Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گالوپ: ۹۸ درصد مردم افغانستان زندگی مصیبت‌بار را تجربه می‌کنند

موسسه نظرسنجی گالوپ در گزارشی گفته است که ۹۸ درصد شهروندان افغانستان زندگی مصیبت‌بار را تجربه می‌کنند.

گالوپ در این گزارش از احساسات و زند‌گی شهروندان ۱۴۲ کشور دنیا به شمول افغانستان در سال ۲۰۲۲ نشر کرده است. این احساسات شامل اضطراب و غمگینی است که مردم در طول یک‌سال در زندگی تجربه کرده‌اند.

حجت الله میرزایی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «امنیت روانی نیازمند ثبات، تطبیق قانون، مساعد ساختن آزادی‌های شهروندی و ایجاد خدماتی از قبیل اشتغال، تحصیل و کار می‌تواند که آزادی‌های شهروندی را ببار بیارد و وقتی که آزادی‌ها ببار آمد، امنیت روانی می‌تواند حفظ و گسترش یابد.»

در همین حال، شماری از باشند‌گان کابل می‌گویند که فقر و بی‌کاری از علت‌های اند که زند‌گی آنان را با چالش‌ روبه‌رو کرده است. به گفته‌ی باشندگان، زندگی آنان پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بدتر شده است.

محمد نعیم که شانزده سال درس خوانده و حالا دست‌فروشی می‌کند، به طلوع‌نیوز گفت: «با وجود آن‌که تعلیم دارم من پشت چهارتا چیز کهنه می‌گردم این را باید کلان‌های ما فکر کند کسانی‌که در راس ما قرار دارد که وقتی یک فرد تحصیل یافته برای تامین مخارج زندگی‌اش پشت چهار تا چیز کهنه می‌گردد روی مغزش چی تاثیری خواهد گذاشت.» 

احمدضیا، باشنده کابل، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «اصلا دیوانه شدیم دیوانه روانی استیم نمی‌فهمم که همین روزها در کجا استم و در کجا کار می‌کنم به همین شکل است دیگر چی کار بکنیم فقر و بیچار‌گی در همه جا است.» 

امارت اسلامی با رد گزارش گالوپ می‌گوید که وضعیت مردم افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما این نظر سنجی گالوب را رد می‌کنیم آن‌ها به اساس کدام معیار  چنین چیزی نگفته و نه هم اعتباری دارند در قبل‌ها گالوب همیشه پروپاگند هم می‌کرده علیه افغانستان.» 

بربنیاد گزارش گالوپ، شماری افغان‌های که در این نظرسنجی اشتراک کرده‌اند، گفته‌اند که در سال ۲۰۲۲ نکته‌ی جدیدی نیاموخته‌اند و احساس خوبی نیز نداشته‌اند.

گالوپ: ۹۸ درصد مردم افغانستان زندگی مصیبت‌بار را تجربه می‌کنند

امارت اسلامی با رد گزارش گالوپ می‌گوید که وضعیت مردم افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده است.

تصویر بندانگشتی

موسسه نظرسنجی گالوپ در گزارشی گفته است که ۹۸ درصد شهروندان افغانستان زندگی مصیبت‌بار را تجربه می‌کنند.

گالوپ در این گزارش از احساسات و زند‌گی شهروندان ۱۴۲ کشور دنیا به شمول افغانستان در سال ۲۰۲۲ نشر کرده است. این احساسات شامل اضطراب و غمگینی است که مردم در طول یک‌سال در زندگی تجربه کرده‌اند.

حجت الله میرزایی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «امنیت روانی نیازمند ثبات، تطبیق قانون، مساعد ساختن آزادی‌های شهروندی و ایجاد خدماتی از قبیل اشتغال، تحصیل و کار می‌تواند که آزادی‌های شهروندی را ببار بیارد و وقتی که آزادی‌ها ببار آمد، امنیت روانی می‌تواند حفظ و گسترش یابد.»

در همین حال، شماری از باشند‌گان کابل می‌گویند که فقر و بی‌کاری از علت‌های اند که زند‌گی آنان را با چالش‌ روبه‌رو کرده است. به گفته‌ی باشندگان، زندگی آنان پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بدتر شده است.

محمد نعیم که شانزده سال درس خوانده و حالا دست‌فروشی می‌کند، به طلوع‌نیوز گفت: «با وجود آن‌که تعلیم دارم من پشت چهارتا چیز کهنه می‌گردم این را باید کلان‌های ما فکر کند کسانی‌که در راس ما قرار دارد که وقتی یک فرد تحصیل یافته برای تامین مخارج زندگی‌اش پشت چهار تا چیز کهنه می‌گردد روی مغزش چی تاثیری خواهد گذاشت.» 

احمدضیا، باشنده کابل، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «اصلا دیوانه شدیم دیوانه روانی استیم نمی‌فهمم که همین روزها در کجا استم و در کجا کار می‌کنم به همین شکل است دیگر چی کار بکنیم فقر و بیچار‌گی در همه جا است.» 

امارت اسلامی با رد گزارش گالوپ می‌گوید که وضعیت مردم افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما این نظر سنجی گالوب را رد می‌کنیم آن‌ها به اساس کدام معیار  چنین چیزی نگفته و نه هم اعتباری دارند در قبل‌ها گالوب همیشه پروپاگند هم می‌کرده علیه افغانستان.» 

بربنیاد گزارش گالوپ، شماری افغان‌های که در این نظرسنجی اشتراک کرده‌اند، گفته‌اند که در سال ۲۰۲۲ نکته‌ی جدیدی نیاموخته‌اند و احساس خوبی نیز نداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره