Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اخراج نزدیک به ۱۹۰هزار مهاجر افغان از ایران در شش ماه

مسوولان محلی ولایت نیمروز می‌گویند که نزدیک به ۱۹۰هزار مهاجر افغان در جریان شش ماه پسین از ایران برگشت داده شده‌اند.

این مسوولان می‌افزایند که برای دست‌کم ۶۸هزار تن این مهاجران، کمک‌های نقدی و غیرنقدی توزیع شده است.

صدیق الله نصرت، رییس مهاجرین و عودت کنندگان نیمروز، گفت: «در شش ماه گذشته برای ۶۸۲۵۸ تن از مهاجرانی که از طریق مرز نیمروز از ایران آمده اند، کمک صورت گرفته است.»

در همین حال، مهاجران اخراج شده می‌گویند که شهروندان افغانستان در ایران با دشواری‌های فراوان روبه‌رو استند.

عبدالغفور، اخراج شده، گفت: «آرزوی من این است که کشورما آباد شود، آرام شود، یگان کار و بار برای جوانان برابر شود، در کشور خارج در ایران خیلی سختی است، خیلی بدبختی است.»

خداداد، اخراج شده می‌گوید: «هیچ روز خوش را ندیده‌ام، همیشه پشت کار گشته‌ام، چهار روز در کشور مردم کار می‌کنیم و چهار روز بعد با لگد مان می‌زند و می‌اندازند بیرون.»

در همین حال، شماری از کارشناسان می‌گویند که در صورت فراهم شدن زمینه‌های کاری در داخل کشور، میزان مهاجرت‌های غیرقانون کاهش خواهد یافت.

فهیم فرامرز، کارشناس اقتصادی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «حکومت باید برای این جوانان زمینه‌هایی را فراهم کند که آنان مجبور نشوند که دوباره وطن خود را ترک کنند.»

این در حالی‌ست است که روزانه صدها شهروند کشور به گونه غیرقانونی به کشورهای همسایه سفر می‌کنند و صدها تن دیگر نیز به گونه اجباری به کشور برگشتانده می‌شوند.

اخراج نزدیک به ۱۹۰هزار مهاجر افغان از ایران در شش ماه

این مسوولان می‌افزایند که برای دست‌کم ۶۸هزار تن این مهاجران، کمک‌های نقدی و غیرنقدی توزیع شده است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی ولایت نیمروز می‌گویند که نزدیک به ۱۹۰هزار مهاجر افغان در جریان شش ماه پسین از ایران برگشت داده شده‌اند.

این مسوولان می‌افزایند که برای دست‌کم ۶۸هزار تن این مهاجران، کمک‌های نقدی و غیرنقدی توزیع شده است.

صدیق الله نصرت، رییس مهاجرین و عودت کنندگان نیمروز، گفت: «در شش ماه گذشته برای ۶۸۲۵۸ تن از مهاجرانی که از طریق مرز نیمروز از ایران آمده اند، کمک صورت گرفته است.»

در همین حال، مهاجران اخراج شده می‌گویند که شهروندان افغانستان در ایران با دشواری‌های فراوان روبه‌رو استند.

عبدالغفور، اخراج شده، گفت: «آرزوی من این است که کشورما آباد شود، آرام شود، یگان کار و بار برای جوانان برابر شود، در کشور خارج در ایران خیلی سختی است، خیلی بدبختی است.»

خداداد، اخراج شده می‌گوید: «هیچ روز خوش را ندیده‌ام، همیشه پشت کار گشته‌ام، چهار روز در کشور مردم کار می‌کنیم و چهار روز بعد با لگد مان می‌زند و می‌اندازند بیرون.»

در همین حال، شماری از کارشناسان می‌گویند که در صورت فراهم شدن زمینه‌های کاری در داخل کشور، میزان مهاجرت‌های غیرقانون کاهش خواهد یافت.

فهیم فرامرز، کارشناس اقتصادی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «حکومت باید برای این جوانان زمینه‌هایی را فراهم کند که آنان مجبور نشوند که دوباره وطن خود را ترک کنند.»

این در حالی‌ست است که روزانه صدها شهروند کشور به گونه غیرقانونی به کشورهای همسایه سفر می‌کنند و صدها تن دیگر نیز به گونه اجباری به کشور برگشتانده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره