Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش گاردین در مورد جنایت‌های جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان

بربنیاد پژوهش یک نهاد بریتانیایی که در روزنامه‌ی گاردین نشر شده، دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان هنگام ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در هلمند کشته شدند.

در گزارش گاردین آمده است که این پژوهش از سوی وکیلان مدافع خانواده‌های قربانیان جنایت‌های جنگی نظامیان بریتانیا در ولایت هلمند انجام شده است.

تنها یک سرباز بریتانیایی در جریان حضور شش ماهه‌اش در هلمند، ۳۵ شهروند افغانستان را کشته است.

از سوی دیگر، بربنیاد برخی از گزارش‌ها، جلسات دادگاه جنایت‌های جنگی تا سه ماه دیگر در بریتانیا آغاز خواهند شد؛ اما وزارت دفاع بریتانیا گفته است که اسناد و بررسی در این باره محرم خواهند ماند.

یکی از سخنگویان وزارت دفاع بریتانیا در این باره گفته است: «این بحث مربوط به تیم تحقیق قانونی است که لرد جاستیس هادون کیف، قاضی ارشد داگاه بریتانیا آن را رهبری می‌کند و وی تعیین خواهد کرد که کدام اتهامات مورد بررسی قرار بگیرند.»

در همین حال، عبدالمحمد که باشنده ولسوالی باباجی هلمند و یکی از بسته‌گان قربانیان است، حکایت‌های تلخی از جریان ماموریت نیروهای بریتانیایی در هلمند روایت می‌کند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «آنان در آن زمان از ما پرسش‌های خیلی سختی را نیز می‌پرسیدند. آن زمان هم ترس بود هم سختی و باز به من گفتند که برادر ترا زجرکش کردیم و ترا نیز با شکنجه می‌کُشیم.»

اعضای خانواده‌های قربانیان جنایت‌های جنگی در هلمند خواهان به کیفر رساندن عاملان رویدادهای جنایت‌های جنگی هستند.

حیات الله، از بسته‌گان قربانی، گفت: «خارجی‌ها آمده بودند و سلاح داشتند. پدرم من را در آغوش گرفت و فرد سلاح‌دار مرا از آغوش پدرم پایین انداخت و پدرم را لت و کوب کرد. باز به روی پدرم و کاکایم خریطه‌های سیاه انداختند. حالا که هر فرد سلاح‌دار را ببینم، خیلی می‌ترسم و از آن‌ها بدام میاید.»

با این حال، امارت اسلامی می‌گوید که تمامی اعضای سازمان ناتو در هنگام ماموریت شان در افغانستان، جنایت‌های جنگی مرتکب شده‌اند.

ذبیح الله، سخنگوی امارت اسلامی به این باور است که جنایت‌های جنگی سربازان ناتو در افغانستان برنامه‌ریزی‌شده و گسترده بوده است.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «هزاران تن از افغان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را به بهانه‌های مختلف به شهادت رساندند و کشوهای‌که که نیروهای شان در افغانستان بودند، همه جنایات را انجام دادند و این جنایت چند تن از افراد و عسکری نبوده بلکه پلان شده بوده است.»

عزیز معارج، آگاه روابط بین‌الملل، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «این مساله خود به خود بررسی نخواهد شد و نه غرامت خواهند پرداخت، تا که ملت افغانستان در این مورد عارض نشود و ملت افغانستان باید تحت یک کمیسیونی و یا یک نهادی بسیج شوند.»

وزارت دفاع استرالیا نیز پیش از این گفته است اسنادی وجود دارند که نظامیان استرالیا در جریان عملیات‌های جنگی در افغانستان مرتکب جنایت‌های جنگی شده‌اند که باید به کیفر برسند.

گزارش گاردین در مورد جنایت‌های جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان

با این حال، امارت اسلامی می‌گوید که تمامی اعضای سازمان ناتو در هنگام ماموریت شان در افغانستان، جنایت‌های جنگی مرتکب شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد پژوهش یک نهاد بریتانیایی که در روزنامه‌ی گاردین نشر شده، دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان هنگام ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در هلمند کشته شدند.

در گزارش گاردین آمده است که این پژوهش از سوی وکیلان مدافع خانواده‌های قربانیان جنایت‌های جنگی نظامیان بریتانیا در ولایت هلمند انجام شده است.

تنها یک سرباز بریتانیایی در جریان حضور شش ماهه‌اش در هلمند، ۳۵ شهروند افغانستان را کشته است.

از سوی دیگر، بربنیاد برخی از گزارش‌ها، جلسات دادگاه جنایت‌های جنگی تا سه ماه دیگر در بریتانیا آغاز خواهند شد؛ اما وزارت دفاع بریتانیا گفته است که اسناد و بررسی در این باره محرم خواهند ماند.

یکی از سخنگویان وزارت دفاع بریتانیا در این باره گفته است: «این بحث مربوط به تیم تحقیق قانونی است که لرد جاستیس هادون کیف، قاضی ارشد داگاه بریتانیا آن را رهبری می‌کند و وی تعیین خواهد کرد که کدام اتهامات مورد بررسی قرار بگیرند.»

در همین حال، عبدالمحمد که باشنده ولسوالی باباجی هلمند و یکی از بسته‌گان قربانیان است، حکایت‌های تلخی از جریان ماموریت نیروهای بریتانیایی در هلمند روایت می‌کند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «آنان در آن زمان از ما پرسش‌های خیلی سختی را نیز می‌پرسیدند. آن زمان هم ترس بود هم سختی و باز به من گفتند که برادر ترا زجرکش کردیم و ترا نیز با شکنجه می‌کُشیم.»

اعضای خانواده‌های قربانیان جنایت‌های جنگی در هلمند خواهان به کیفر رساندن عاملان رویدادهای جنایت‌های جنگی هستند.

حیات الله، از بسته‌گان قربانی، گفت: «خارجی‌ها آمده بودند و سلاح داشتند. پدرم من را در آغوش گرفت و فرد سلاح‌دار مرا از آغوش پدرم پایین انداخت و پدرم را لت و کوب کرد. باز به روی پدرم و کاکایم خریطه‌های سیاه انداختند. حالا که هر فرد سلاح‌دار را ببینم، خیلی می‌ترسم و از آن‌ها بدام میاید.»

با این حال، امارت اسلامی می‌گوید که تمامی اعضای سازمان ناتو در هنگام ماموریت شان در افغانستان، جنایت‌های جنگی مرتکب شده‌اند.

ذبیح الله، سخنگوی امارت اسلامی به این باور است که جنایت‌های جنگی سربازان ناتو در افغانستان برنامه‌ریزی‌شده و گسترده بوده است.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «هزاران تن از افغان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را به بهانه‌های مختلف به شهادت رساندند و کشوهای‌که که نیروهای شان در افغانستان بودند، همه جنایات را انجام دادند و این جنایت چند تن از افراد و عسکری نبوده بلکه پلان شده بوده است.»

عزیز معارج، آگاه روابط بین‌الملل، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «این مساله خود به خود بررسی نخواهد شد و نه غرامت خواهند پرداخت، تا که ملت افغانستان در این مورد عارض نشود و ملت افغانستان باید تحت یک کمیسیونی و یا یک نهادی بسیج شوند.»

وزارت دفاع استرالیا نیز پیش از این گفته است اسنادی وجود دارند که نظامیان استرالیا در جریان عملیات‌های جنگی در افغانستان مرتکب جنایت‌های جنگی شده‌اند که باید به کیفر برسند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره