Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سنتکام از حمله شاخه‌ی خراسان داعش به منافع امریکا هشدار داد

فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده امریکا (سنتکام) می‌گوید که شاخه‌ی خراسان گروه داعش تا شش ما آینده توان انجام حمله به منافع امریکا و کشور‌های غربی را خواهد یافت.

مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام، در کمیته‌ی مسلح مجلس سنای امریکا از احتمال حمله شاخه‌ی خراسان داعش به منافع امریکا سخن گفته است.

جنرال مایکل کوریلا گفته است: «تخمین فرماندهی من این است که شاخه‌ی خراسان داعش می‌تواند عملیاتی را در برابر منافع ایالات متحده امریکا و یا سایر کشورهای غربی در کمتر از شش ماه انجام دهد. بدون این‌که کدام هشداری از قبل داشته باشند.

به باور این جنرال امریکایی، گروه داعش با شتاب در حال نیرومند شدن است و گروه‌های افراطی فرصت‌های شان را در داعش می‌بینند.

اما امارت اسلامی، اظهارات فرمانده سنتکام را رد می‌کند و می‌افزاید که گروه داعش در افغانستان در حال نابودی است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «ما این ادعاها را رد می‌کنیم. افغانستان دیگر جایی برای هیچ کسی نیست که از افغانستان کدام کشور را تهدید کند یا مشکل ایجاد کند. داعش در افغانستان در حالت نابودی است و ضربات بسیار کوبندیی را خورده.  این را جهان هم می‌فهمد.»

در سویی دیگر، یک سناتور دموکرات امریکایی می‌گوید که رییس‌جمهور امریکا تعهد کرده است که هیچ‌گونه حمله از افغانستان در برابر ایالات متحده انجام نخواهد نشد.

جک رید، سناتور مشهور دموکرات‌ها گفته است: «اگرچه ما تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده‌ایم. دولت بایدن تاکید کرده و متعهد به تضمین این مورد است که افغانستان نمی‌تواند به عنوان پایگاهی برای داعش، القاعده یا سایر گروه‌های هراس‌افگنی برای انجام حملات در برابر ایالات متحده یا متحدان‌اش استفاده شود.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «داعش نه هدف حمله به منافع امریکا را دارد و نه هم توانایی این کار را دارد. امریکا چه که به کشورهای ضعیف هم ندارد، اما داعش یک مصیبت برای مردم افغانستان، برای جان مردم افغانستان است.»

این در حالی‌ست که به گفته امارت اسلامی در یک ماه پسین، قاری فاتح مسوول اداره امنیت داعش و اعجاز آهنگر مسوول داعش در شبه قاره هند و دو عضو دیگر این گروه در کابل کشته شده‌اند.

سنتکام از حمله شاخه‌ی خراسان داعش به منافع امریکا هشدار داد

مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام، در کمیته‌ی مسلح مجلس سنای امریکا از احتمال حمله شاخه‌ی خراسان داعش به منافع امریکا سخن گفته است.

Thumbnail

فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده امریکا (سنتکام) می‌گوید که شاخه‌ی خراسان گروه داعش تا شش ما آینده توان انجام حمله به منافع امریکا و کشور‌های غربی را خواهد یافت.

مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام، در کمیته‌ی مسلح مجلس سنای امریکا از احتمال حمله شاخه‌ی خراسان داعش به منافع امریکا سخن گفته است.

جنرال مایکل کوریلا گفته است: «تخمین فرماندهی من این است که شاخه‌ی خراسان داعش می‌تواند عملیاتی را در برابر منافع ایالات متحده امریکا و یا سایر کشورهای غربی در کمتر از شش ماه انجام دهد. بدون این‌که کدام هشداری از قبل داشته باشند.

به باور این جنرال امریکایی، گروه داعش با شتاب در حال نیرومند شدن است و گروه‌های افراطی فرصت‌های شان را در داعش می‌بینند.

اما امارت اسلامی، اظهارات فرمانده سنتکام را رد می‌کند و می‌افزاید که گروه داعش در افغانستان در حال نابودی است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «ما این ادعاها را رد می‌کنیم. افغانستان دیگر جایی برای هیچ کسی نیست که از افغانستان کدام کشور را تهدید کند یا مشکل ایجاد کند. داعش در افغانستان در حالت نابودی است و ضربات بسیار کوبندیی را خورده.  این را جهان هم می‌فهمد.»

در سویی دیگر، یک سناتور دموکرات امریکایی می‌گوید که رییس‌جمهور امریکا تعهد کرده است که هیچ‌گونه حمله از افغانستان در برابر ایالات متحده انجام نخواهد نشد.

جک رید، سناتور مشهور دموکرات‌ها گفته است: «اگرچه ما تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده‌ایم. دولت بایدن تاکید کرده و متعهد به تضمین این مورد است که افغانستان نمی‌تواند به عنوان پایگاهی برای داعش، القاعده یا سایر گروه‌های هراس‌افگنی برای انجام حملات در برابر ایالات متحده یا متحدان‌اش استفاده شود.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «داعش نه هدف حمله به منافع امریکا را دارد و نه هم توانایی این کار را دارد. امریکا چه که به کشورهای ضعیف هم ندارد، اما داعش یک مصیبت برای مردم افغانستان، برای جان مردم افغانستان است.»

این در حالی‌ست که به گفته امارت اسلامی در یک ماه پسین، قاری فاتح مسوول اداره امنیت داعش و اعجاز آهنگر مسوول داعش در شبه قاره هند و دو عضو دیگر این گروه در کابل کشته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره