Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشندگان از کاهش آب زیرزمینی در پایتخت

شمار زیادی از باشند‌گان کابل از کاهش آب‌های زیرزمینی در پایتخت شکایت دارند.

این باشند‌گان از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند که در فراهم سازی دست‌رسی به آب در پایتخت تلاش کنند.

بربنیاد گفته‌های باشندگان، چاه‌های آب در مناطق زندگی آنان خشکیده است و مردم با کمبود جدی آب آشامیدنی روبه‌رو استند.

در کنار مشکلات اقتصادی، خرید آب آشامیدنی برای بسیاری از باشندگان پایتخت دشوار است.

باز محمد، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «چاه ما زمان سابق که در دریای کابل آب بود، در هفت متری آب داشت. حال در حدود هشتاد متر یا نود متر آب پایین رفته است. ما هیچ آب نداریم. چاه همه خشک شده است.»

کتاب خان، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «نل دولتی دارم، اما ۹ ماه شده است که خشکیده. حالا تانکر به کوچه‌ها میاید، یک بشکه را ده افغانی خریداری می‌کنیم.»

در همین حال، برخی از آگاهان محیط‌زیستی به این باور استند که استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سبب کاهش آب در پایتخت شده است.

سید قیوم هاشمی، کارشناس محیط‌زیستی، به طلوع‌نیوز گفت: «مصرف بی‌رویه آب مثلا در فعالیت‌های تجارتی مراکز که قالین‌ها را شست‌وشو می‌کنند، موترها را شست‌وشو می‌کنند، حمام‌ها، حوض‌های آب‌بازی صورت می‌گیرد.»

شرکت آب‌رسانی می‌گوید که تولید آب تا پنجاه درصد در شهر کابل کاهش یافته است و به همین دلیل بسیاری مردم، آب مورد نیاز خود را از شرکت‌های خصوصی می‌خرند.

شفیع الله زاهدی، رییس شرکت آب‌رسانی و فاضلاب شهری کابل، گفت: «کاریزها قبلا ۲۰۰۰ الی ۲۴۰۰ مترمکعب آب می‌دادند ولی آن مقدار فعلن به ۸۰۰ الی ۹۰۰ مترمکعب کاهش یافته است. سطح آب به دلیل کاهش باراندگی و برف پایین شده است.»

وزارت انرژی و آب به این باور است که افزایش جمعیت در پایتخت، استفاده از آب‌های زیرزمینی و تغییرات آب و هوا از علت‌های شمرده می‌شوند که شهر کابل را بیشتر از هر زمان دیگر با کمبود آب روبه‌رو ساخته است.

شکایت باشندگان از کاهش آب زیرزمینی در پایتخت

در همین حال، برخی از آگاهان محیط‌زیستی به این باور استند که استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سبب کاهش آب در پایتخت شده است.

تصویر بندانگشتی

شمار زیادی از باشند‌گان کابل از کاهش آب‌های زیرزمینی در پایتخت شکایت دارند.

این باشند‌گان از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند که در فراهم سازی دست‌رسی به آب در پایتخت تلاش کنند.

بربنیاد گفته‌های باشندگان، چاه‌های آب در مناطق زندگی آنان خشکیده است و مردم با کمبود جدی آب آشامیدنی روبه‌رو استند.

در کنار مشکلات اقتصادی، خرید آب آشامیدنی برای بسیاری از باشندگان پایتخت دشوار است.

باز محمد، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «چاه ما زمان سابق که در دریای کابل آب بود، در هفت متری آب داشت. حال در حدود هشتاد متر یا نود متر آب پایین رفته است. ما هیچ آب نداریم. چاه همه خشک شده است.»

کتاب خان، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «نل دولتی دارم، اما ۹ ماه شده است که خشکیده. حالا تانکر به کوچه‌ها میاید، یک بشکه را ده افغانی خریداری می‌کنیم.»

در همین حال، برخی از آگاهان محیط‌زیستی به این باور استند که استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سبب کاهش آب در پایتخت شده است.

سید قیوم هاشمی، کارشناس محیط‌زیستی، به طلوع‌نیوز گفت: «مصرف بی‌رویه آب مثلا در فعالیت‌های تجارتی مراکز که قالین‌ها را شست‌وشو می‌کنند، موترها را شست‌وشو می‌کنند، حمام‌ها، حوض‌های آب‌بازی صورت می‌گیرد.»

شرکت آب‌رسانی می‌گوید که تولید آب تا پنجاه درصد در شهر کابل کاهش یافته است و به همین دلیل بسیاری مردم، آب مورد نیاز خود را از شرکت‌های خصوصی می‌خرند.

شفیع الله زاهدی، رییس شرکت آب‌رسانی و فاضلاب شهری کابل، گفت: «کاریزها قبلا ۲۰۰۰ الی ۲۴۰۰ مترمکعب آب می‌دادند ولی آن مقدار فعلن به ۸۰۰ الی ۹۰۰ مترمکعب کاهش یافته است. سطح آب به دلیل کاهش باراندگی و برف پایین شده است.»

وزارت انرژی و آب به این باور است که افزایش جمعیت در پایتخت، استفاده از آب‌های زیرزمینی و تغییرات آب و هوا از علت‌های شمرده می‌شوند که شهر کابل را بیشتر از هر زمان دیگر با کمبود آب روبه‌رو ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره