Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پشتیبانی سازمان شانگهای از افغانستان بی‌طرف و مردم‌سالار

سازمان همکاری‌های شانگهای در قطع‌نامه‌یی بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌ورزد ‌و می‌گوید که از افغانستان مستقل‌، بی‌طرف، مردم سالار و صلح‌آمیز که هراس‌افگنی در آن جای نداشته باشد، پشتیبانی می‌کند.

اعضای سازمان همکاری شانگهای در نشست دو روزه این سازمان که به روزهای پنج‌شنبه و جمعه در سمرقند برگزار شده بود، رسیدگی به اوضاع افغانستان را برای نیرومندسازی امنیت در منطقه، مهم دانسته‌اند.

در خبرنامه این سازمان آمده است: «ایجاد یک حکومت فراگیر با مشارکت نمایندگان تمامی گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی در افغانستان یک نیاز است.»

همزمان با این، شماری از سیاست‌گران کشور ایجاد حکومت فراگیر را برای برقراری ثبات در کشور مهم می‌دانند.

سید اسحاق گیلانی، رهبرنضهت همبستگی مردم افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت:« اقوام افغانستان در این حکومت اشتراک ندارند اونها گله‌های خود را دارند اونها افغانستان را ترک می‌گویند و این بر حکومت بسیارگران تمام می‌شود. حکومت افغانستان اگر واقعن خود را عیار نسازد با جامعه جهانی و به خصوص با مردم  افغانستان، من فکر می‌کنم که بسیار با مشکلات کلان روبه‌رو خواهد شد.»

در این قطع‌نامه به موضوع هراس‌افگنی و مواد مخدر در افغانستان نیز اشاره شده است.

نعمت الله بیژن، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «کشورهای منطقه‌ این را به خوبی درک کردند که در صورتی که افغانستان در چنین مسیری نرود دچار جنگ داخلی و بحران  دوام دار می‌شود.»

کابل تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است؛ اما پیش از این گفته است که حکومت کنونی همه‌شمول است و خواست‌های جهان در باره تشکیل حکومت همه‌شمول، دخالت در مسایل داخلی افغانستان است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «در کنفرانس "اس سی او" در سمرقند تمام همسایه‌گان افغانستان امضا کردند یک قطعنامه و در بند چهل وهفت اش گفتند که در افغانستان باید یک حکومت همه‌شمول باشد و تا او وقت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند.»

اعضای سازمان همکاری‌ شانگهای افزوده اند که با توجه به اوضاع بشری در افغانستان، کشورهای عضو این سازمان خواهان ادامه تلاش‌ها برای ارائه کمک به مردم افغانستان شدند.

افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است و کشورهای چین، روسیه، کازاخستان، قرقیزیستان، تاجیکستان، ازبیکستان، پاکستان، ایران، هند عضویت این سازمان را دارند.

پشتیبانی سازمان شانگهای از افغانستان بی‌طرف و مردم‌سالار

همزمان با این، شماری از سیاست‌گران کشور ایجاد حکومت فراگیر را برای برقراری ثبات در کشور مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

سازمان همکاری‌های شانگهای در قطع‌نامه‌یی بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌ورزد ‌و می‌گوید که از افغانستان مستقل‌، بی‌طرف، مردم سالار و صلح‌آمیز که هراس‌افگنی در آن جای نداشته باشد، پشتیبانی می‌کند.

اعضای سازمان همکاری شانگهای در نشست دو روزه این سازمان که به روزهای پنج‌شنبه و جمعه در سمرقند برگزار شده بود، رسیدگی به اوضاع افغانستان را برای نیرومندسازی امنیت در منطقه، مهم دانسته‌اند.

در خبرنامه این سازمان آمده است: «ایجاد یک حکومت فراگیر با مشارکت نمایندگان تمامی گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی در افغانستان یک نیاز است.»

همزمان با این، شماری از سیاست‌گران کشور ایجاد حکومت فراگیر را برای برقراری ثبات در کشور مهم می‌دانند.

سید اسحاق گیلانی، رهبرنضهت همبستگی مردم افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت:« اقوام افغانستان در این حکومت اشتراک ندارند اونها گله‌های خود را دارند اونها افغانستان را ترک می‌گویند و این بر حکومت بسیارگران تمام می‌شود. حکومت افغانستان اگر واقعن خود را عیار نسازد با جامعه جهانی و به خصوص با مردم  افغانستان، من فکر می‌کنم که بسیار با مشکلات کلان روبه‌رو خواهد شد.»

در این قطع‌نامه به موضوع هراس‌افگنی و مواد مخدر در افغانستان نیز اشاره شده است.

نعمت الله بیژن، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «کشورهای منطقه‌ این را به خوبی درک کردند که در صورتی که افغانستان در چنین مسیری نرود دچار جنگ داخلی و بحران  دوام دار می‌شود.»

کابل تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است؛ اما پیش از این گفته است که حکومت کنونی همه‌شمول است و خواست‌های جهان در باره تشکیل حکومت همه‌شمول، دخالت در مسایل داخلی افغانستان است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «در کنفرانس "اس سی او" در سمرقند تمام همسایه‌گان افغانستان امضا کردند یک قطعنامه و در بند چهل وهفت اش گفتند که در افغانستان باید یک حکومت همه‌شمول باشد و تا او وقت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند.»

اعضای سازمان همکاری‌ شانگهای افزوده اند که با توجه به اوضاع بشری در افغانستان، کشورهای عضو این سازمان خواهان ادامه تلاش‌ها برای ارائه کمک به مردم افغانستان شدند.

افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است و کشورهای چین، روسیه، کازاخستان، قرقیزیستان، تاجیکستان، ازبیکستان، پاکستان، ایران، هند عضویت این سازمان را دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره