Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر هیاتی از وزارت مهاجران و عودت کنندگان به ایران

هیاتی از وزارت مهاجران و عودت کنندگان برای بررسی مشکلات مهاجران افغانستان در ایران، به آن کشور سفر کرده است.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان، می‌گوید که این هیات تلاش خواهد کرد تا راه‌های حل برای مشکلات مهاجران افغانستان در ایران در جریان این سفر جستجو کند.

قرار است این هیات، کارنامه‌های مسوول بخش مهاجران افغانستان در ایران را نیز ارزیابی و تصمیم بگیرد.

عبدالمطلب حقانی در این باره گفت: «یک هیات از وزارت مهاجران به ایران رفت و مقصد از سفر این است که اتشه‌ها را ارزیابی و مشکلات شان را از نزدیک بررسی کند.»

همزمان با این، قونسل افغانستان در شهر کراچی می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شهروند کشور در زندان‌های پاکستان بسر می‌برند.

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی، گفت: «ما می‌شنویم که وضعیت مابقی که در زندان‌ها است، درست نیست. غذای شان درست نیست و معالجه نمی‌شوند. حکومت پاکستان باید به این‌ها شفقت نموده و این‌ها را رها کند.»

همزمان با این، شماری از مهاجران افغانستان در ایران و ترکیه می‌گویند که در این دو کشور با مشکلات بسیار روبه‌رو استند.

احمد فیصل نظامی، مهاجر افغانستان در ترکیه، می‌گوید: «بسیاری از افغان‌های که به ترکیه آمده‌اند و اینجا زندگی می‌کنند بسیاری شان به صورت غیرقانونی آمده‌اند و با بسیار مشکلات روبه‌رو استند. به حدی که باید به مشکلات آنان رسیدگی شود، نشده.»

ازسویی‌هم، اسوشیتید پرس گزارش داده است که گارد ساحلی ایتالیا بیش از ۱۴۰۰ پناهجو را در ۲۴ ساعت گذشته در آب‌های سواحل شمال افریقا، نجات داده است. بربنیاد این گزارش، یکی از این کشتی‌ها حامل نزدیک به ۵۰۰پناهجو بود که بیشتر آنان از افغانستان استند. 

سفر هیاتی از وزارت مهاجران و عودت کنندگان به ایران

همزمان با این، شماری از مهاجران افغانستان در ایران و ترکیه می‌گویند که در این دو کشور با مشکلات بسیار روبه‌رو استند.

تصویر بندانگشتی

هیاتی از وزارت مهاجران و عودت کنندگان برای بررسی مشکلات مهاجران افغانستان در ایران، به آن کشور سفر کرده است.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان، می‌گوید که این هیات تلاش خواهد کرد تا راه‌های حل برای مشکلات مهاجران افغانستان در ایران در جریان این سفر جستجو کند.

قرار است این هیات، کارنامه‌های مسوول بخش مهاجران افغانستان در ایران را نیز ارزیابی و تصمیم بگیرد.

عبدالمطلب حقانی در این باره گفت: «یک هیات از وزارت مهاجران به ایران رفت و مقصد از سفر این است که اتشه‌ها را ارزیابی و مشکلات شان را از نزدیک بررسی کند.»

همزمان با این، قونسل افغانستان در شهر کراچی می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شهروند کشور در زندان‌های پاکستان بسر می‌برند.

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی، گفت: «ما می‌شنویم که وضعیت مابقی که در زندان‌ها است، درست نیست. غذای شان درست نیست و معالجه نمی‌شوند. حکومت پاکستان باید به این‌ها شفقت نموده و این‌ها را رها کند.»

همزمان با این، شماری از مهاجران افغانستان در ایران و ترکیه می‌گویند که در این دو کشور با مشکلات بسیار روبه‌رو استند.

احمد فیصل نظامی، مهاجر افغانستان در ترکیه، می‌گوید: «بسیاری از افغان‌های که به ترکیه آمده‌اند و اینجا زندگی می‌کنند بسیاری شان به صورت غیرقانونی آمده‌اند و با بسیار مشکلات روبه‌رو استند. به حدی که باید به مشکلات آنان رسیدگی شود، نشده.»

ازسویی‌هم، اسوشیتید پرس گزارش داده است که گارد ساحلی ایتالیا بیش از ۱۴۰۰ پناهجو را در ۲۴ ساعت گذشته در آب‌های سواحل شمال افریقا، نجات داده است. بربنیاد این گزارش، یکی از این کشتی‌ها حامل نزدیک به ۵۰۰پناهجو بود که بیشتر آنان از افغانستان استند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره