Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد کمیته برای حل مشکلات مرزی افغانستان و پاکستان

کاردار سفارت افغانستان در پاکستان از ایجاد یک کمیته برای از میان برداشتن مشکلات مرزی میان حکومت سرپرست افغانستان و پاکستان خبرمی دهد.

پس از درگیری‌های پسین میان نیروهای امارت اسلامی با مرزبانان پاکستانی در منطقه سپین بولدک – چمن، اکنون این دیپلومات امارت اسلامی می‌گوید که از این پس تمامی مشکلات مرزی میان دو طرف از سوی همین کمیته بررسی خواهد شد.

سردار احمد شکیب، کاردار سفارت افغانستان برای پاکستان، گفت: «در هر دو طرف که در هر منطقه تشنج ایجاد می‌شود، باید از طریق تفاهم و گفت‌گو حل شود و از هر دو طرف کمیته جور شده است برای حل مشکلات.»

کاردار سفارت افغانستان برای پاکستان آمار می‌دهد که بیش از دو هزارو پنجصد تن از مهاجران افغانستان در پاکستان در بند بسر می‌برند و برای آزادی آنان با وزارت خارجه پاکستان گفت‌وگو کرده است.

سردار احمد شکیب، کاردار سفارت افغانستان برای پاکستان، گفت: «سه، چهار ماه می‌شود که مهاجران افغان بازداشت می‌شوند و به زندان می‌اندازند تعدادشان به دو هزار می‌رسد که زنان، اطفال و مریضان نیز شامل این زندانیان می‌شود و افراد کلان سن در زندان از بین رفته اند.»    

شماری از آگاهان نظامی و سیاسی ادامه درگیری‌ها را به سود هر دو طرف نمی‌دانند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «بهتر است که حکومت طالبان وارد گفت‌وگو شوند با مقامات و وزیر خارجه پاکستان و موضوع را طوری حل نمایند که منافع دو طرف در آن حل شود و چنین نشود که منافع افغانستان زیر بار منافع پاکستان از بین برود.»

از سویی‌هم، شماری از باشندگان محل در پکتیا به علت درگیری‌های مرزی خانه‌های شان را ترک کرده اند.

شماری از آنان می‌‎گویند که به علت این درگیرها، خانه‌های شان را ترک کرده اند.

زلمی، باشنده دندپتان – پکتیا، گفت: «به دلیل درگیری‌ها به مردم زیان مالی و جانی رسیده است.»  

سیف الرحمن، باشنده دندپتان – پکتیا، گفت: «مردم با مشکلات روبرو اند حتا خانه‌های خود را ترک کرده اند.»  

درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در گذرگاه سپین بولدک چمن و ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به روز پنج‌شنبه سومین درگیری مرزی میان افغانستان و پاکستان در یک ماه پسین بوده است.

ایجاد کمیته برای حل مشکلات مرزی افغانستان و پاکستان

از سویی‌هم، شماری از باشنده‌گان محل در پکتیا به علت درگیری‌های مرزی خانه‌های شان را ترک کرده اند.

تصویر بندانگشتی

کاردار سفارت افغانستان در پاکستان از ایجاد یک کمیته برای از میان برداشتن مشکلات مرزی میان حکومت سرپرست افغانستان و پاکستان خبرمی دهد.

پس از درگیری‌های پسین میان نیروهای امارت اسلامی با مرزبانان پاکستانی در منطقه سپین بولدک – چمن، اکنون این دیپلومات امارت اسلامی می‌گوید که از این پس تمامی مشکلات مرزی میان دو طرف از سوی همین کمیته بررسی خواهد شد.

سردار احمد شکیب، کاردار سفارت افغانستان برای پاکستان، گفت: «در هر دو طرف که در هر منطقه تشنج ایجاد می‌شود، باید از طریق تفاهم و گفت‌گو حل شود و از هر دو طرف کمیته جور شده است برای حل مشکلات.»

کاردار سفارت افغانستان برای پاکستان آمار می‌دهد که بیش از دو هزارو پنجصد تن از مهاجران افغانستان در پاکستان در بند بسر می‌برند و برای آزادی آنان با وزارت خارجه پاکستان گفت‌وگو کرده است.

سردار احمد شکیب، کاردار سفارت افغانستان برای پاکستان، گفت: «سه، چهار ماه می‌شود که مهاجران افغان بازداشت می‌شوند و به زندان می‌اندازند تعدادشان به دو هزار می‌رسد که زنان، اطفال و مریضان نیز شامل این زندانیان می‌شود و افراد کلان سن در زندان از بین رفته اند.»    

شماری از آگاهان نظامی و سیاسی ادامه درگیری‌ها را به سود هر دو طرف نمی‌دانند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «بهتر است که حکومت طالبان وارد گفت‌وگو شوند با مقامات و وزیر خارجه پاکستان و موضوع را طوری حل نمایند که منافع دو طرف در آن حل شود و چنین نشود که منافع افغانستان زیر بار منافع پاکستان از بین برود.»

از سویی‌هم، شماری از باشندگان محل در پکتیا به علت درگیری‌های مرزی خانه‌های شان را ترک کرده اند.

شماری از آنان می‌‎گویند که به علت این درگیرها، خانه‌های شان را ترک کرده اند.

زلمی، باشنده دندپتان – پکتیا، گفت: «به دلیل درگیری‌ها به مردم زیان مالی و جانی رسیده است.»  

سیف الرحمن، باشنده دندپتان – پکتیا، گفت: «مردم با مشکلات روبرو اند حتا خانه‌های خود را ترک کرده اند.»  

درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در گذرگاه سپین بولدک چمن و ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به روز پنج‌شنبه سومین درگیری مرزی میان افغانستان و پاکستان در یک ماه پسین بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره