Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اشرف غنی درخواست مصاحبه با سیگر را رد کرده است

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش نهایی‌اش‌ را در باره انتقال پول از سوی اشرف غنی در هنگام فرار پخش کرده است. 

در این گزارش آمده است که بیرون کردن میلیون‌ها دالر با عجله از کشور غیرممکن بود، اما ممکن است ۵۰۰ هزار دالر انتقال شده باشد.

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی نهایی‌اش گفته است که اشرف غنی پیشنهاد مصاحبه را با او رد کرده است، اما اشرف غنی از طریق وکیل مدافع خود از ۵۶ سوال تنها به ۶ سوال سیگر پاسخ داده است.

در این گزارش گفته شده است که پول‌های زیادی در ساختمان‌های حکومت از جمله ریاست جمهوری و امنیت ملی باقی مانده بود که ناپدید شده اند، اما امارت اسلامی ادعای دزدی و ناپدید شدن پول و دارایی‌ها پس از سقوط جمهوریت را رد می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در باره دارایی‌های کشور اگر پول است و یا وسایل و وسایط است، تمام اجناس و موادی که مربوط بیت‌المال است همه‌اش تحت کنترول امارت اسلامی قرار دارد و در خزانه دولت محفوظ می‌باشد و هیچ گونه برخورد غلط با آنها صورت نگرفته و نه می‌شود و نه به کسی اجازه داده می‌شود.»

از سویی هم برخی از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

مجتبی کاکر، کارشناس سیاسی، گفت: «امیدوار استیم که این چنین قضایا توسط مراجع بین‌المللی پیگیری شود تا دوباره این پول‌ها به خزانه ملی برگردد، در غیر آن، این گزارش‌های که از هر آدرسی به نشر می‌رسد در حد اطلاع‌دهی و فاش‌دهی خواهد بود، دردی را دوا نخواهد کرد.»

شاهد امیرخیل، کارشناس سیاسی، گفت: «هرقدر که در مورد این موضوع تحقیق صورت گیرد بازهم از حقیقت اندکی دور خواهد بود چون رییس جمهور پیشین نیز موضوع پول را رد کرده است و از سازمان ملل نیز خواسته است تا این موضوع را بطور جدی برسی کند.»

 پس از آن که سفارت روسیه اشرف غنی را به انتقال ۱۶۹ میلیون دالر در هنگام فرارش از افغانستان متهم کرد سیگار در این باره بررسی‌های خود را آغاز کرد.

اشرف غنی درخواست مصاحبه با سیگر را رد کرده است

 پس از آن که سفارت روسیه اشرف غنی را به انتقال ۱۶۹ میلیون دالر در هنگام فرارش از افغانستان متهم کرد سیگار در این باره بررسی‌های خود را آغاز کرد.

تصویر بندانگشتی

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش نهایی‌اش‌ را در باره انتقال پول از سوی اشرف غنی در هنگام فرار پخش کرده است. 

در این گزارش آمده است که بیرون کردن میلیون‌ها دالر با عجله از کشور غیرممکن بود، اما ممکن است ۵۰۰ هزار دالر انتقال شده باشد.

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی نهایی‌اش گفته است که اشرف غنی پیشنهاد مصاحبه را با او رد کرده است، اما اشرف غنی از طریق وکیل مدافع خود از ۵۶ سوال تنها به ۶ سوال سیگر پاسخ داده است.

در این گزارش گفته شده است که پول‌های زیادی در ساختمان‌های حکومت از جمله ریاست جمهوری و امنیت ملی باقی مانده بود که ناپدید شده اند، اما امارت اسلامی ادعای دزدی و ناپدید شدن پول و دارایی‌ها پس از سقوط جمهوریت را رد می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در باره دارایی‌های کشور اگر پول است و یا وسایل و وسایط است، تمام اجناس و موادی که مربوط بیت‌المال است همه‌اش تحت کنترول امارت اسلامی قرار دارد و در خزانه دولت محفوظ می‌باشد و هیچ گونه برخورد غلط با آنها صورت نگرفته و نه می‌شود و نه به کسی اجازه داده می‌شود.»

از سویی هم برخی از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

مجتبی کاکر، کارشناس سیاسی، گفت: «امیدوار استیم که این چنین قضایا توسط مراجع بین‌المللی پیگیری شود تا دوباره این پول‌ها به خزانه ملی برگردد، در غیر آن، این گزارش‌های که از هر آدرسی به نشر می‌رسد در حد اطلاع‌دهی و فاش‌دهی خواهد بود، دردی را دوا نخواهد کرد.»

شاهد امیرخیل، کارشناس سیاسی، گفت: «هرقدر که در مورد این موضوع تحقیق صورت گیرد بازهم از حقیقت اندکی دور خواهد بود چون رییس جمهور پیشین نیز موضوع پول را رد کرده است و از سازمان ملل نیز خواسته است تا این موضوع را بطور جدی برسی کند.»

 پس از آن که سفارت روسیه اشرف غنی را به انتقال ۱۶۹ میلیون دالر در هنگام فرارش از افغانستان متهم کرد سیگار در این باره بررسی‌های خود را آغاز کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره