Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستایش امریکا از نقش قطر در زمینه سازی انتقال ۱۰۰۰۰ افغان و دیپلومات

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، قطر نقش مهمی را در جابجایی ده هزار افغان و دیپلومات‌‌ بازی کرده‌است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در یک نشست خبری با همتای قطری‌اش، می‌افزاید که واشنگتن با دوحه پیمان دوجانبه و منطقه‌یی دارد و در ماه‌ها و سال‌های اخیر همکاری‌های گوناگون را در باره افغانستان انجام داده‌است.

آقای بلینکن در این باره چنین می‌گوید: «از زمانی که طالبان به زور قدرت را در افغانستان به دست گرفتند قطر نقش مهمی در کمک به ایالات متحده امریکا برای جابجایی ده هزار افغان و دیپلومات بازی کرده‌است. بیشتر از هرجای دیگر در جهان افغان‌ها از راه دوحه گذشتند زیرا قطر یک گذرگاهی برای افغان‌های فراهم می‌کند که راهی شروع یک زندگی تازه در ایالات متحده امریکا استند.»

آقای بلینکن در باره روابط واشنگتن و دوحه می‌گوید: «ما شراکتی داریم که دوجانبه، منطقه‌یی و به گونه فزاینده جهانی است و ما گواه بوده‌ایم که فقط درماه‌های اخیر و سال‌های اخیر همکاری‌های گوناگون در باره افغانستان صورت گرفته اند.»

از سویی ‌هم، معین وزارت اقتصاد از امریکا می‌خواهد که برای رشد اقتصاد دارایی‌های افغانستان را آزاد سازد.

عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره چنین می‌گوید: «کمک‌های جامعه جهانی به شمول ایالات متحده امریکا بیشتر در بخش بشردوستانه بوده، تقاضای ما این است که کمک‌ها در بخش انکشافی و توسعه‌ای انجام شود و همچنین دارای مردم افغانستان در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرید که ما بتوانیم همه‌ی پشتیوانه پولی خود را تقویت بکنیم و هم پروژه‌های کلان اقتصادی را به منظور تولید اشتغال راه‌اندازی بکنیم.»

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در سفرش به قطر از اردوگاه شهروندان افغانستان که انتظار می‌رود به زودی به ایالات متحده امریکا منتقل شوند دیدار کرده‌است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر راستی قطر پول را که به پیمانی دارد در زیر بناهای افغانستان می‌تواند سرمایه‌گذاری کند او را تا حال نکرده است.»

پیش از این، بازرس ویژه ایالات متحده امریکا گزارش داده که هنوزهم واشنگتن بزرگترین کمک‌کننده افغانستان است و تا اکنون بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون دالر به این کشور کمک کرده، اما جزییات و چگونگی مصرف این کمک‌ها روشن نیست.

ستایش امریکا از نقش قطر در زمینه سازی انتقال ۱۰۰۰۰ افغان و دیپلومات

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در سفرش به قطر از اردوگاه شهروندان افغانستان که انتظار می‌رود به زودی به ایالات متحده امریکا منتقل شوند دیدار کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، قطر نقش مهمی را در جابجایی ده هزار افغان و دیپلومات‌‌ بازی کرده‌است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در یک نشست خبری با همتای قطری‌اش، می‌افزاید که واشنگتن با دوحه پیمان دوجانبه و منطقه‌یی دارد و در ماه‌ها و سال‌های اخیر همکاری‌های گوناگون را در باره افغانستان انجام داده‌است.

آقای بلینکن در این باره چنین می‌گوید: «از زمانی که طالبان به زور قدرت را در افغانستان به دست گرفتند قطر نقش مهمی در کمک به ایالات متحده امریکا برای جابجایی ده هزار افغان و دیپلومات بازی کرده‌است. بیشتر از هرجای دیگر در جهان افغان‌ها از راه دوحه گذشتند زیرا قطر یک گذرگاهی برای افغان‌های فراهم می‌کند که راهی شروع یک زندگی تازه در ایالات متحده امریکا استند.»

آقای بلینکن در باره روابط واشنگتن و دوحه می‌گوید: «ما شراکتی داریم که دوجانبه، منطقه‌یی و به گونه فزاینده جهانی است و ما گواه بوده‌ایم که فقط درماه‌های اخیر و سال‌های اخیر همکاری‌های گوناگون در باره افغانستان صورت گرفته اند.»

از سویی ‌هم، معین وزارت اقتصاد از امریکا می‌خواهد که برای رشد اقتصاد دارایی‌های افغانستان را آزاد سازد.

عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره چنین می‌گوید: «کمک‌های جامعه جهانی به شمول ایالات متحده امریکا بیشتر در بخش بشردوستانه بوده، تقاضای ما این است که کمک‌ها در بخش انکشافی و توسعه‌ای انجام شود و همچنین دارای مردم افغانستان در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرید که ما بتوانیم همه‌ی پشتیوانه پولی خود را تقویت بکنیم و هم پروژه‌های کلان اقتصادی را به منظور تولید اشتغال راه‌اندازی بکنیم.»

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در سفرش به قطر از اردوگاه شهروندان افغانستان که انتظار می‌رود به زودی به ایالات متحده امریکا منتقل شوند دیدار کرده‌است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر راستی قطر پول را که به پیمانی دارد در زیر بناهای افغانستان می‌تواند سرمایه‌گذاری کند او را تا حال نکرده است.»

پیش از این، بازرس ویژه ایالات متحده امریکا گزارش داده که هنوزهم واشنگتن بزرگترین کمک‌کننده افغانستان است و تا اکنون بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون دالر به این کشور کمک کرده، اما جزییات و چگونگی مصرف این کمک‌ها روشن نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره