Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کابل گزارش‌ها درباره حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد می‌کند

امارت اسلامی گزارش گروه بین‌المللی بحران، درباره حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را، بی‌بنیاد می‌داند.

به گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان هیچ پایگاهی ندارد، و نه ‌تنها به تحریک طالبان پاکستانی، بل به هیچ گروه دیگری نیز اجاز داده نمی‌شود تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار بگیرند.

آقای مجاهد می‌افزاید که افغانستان و پاکستان باهم روابط خوبی دارند، اما گروه بین‌المللی بحران در پی تخریب آن است.

آقای مجاهد در این باره گفت: «مشکل تحریک طالبان پاکستانی مربوط به پاکستان است، نه افغان‌ها و اگر بخواهند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند، ما اجازه استفاده از آن را نمی‌دهیم.»

این در حالی‌ست که روز گذشته گروه بین‌المللی بحران، در مقاله‌یی مدعی شده است که فرماندهی مرکزی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان است و پس از روی کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان، حمله‌های تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان نیز بیش‌تر شده است.

طاهرخان، خبرنگار پاکستانی، گفت: «این یک مشکل است، اما باز هم مشکل را نمی‌توان با زور حل کرد و خود پاکستان از دنیا می‌خواهد که با حکومت طالبان تعامل کند، پاکستان باید این مشکل را از طریق گفت‌وگو حل کند.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «هیچ طرف نباید این ادعای همسایگان را باور کند، زیرا پاکستان در این‌جا نقش مهم دارد که نمی‌خواهد افغانستان روی پای خود بایستد.»

هاتف مختار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امیدواریم پاکستان در امور افغانستان دخالت نکند و هیچ گروهی در افغانستان وجود ندارد که امنیت پاکستان را تهدید کند.»

پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که اسلام‌آباد با مقام‌های حکومت سرپرست در افغانستان درباره مسایل امنیتی و مبارزه در برابر هراس‌افگنی در تماس است.

کابل گزارش‌ها درباره حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد می‌کند

آقای مجاهد می‌افزاید که افغانستان و پاکستان باهم روابط خوبی دارند، اما گروه بین‌المللی بحران در پی تخریب آن است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی گزارش گروه بین‌المللی بحران، درباره حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را، بی‌بنیاد می‌داند.

به گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان هیچ پایگاهی ندارد، و نه ‌تنها به تحریک طالبان پاکستانی، بل به هیچ گروه دیگری نیز اجاز داده نمی‌شود تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار بگیرند.

آقای مجاهد می‌افزاید که افغانستان و پاکستان باهم روابط خوبی دارند، اما گروه بین‌المللی بحران در پی تخریب آن است.

آقای مجاهد در این باره گفت: «مشکل تحریک طالبان پاکستانی مربوط به پاکستان است، نه افغان‌ها و اگر بخواهند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند، ما اجازه استفاده از آن را نمی‌دهیم.»

این در حالی‌ست که روز گذشته گروه بین‌المللی بحران، در مقاله‌یی مدعی شده است که فرماندهی مرکزی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان است و پس از روی کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان، حمله‌های تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان نیز بیش‌تر شده است.

طاهرخان، خبرنگار پاکستانی، گفت: «این یک مشکل است، اما باز هم مشکل را نمی‌توان با زور حل کرد و خود پاکستان از دنیا می‌خواهد که با حکومت طالبان تعامل کند، پاکستان باید این مشکل را از طریق گفت‌وگو حل کند.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «هیچ طرف نباید این ادعای همسایگان را باور کند، زیرا پاکستان در این‌جا نقش مهم دارد که نمی‌خواهد افغانستان روی پای خود بایستد.»

هاتف مختار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امیدواریم پاکستان در امور افغانستان دخالت نکند و هیچ گروهی در افغانستان وجود ندارد که امنیت پاکستان را تهدید کند.»

پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که اسلام‌آباد با مقام‌های حکومت سرپرست در افغانستان درباره مسایل امنیتی و مبارزه در برابر هراس‌افگنی در تماس است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره