Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان از کیفیت پایین زغال‌سنگ در مرکزهای دولتی

شماری از باشندگان کابل از کیفیت پایین زغال‌سنگ در مرکزهای فروش زغال‌سنگ دولتی، انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که در این مرکزها، زغال سنگ با کیفیت پایین به فروش می‌رسد و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

باشندگان کابل می‌گویند که به همین علت مرکزهای فروش زغال‌سنگ خصوصی مراجعه می‌کنند.

غلام محسن، خریدار، می‌گوید: «زغال خو زیادتراش خاک بود بی‌کیفیت بود آمدیم اینجا ببینیم زغال با کیفیت بخریم که خود ما هم چندان درآمد نداریم.»

محد نادر، یکی دیگر از خریداران زغال‌سنگ، گفت: «خواست ما این است که همین زغال‌سنگ که به مردم در ۹۰۰۰ می‌دهند همین را اگر ۱۰۰۰۰ می‌داد اما کیفیت‌اش بالا می‌بود.»

اما وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که کیفیت زغال‌سنگ در مرکزهای فروش دولتی بهتر است و تا اکنون برای ۶۰هزار خانواده به بهای ارزان زغال‌سنگ توزیع شده است.

امید خرم، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «با کیفیت بالا و با بررسی عالی این روند تاکنون جریان دارد وزارت معادن و پترولیم متعهد است که در آینده این پروسه را سرعت بخشیده و بیشتر شفاف بسازد.»

در همین حال، شمار دیگر از پایتخت‌نشینان از امارت اسلامی می‌خواهند که در کیفیت و نرخ زغال‌سنگ توجه کند.

منصور، خریدار، گفت: «چیزی که گفته بودند نظر به گفته شان، آن قسم زغال نیست. سوختش هم آن قسم که می‌سوزانیم در بخاری، خوب نیست.»

قمرالدین، خریدار، می‌گوید: «معدن کشور خود ما است ما از خریداش راضی استیم منتها یک قیمت‌های این را باید پایین بیارد بهتر است.»

یک تن زغال‌سنگ در حال حاضر در مرکزهای فروش زغال‌سنگ دولتی تا شش هزار افغانی کمتر از نرخ بازار به فروش می‌رسد.

پیش از این، اداره‌ی ملی حفاظت محیط زیست گفته است که میزان آلودگی هوا در پایتخت افزایش یافته است و یکی از علت‌های آن، استفاده از زغال‌سنگ است.

انتقاد باشندگان از کیفیت پایین زغال‌سنگ در مرکزهای دولتی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که کیفیت زغال‌سنگ در مرکزهای فروش دولتی بهتر است و تا اکنون برای ۶۰هزار خانواده زغال‌سنگ توزیع شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل از کیفیت پایین زغال‌سنگ در مرکزهای فروش زغال‌سنگ دولتی، انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که در این مرکزها، زغال سنگ با کیفیت پایین به فروش می‌رسد و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

باشندگان کابل می‌گویند که به همین علت مرکزهای فروش زغال‌سنگ خصوصی مراجعه می‌کنند.

غلام محسن، خریدار، می‌گوید: «زغال خو زیادتراش خاک بود بی‌کیفیت بود آمدیم اینجا ببینیم زغال با کیفیت بخریم که خود ما هم چندان درآمد نداریم.»

محد نادر، یکی دیگر از خریداران زغال‌سنگ، گفت: «خواست ما این است که همین زغال‌سنگ که به مردم در ۹۰۰۰ می‌دهند همین را اگر ۱۰۰۰۰ می‌داد اما کیفیت‌اش بالا می‌بود.»

اما وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که کیفیت زغال‌سنگ در مرکزهای فروش دولتی بهتر است و تا اکنون برای ۶۰هزار خانواده به بهای ارزان زغال‌سنگ توزیع شده است.

امید خرم، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «با کیفیت بالا و با بررسی عالی این روند تاکنون جریان دارد وزارت معادن و پترولیم متعهد است که در آینده این پروسه را سرعت بخشیده و بیشتر شفاف بسازد.»

در همین حال، شمار دیگر از پایتخت‌نشینان از امارت اسلامی می‌خواهند که در کیفیت و نرخ زغال‌سنگ توجه کند.

منصور، خریدار، گفت: «چیزی که گفته بودند نظر به گفته شان، آن قسم زغال نیست. سوختش هم آن قسم که می‌سوزانیم در بخاری، خوب نیست.»

قمرالدین، خریدار، می‌گوید: «معدن کشور خود ما است ما از خریداش راضی استیم منتها یک قیمت‌های این را باید پایین بیارد بهتر است.»

یک تن زغال‌سنگ در حال حاضر در مرکزهای فروش زغال‌سنگ دولتی تا شش هزار افغانی کمتر از نرخ بازار به فروش می‌رسد.

پیش از این، اداره‌ی ملی حفاظت محیط زیست گفته است که میزان آلودگی هوا در پایتخت افزایش یافته است و یکی از علت‌های آن، استفاده از زغال‌سنگ است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره