Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزینش مولوی عبدالکبیر برای رهبری ریاست الوزرا

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا بربنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی به عنوان سرپرست ریاست الوزرا گماشته شده است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در یک رشته تویت این تصمیم را یک "امر عادی" خوانده و افزوده است که ملا محمد حسن آخند برای درمان بیماری‌اش در قندهار بسر می‌برد.

آقای مجاهد نوشته است: «این‌که امور ریاست الوزرا با تعویق و موانع مواجه نشود، معاون سیاسی ریاست الوزرا محترم مولوی صاحب عبدالکبیر به حیث کفیل مقام ریاست الوزرا امور را پیش خواهد برد. این کار در روند حکومت‌داری یک ‌کار عادی می‌باشد. کسی در این مورد تلاش تشویش‌افگنی و تبلیغات نکند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره به طلوع‌نیوز می‌گوید: «کفیل کسی بوده می‌تواند که از شخص اصلی هدایت می‌گیرد و به کفالت‌اش امور را پیش برده می‌تواند؛ معنی‌اش این است که در پالیسی حکومت سرپرست در قبال زنان و مسایل حکومت همه‌شمول فعلا کدام تغییری در راه نیست.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «جابجایی افراد، تغییر اساسی در سیاست طالبان ایجاد نمی‌کند اما نظر به قطب‌بندی‌های داخلی طالبان، گماشتن مولوی عبدالکبیر به عنوان کفیل معنادار است و در عین حال زمینه را برای پیمودن پلکان ترقی برای او فراهم می‌کند.»

اما سرپرست تازه ریاست الوزار کی‌ست و چه کارنامه‌های دارد؟

مولوی عبدالکبیر ۵۱ ساله از ولایت پکتیکا است و در روستای تنگی زدران ولسوالی نهرین ولایت بغلان متولد شده است. او در پست‌های گوناگون امارت اسلامی کار کرده است.

مولوی عبدالکبیر در دوره نخست امارت اسلامی به حیث والی در ولایت‌های لوگر و ننگرهار کار کرده و ریاست تنظیم زون شرق را در کارنامه دارد.

مولوی عبدالکبیر پس از سال ۲۰۰۵ به مدت دو سال ریاست کمیسیون سیاسی و نیز به عنوان رییس کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب و عضو تیم مذاکراتی امارت اسلامی با جمهوریت نیز کار کرده است. 

گزینش مولوی عبدالکبیر برای رهبری ریاست الوزرا

مولوی عبدالکبیر ۵۱ ساله از ولایت پکتیا است و در روستای تنگی زدران ولسوالی نهرین ولایت بغلان متولد شده است.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا بربنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی به عنوان سرپرست ریاست الوزرا گماشته شده است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در یک رشته تویت این تصمیم را یک "امر عادی" خوانده و افزوده است که ملا محمد حسن آخند برای درمان بیماری‌اش در قندهار بسر می‌برد.

آقای مجاهد نوشته است: «این‌که امور ریاست الوزرا با تعویق و موانع مواجه نشود، معاون سیاسی ریاست الوزرا محترم مولوی صاحب عبدالکبیر به حیث کفیل مقام ریاست الوزرا امور را پیش خواهد برد. این کار در روند حکومت‌داری یک ‌کار عادی می‌باشد. کسی در این مورد تلاش تشویش‌افگنی و تبلیغات نکند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره به طلوع‌نیوز می‌گوید: «کفیل کسی بوده می‌تواند که از شخص اصلی هدایت می‌گیرد و به کفالت‌اش امور را پیش برده می‌تواند؛ معنی‌اش این است که در پالیسی حکومت سرپرست در قبال زنان و مسایل حکومت همه‌شمول فعلا کدام تغییری در راه نیست.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «جابجایی افراد، تغییر اساسی در سیاست طالبان ایجاد نمی‌کند اما نظر به قطب‌بندی‌های داخلی طالبان، گماشتن مولوی عبدالکبیر به عنوان کفیل معنادار است و در عین حال زمینه را برای پیمودن پلکان ترقی برای او فراهم می‌کند.»

اما سرپرست تازه ریاست الوزار کی‌ست و چه کارنامه‌های دارد؟

مولوی عبدالکبیر ۵۱ ساله از ولایت پکتیکا است و در روستای تنگی زدران ولسوالی نهرین ولایت بغلان متولد شده است. او در پست‌های گوناگون امارت اسلامی کار کرده است.

مولوی عبدالکبیر در دوره نخست امارت اسلامی به حیث والی در ولایت‌های لوگر و ننگرهار کار کرده و ریاست تنظیم زون شرق را در کارنامه دارد.

مولوی عبدالکبیر پس از سال ۲۰۰۵ به مدت دو سال ریاست کمیسیون سیاسی و نیز به عنوان رییس کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب و عضو تیم مذاکراتی امارت اسلامی با جمهوریت نیز کار کرده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره