاف نباشد در بین مسوولین  و چیز دوم تامین امنیت است.»

در همین حال، برخی از استادان و دانش‌جویان نیز در این نشست از سرپرست وزارت تحصیلات عالی خواهان ایجاد فضای مناسب آموزشی در دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه بغلان شدند.

سید جان ساطع، استاد دانشگاه بغلان گفته است: «عمده‌ترین خواست‌ها و شرایطی که می‌تواند یک پوهنتون را از لحاظ علمی و تحقیقی رشد بدهد، فراهم ساختن امکانات و وسایل است.»

یما برنا، دانش‌جو گفت: «چالش نخست، نبود یک ترانسپورت منظم برای انتقال دانش‌جویان است. از این‌که میان شهر و دانشگاه یک فاصله زیاد است، باید به آن رسیدگی شود. دوم نبود یک لیلیه است که دانش‌جویان سال‌هاست از آن رنج می‌برند.»

این در حالی‌ست که سرپرست وزارت تحصیلات عالی پیش از این در دانشگاه کندز از تلاش‌های این وزارت برای رفع چالش‌ها و فراهم شدن سهولت‌های بیشتر آموزشی در دانشگاه‌ها تاکید کرده بود.

ندا محمد ندیم در بغلان: زنان و مردان باهم برابر نیستند

ندا محمد ندیم در سخنرانی، رفتار نیک با مردم، تامین امنیت و عدالت را از مکلفیت‌های حکومت سرپرست دانسته است.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات در نشستی در دانشگاه بغلان گفته است که در حال حاضر برخی‌ها تلاش دارند تا با استفاده از مسایل مربوط به زنان، نظام حاکم را تخریب کنند.

آقای ندیم افزوده است که بربنیاد شریعت و احکام الهی، زنان و مردان با هم مساوی نیستند.

به باور او، کشورهای غربی تلاش می‌کنند تا حقوق زنان و مردان را مساوی جلوه دهند؛ اما زنان و مردان با هم برابر نیستند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «خداوند متعال در میان زن و مرد فرق آورده است. مرد که است حاکم است، صاحب صلاحیت است، از او باید اطاعت شود و حرف‌اش را باید زن قبول کند. زن با مرد برابر نیست؛ اما حالا از مرد او را بالاتر می‌سازند.»

ندا محمد ندیم در سخنرانی، رفتار نیک با مردم، تامین امنیت و عدالت را از مکلفیت‌های حکومت سرپرست دانسته است.

آقای ندیم در این باره گفته است: «مسوولیت امارت اسلامی این است که با مردم رویه خوب داشته باشد. آسانی بیاورد، بشارت بیاورد، نفرت نباشد، اختلاف نباشد در بین مسوولین  و چیز دوم تامین امنیت است.»

در همین حال، برخی از استادان و دانش‌جویان نیز در این نشست از سرپرست وزارت تحصیلات عالی خواهان ایجاد فضای مناسب آموزشی در دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه بغلان شدند.

سید جان ساطع، استاد دانشگاه بغلان گفته است: «عمده‌ترین خواست‌ها و شرایطی که می‌تواند یک پوهنتون را از لحاظ علمی و تحقیقی رشد بدهد، فراهم ساختن امکانات و وسایل است.»

یما برنا، دانش‌جو گفت: «چالش نخست، نبود یک ترانسپورت منظم برای انتقال دانش‌جویان است. از این‌که میان شهر و دانشگاه یک فاصله زیاد است، باید به آن رسیدگی شود. دوم نبود یک لیلیه است که دانش‌جویان سال‌هاست از آن رنج می‌برند.»

این در حالی‌ست که سرپرست وزارت تحصیلات عالی پیش از این در دانشگاه کندز از تلاش‌های این وزارت برای رفع چالش‌ها و فراهم شدن سهولت‌های بیشتر آموزشی در دانشگاه‌ها تاکید کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره