Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها برای برگشت زنان و دختران به کار و تحصیل در افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک خبرنامه خواهان حضور معنادار زنان و دختران در افغانستان شده است.

این شورا با انتقاد از تصمیم امارت اسلامی برای بستن دانشگاه‌ها و توقف کار بانوان در نهادهای غیردولتی، گفته است که تعلیق کار بانوان در افغانستان، روند کمک‌های بشری را در این کشور، آسیب می‌زند.

در خبرنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است: «وضع این محدودیت‌ها از سوی طالبان، با تعهدات شان در قبال مردم افغانستان و آنچه که جامعه جهانی از آنها انتظار دارد، در تضاد است.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت: «این عمل تاثیرات ژرفی را بالای فعالیت‌ها و کمک‌های بشری سازمان‌های متذکره به شمول سازمان ملل متحد خواهد داشت.»

همزمان با این، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم‌اش را در باره تعلیق کار بانوان لغو کند.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل و بخش بانوان این سازمان نیز خواست مشابه از حکومت سرپرست افغانستان دارند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است: «وضع آخرین محدودیت‌های طالبان در برابر زنان و دختران در زمینه‌های کاری و آموزشی نقض آشکار و غیرقابل توجیه حقوق بشر است و باید بی‌درنگ لغو شود.»

بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است: «حکم طالبان که کار زنان را در نهاد‌های غیردولتی منع می‌کند، نقض آشکار حقوق زنان است ما این حکم را شدیدا محکوم می‌کنیم و در همبستگی کامل با زنان و دختران افغانستان می‌ایستیم.»

ولکر ترک، رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این باره گفته است: «چنین سیاست‌ها اثرهای وحشتناک و ناگوار بر زندگی زنان و دختران افغانستان گذاشته‌اند و باعث بی‌‌ثباتی جامعه افغانستان خواهد شد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که این تصمیم، افغانستان را بیشتر به انزوای سیاسی و اقتصادی خواهد کشاند.

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «امارت اسلامی را از این حالت کرده زیادتر به حالت انزوای سیاسی و به طرف انزوای اقتصادی می‌برد.»

تفسیر سیاه‌پوش، فعال عرصه حقوق بانوان، می‌گوید: «متاسفانه ما نمی‌دانیم که حکومت امارت اسلامی از ما ملت افغانستان به خصوص از ما زنان چه می‌خواهد و تا چه وقت باید ما را محدود قرار بدهد.»

در دو هفته پسین، امارت اسلامی با پخش نامه‌های جداگانه تحصیل و کار زنان و دختران را در نهادهای غیردولتی و دانشگاه‌ها به روی بانوان و دانشجویان به حالت تعلیق درآورد.

خواست‌ها برای برگشت زنان و دختران به کار و تحصیل در افغانستان

همزمان با این، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم‌اش را در باره تعلیق کار بانوان، لغو کند.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک خبرنامه خواهان حضور معنادار زنان و دختران در افغانستان شده است.

این شورا با انتقاد از تصمیم امارت اسلامی برای بستن دانشگاه‌ها و توقف کار بانوان در نهادهای غیردولتی، گفته است که تعلیق کار بانوان در افغانستان، روند کمک‌های بشری را در این کشور، آسیب می‌زند.

در خبرنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است: «وضع این محدودیت‌ها از سوی طالبان، با تعهدات شان در قبال مردم افغانستان و آنچه که جامعه جهانی از آنها انتظار دارد، در تضاد است.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت: «این عمل تاثیرات ژرفی را بالای فعالیت‌ها و کمک‌های بشری سازمان‌های متذکره به شمول سازمان ملل متحد خواهد داشت.»

همزمان با این، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم‌اش را در باره تعلیق کار بانوان لغو کند.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل و بخش بانوان این سازمان نیز خواست مشابه از حکومت سرپرست افغانستان دارند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است: «وضع آخرین محدودیت‌های طالبان در برابر زنان و دختران در زمینه‌های کاری و آموزشی نقض آشکار و غیرقابل توجیه حقوق بشر است و باید بی‌درنگ لغو شود.»

بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است: «حکم طالبان که کار زنان را در نهاد‌های غیردولتی منع می‌کند، نقض آشکار حقوق زنان است ما این حکم را شدیدا محکوم می‌کنیم و در همبستگی کامل با زنان و دختران افغانستان می‌ایستیم.»

ولکر ترک، رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این باره گفته است: «چنین سیاست‌ها اثرهای وحشتناک و ناگوار بر زندگی زنان و دختران افغانستان گذاشته‌اند و باعث بی‌‌ثباتی جامعه افغانستان خواهد شد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که این تصمیم، افغانستان را بیشتر به انزوای سیاسی و اقتصادی خواهد کشاند.

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «امارت اسلامی را از این حالت کرده زیادتر به حالت انزوای سیاسی و به طرف انزوای اقتصادی می‌برد.»

تفسیر سیاه‌پوش، فعال عرصه حقوق بانوان، می‌گوید: «متاسفانه ما نمی‌دانیم که حکومت امارت اسلامی از ما ملت افغانستان به خصوص از ما زنان چه می‌خواهد و تا چه وقت باید ما را محدود قرار بدهد.»

در دو هفته پسین، امارت اسلامی با پخش نامه‌های جداگانه تحصیل و کار زنان و دختران را در نهادهای غیردولتی و دانشگاه‌ها به روی بانوان و دانشجویان به حالت تعلیق درآورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره