Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معرفی اتشه‌های تجارت از سوی ا.ا؛ هفتمی درعشق‌آباد گماشته شد

امارت اسلامی تااکنون هفت اتشه تجارتی به کشورهای گوناگون معرفی کرده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این اتشه‌ها به پاکستان، ایران و به تازگی به ترکمنستان به هدف بهبود همکاری‌های اقتصادی با این کشورها معرفی شده‌اند.

محمد هارون سیدی به تازگی به عنوان اتشه تجارتی به سفارت افغانستان در ترکمنستان رفته و به گفته‌ی وزارت صنعت و تجارت، انتظار می‌رود به زودی اتشه تجارتی در استانبول نیز معرفی شود.

آخند زاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما توانستیم تا حال به تعداد هفت اتشه تجارتی به کشورهای مختلف داشته باشیم. در پاکستان؛ یک اشته تجارتی در کویته، یک اتشه تجارتی در پشاور، یک اتشه تجارتی در کراچی و یک اتشه تجارتی دیگر هم در اسلام‌آباد است و در جمهوری اسلامی ایران هم یک اتشه تجارتی در تهران داریم. یک اتشه تجارتی هم در ترکمنستان در عشق‌آباد می‌باشد.»

همزمان با این، وزارت اقتصاد گماشتن اتشه‌های تجارتی را در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود روابط اقتصادی مهم می‌خواند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «اتشه‌های تجارتی در نمایندگی‌های سیاسی ما در معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و جلب و جذب سرمایه خارجی نقش مهم و اساسی ایفا می‌کنند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی، حضور اتشه‌های تجارتی را در همکاری‌های منطقه‌ای مهم می‌دانند و می‌گویند که اتشه‌های تجارتی با ظرفیت و متخصص می‌توانند برای بهبود اقتصاد کشور، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و معرفی فرآورده‌های داخلی نقش مهم داشته باشد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر اتشه‌های تجارتی را درست مقرر بکنند، به اساس تخصص شان بیایند و تجاربی را در این مورد داشته باشند و در پهلوی شان و در حقیقت نمایندگی‌های سیاسی هم کاری را همرای‌شان پیش ببرند، من فکر می‌کنم که یک قدم نیک بر سکتور تجارت و بر تقویت سکتور تجارت در کشورهای که این اتشه‌ها می‌روند، است.»

هرچند که امارت اسلامی با برخی از کشور‌ها مانند چین، ازبیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه روابط دیپلوماتیک دارد؛ اما اتشه‌های تجارتی به تمامی این کشورها معرفی نشده است.

معرفی اتشه‌های تجارت از سوی ا.ا؛ هفتمی درعشق‌آباد گماشته شد

همزمان با این، وزارت اقتصاد گماشتن اتشه‌های تجارتی را در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود روابط اقتصادی مهم می‌خواند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی تااکنون هفت اتشه تجارتی به کشورهای گوناگون معرفی کرده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این اتشه‌ها به پاکستان، ایران و به تازگی به ترکمنستان به هدف بهبود همکاری‌های اقتصادی با این کشورها معرفی شده‌اند.

محمد هارون سیدی به تازگی به عنوان اتشه تجارتی به سفارت افغانستان در ترکمنستان رفته و به گفته‌ی وزارت صنعت و تجارت، انتظار می‌رود به زودی اتشه تجارتی در استانبول نیز معرفی شود.

آخند زاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما توانستیم تا حال به تعداد هفت اتشه تجارتی به کشورهای مختلف داشته باشیم. در پاکستان؛ یک اشته تجارتی در کویته، یک اتشه تجارتی در پشاور، یک اتشه تجارتی در کراچی و یک اتشه تجارتی دیگر هم در اسلام‌آباد است و در جمهوری اسلامی ایران هم یک اتشه تجارتی در تهران داریم. یک اتشه تجارتی هم در ترکمنستان در عشق‌آباد می‌باشد.»

همزمان با این، وزارت اقتصاد گماشتن اتشه‌های تجارتی را در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود روابط اقتصادی مهم می‌خواند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «اتشه‌های تجارتی در نمایندگی‌های سیاسی ما در معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و جلب و جذب سرمایه خارجی نقش مهم و اساسی ایفا می‌کنند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی، حضور اتشه‌های تجارتی را در همکاری‌های منطقه‌ای مهم می‌دانند و می‌گویند که اتشه‌های تجارتی با ظرفیت و متخصص می‌توانند برای بهبود اقتصاد کشور، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و معرفی فرآورده‌های داخلی نقش مهم داشته باشد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر اتشه‌های تجارتی را درست مقرر بکنند، به اساس تخصص شان بیایند و تجاربی را در این مورد داشته باشند و در پهلوی شان و در حقیقت نمایندگی‌های سیاسی هم کاری را همرای‌شان پیش ببرند، من فکر می‌کنم که یک قدم نیک بر سکتور تجارت و بر تقویت سکتور تجارت در کشورهای که این اتشه‌ها می‌روند، است.»

هرچند که امارت اسلامی با برخی از کشور‌ها مانند چین، ازبیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه روابط دیپلوماتیک دارد؛ اما اتشه‌های تجارتی به تمامی این کشورها معرفی نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره